O besede v Moldave nad Bodvou 4.V.2011

06.05.2011 18:47

Eva Juhárová

 

       V stredu 4. mája 2011 sa v Moldave nad Bodvou, v miestom centre voľného času CVrČek uskutočnila beseda o očkovaní. Ako hosť besedy som sa ho zúčastnila spolu s pani Ivetou Petrášovou. Spolu s asi 10 mamičkami a v prítomnosti ich hravých deťúreniec sme prebrali všetko to, čo sme ktorá v súvislosti s očkovaním mali na srdci.

       Mamičky sa zaujímali o možné následky vakcín na zdravie detí aj z dôvodu, že do ich centra dochádza mamička s dieťatkom s vážnym regresom vo vývoji po očkovaní Synagisom, ktorý ho ako predčasne narodeného mal chrániť pred infekciami.

       Preberali sme aj nemilú a zaužívanú prax pediatrov, neoboznámiť rodiča s povahou a účelom očkovania, ktoré má ich dieťa podstúpiť. Ako takmer všade na Slovensku.

       Veľmi zaujímavý bol prípad mamičiek, ktoré nechcú očkovať dieťa MMR vakcínou v čase, ktorý určuje očkovací kalendár. Zo zdravotných dôvodov by chceli posunúť očkovanie na neskoršie obdobie, až po dvoch rokoch, prípadne do nástupu dieťaťa do MŠ. Zo strany lekárov sa však nestretajú s pochopením, pretože v očkovacom kalendári je termín na toto očkovanie od - do a hotovo. Veď to nič nie je, to očkovanie, jeden malý vpich, načo toľkú vedu okolo neho. To, že podľa pozorovania matky dieťa prechádza nejakým závažným stavom alebo výraznou zmenou životných okolností, nehrá v mechanickom ponímaní očkovania žiadnu úlohu. To je ale veľmi smutný a znepokojujúci jav.

       Veľmi by celej veci pomohlo, keby sa na očkovanie prestalo zo strany lekárov pozerať ako na nejaké masové podujatie, kde je dôležité hlavne v stanovenom termíne sa zúčastniť. Prvoradý by mal byť vždy záujem dieťaťa, nie "očkovací kalendár".

       Ako posledný okruh preberaných tém spomeniem podpornú liečbu dieťaťa pri vakcinácii za účelom minimalizácie nežiaducich účinkov a aj liečbu následkov už vzniknutých.

       Celkovo bola diskusia veľmi živá a bezprostredná a ďakujem CVrČkovi a tamojším milým žienkam za pozvanie a usporiadanie besedy.