O besedách v Topoľčanoch 19.I.2011 a Nových Zámkoch 20.I.2011

21.01.2011 19:11

Ing. Marián Fillo

 

Topoľčany 19.I.2011

       Beseda v materskom centre Oáza v Topoľčanoch bola zo všetkých štyroch besied v tento týždeň tou najhlučnejšou. Sčasti sa na tom podpísali šantiace deti, čo sa s veľkou vervou spúšťali na šmýkačke, ktorou sa toto materské centrum môže popýšiť. Dospelí museli deti prekričať, aby sa navzájom rozumeli, takže na konci besedy som bol už na pokraji zachrípnutia. Našťastie, dostal som sa z toho a uchoval si hlas i pre novozámockú besedu.

       Zišlo sa prinajmenšom 12 dospelých (nepočítal som presne) a s deťmi nás mohlo byť okolo 20. Nikto z prítomných sa na priamu otázku nepriznal, že je lekárom, ale besedy sa zúčastnili aj niekoľkí rodičia očkovaním postihnutých detí, mamička, ktorá je dcérou lekárky, ako aj jeden homeopat, a tak sa odohralo niekoľko prudších výmen názorov, ktoré taktiež prispeli k vyššej hlasitosti.besedy.

       Prítomní rodičia si tiež vymieňali informácie o detských lekároch v Topoľčanoch a okolí – hlavne o tom, ktorý je do akej miery prístupný neočkovaniu. Beseda tak splnila i nezamýšľaný účel: zoznámenie sa rodičov z Topoľčian a okolia, ktorí sa doposiaľ navzájom nepoznali, a ktorí majú na očkovanie podobné proti-prúdové názory. Vďaka tomu sa už nemusia považovať za jediné čierne ovce (či skôr biele vrany?) široko ďaleko.

       So spomínaným homeopatom sme sa zhodli na tom, že firma Boiron síce dostala homeopatiu do povedomia širokej verejnosti, ale robí jej aj medvediu službu, keď ju propaguje takým spôsobom, že alopaticky zmýšľajúci lekári používajú homeopatiká alopatickým spôsobom.

       Ešte aj po odchode z miestnosti niekoľkí z besedníkov spolu živo diskutovali vonku pred budovou.

       Väčšina účastníkov besedy podpísala Petíciu za slobodnú voľbu v očkovaní, pričom niekoľkí z ostatných prítomných ju už podpísali predtým.

       Rád by som sa tiež srdečne poďakoval usporiadateľke za pozvanie, spolu s jej manželom za ich pohostinnosť, milú a veselú spoločnosť, a materskému centru Oáza za útulne zariadený priestor na besedu, kam mohli prísť rodičia i so svojimi malými deťmi.

 

Nové Zámky 20.I.2011

       V Nových Zámkoch sa beseda uskutočnila v reštaurácii a pizzerii Blues Pub, v ktorej sme aj obedovali a večerali, a tak môžem miestnu kuchyňu smelo pochváliť. Moje poďakovanie patrí tiež majiteľovi Blues Pubu, ktorý ochotne zabezpečil všetko, čo bolo pre besedu potrebné. Veľmi vhod padol bezdrôtový WiFi internet, ktorý som pri odpovedaní na otázky dobre využil.

       Zišlo sa odhadom asi 15 besedníkov, pri zarátaní personálu okolo 20. :-)

       Veľmi dobre sme sa porozprávali, pričom jedna staršia pani mi navrhla, aby som šiel na podobnú besedu aj do Hurbanova a Komárna. Rád prídem, ak sa niekto chopí organizácie besedy v týchto mestách. Čo bolo veľmi zlaté, tá istá pani sa ma spýtala, či nie som lekárom. Nuž, moje viac-menej biele oblečenie mohlo pripomínať lekársky biely plášť, ale vraj vypadám just ako nejaký lekár, ktorého stretla v nemocnici. To som však rozhodne nemohol byť ja, keďže nemocniciam sa vyhýbam veľkým oblúkom. :-) Dlho som si myslel, že môj výzor je nezameniteľný, ale v Nových Zámkoch som bol vyvedený z omylu. :-)

       Na žiadosť usporiadateľa som sa snažil besedu viesť k hlbšiemu pohľadu na vec a k pochopeniu širších súvislostí očkovania, čo sa mi však nepodarilo do takej miery, ako som mal v úmysle. Aj napriek tomu to bolo predsa len iné než väčšina mojich besied, kde na tieto širšie súvislosti nepríde reč.

       Veľa otázok sa točilo okolo právnej stránke veci a prekvapila ma jedna pani, ktorá vraj videla v televízii nejakú lekárku, čo tvrdila, že ak by dieťa nezaočkovala (aj keď má ľahšie kontraindikácie, alebo nebolo preukázané, že kontraindikácie nemá), dostala by ona (lekárka) mastnú pokutu od Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR). Nemôžem si pomôcť, ale musím právnikom z ÚVZ SR odporučiť, aby si poriadne naštudovali tie zákony, ktorými by sa mali riadiť, t.j. predovšetkým zákon č. 355/2007 Z.z., zákon č. 576/2004 Z.z., zákon č. 545/2006 Z.z., vyhlášku MZ SR č. 585/2008 Z.z., vyhlášku MZ SR č. 273/2010 Z.z. a predovšetkým Ústavu SR. Očividne ich totiž naštudované nemajú, a ak áno, tak potom ide z ich strany o úmyselné zavádzanie a navádzanie lekárov na porušovanie platných právnych noriem ako aj lekárskej etiky. Trestnoprávny dosah takéhoto konania ÚVZ SR snáď netreba rozoberať.

       I v Nových Zámkoch prišli na besedu zástancovia alternatívnej – celostnej medicíny, ktorí opakovane v rámci svojej lekárskej praxe riešia ťažké následky očkovania, a ktorí nám ponúkli svoju pomoc. Za ponuku srdečne ďakujeme a v prípade že niekto z čitateľov našej stránky, kto je ochotný zájsť do Nových Zámkov, bude takúto pomoc potrebovať, nech sa ozve a sprostredkujeme kontakt.

       I v Nových Zámkoch pribudlo viacero podpisov pod Petíciu za slobodnú voľbu v očkovaní.

       Na záver mi ostáva srdečne poďakovať usporiadateľovi za pozvanie a pohostinnosť, všetkým účastníkom za účasť a všetkým, čo pomohli pri usporiadaní besedy za ich pomoc.

 

       Ak ste boli na nejakej z týchto besied, môžete napísať svoje dojmy, postrehy, alebo aj kritiku nižšie v diskusii.