O besedách v Leviciach, Žiari nad Hronom a Banskej Bystrici 8.–10.III.2011

05.04.2011 23:36

Ing. Marián FILLO

 

8.III.2011 – Levice

       Besedu v Leviciach usporiadala jedna známa, ktorej syn utrpel po očkovaní (okrem iného) vážny ekzém na veľkej časti tela. Keď som ho videl naživo, stratil som reč... Niežeby som v živote nevidel žiadny ekzém, ale toto teda bola iná sila. Už počujem, ako niektorí z tvrdošijných zástancov bezpečnosti očkovania hovoria, že to z očkovania určite nie je... Logika je však jasná: v časovej následnosti po prvej dávke istej vakcíny dôjde k vzniku ekzému a v časovej následnosti po druhej dávke tej istej vakcíny dôjde k výraznému zhoršeniu tohto ekzému. V takom prípade možno smelo povedať, že dané očkovanie k tomuto ekzému prinajmenšom výrazne prispelo, ak by aj nebolo jeho prvotnou príčinou.

       Na besede v materskom centre Medulienka bolo vskutku plno. Pozoruhodné bolo vyjadrenie dcéry istej detskej lekárky, že jej mamka v porovnaní s kolegyňami veľa peňazí domov nedonesie, lebo netlačí rodičom žiadne nepovinné očkovania, ani zbytočné antibiotiká a pod. Toto je vskutku pozoruhodné, pretože celý systém odmeňovania zdravotníkov je u nás vlastne nastavený tak, aby sa robilo čo najviac výkonov (aj keby boli úplne zbytočné či kontraproduktívne), lebo len tak dosiahnu niektorí lekári pre nich uspokojivé príjmy. Toto by si mali naši financ-majstri (Ivan Mikloš & Co.) dôkladne uvedomiť a prehodnotiť systém odmeňovania v zdravotníctve, pretože takto zostáva naše zdravotníctvo čiernou dierou, do ktorej nech nalejete koľkokoľvek peňazí, vždy to bude málo.

       Besedu si údajne pochvaľovala aj istá prítomná detská lekárka, ktorá sa však počas besedy k svojmu povolaniu nepriznala. Hmmm..., že by Úrad verejného zdravotníctva zaviedol sankcie pre lekárov, čo sa zúčastňujú besied, a tak tí, čo vôbec prídu, sa radšej počas celej besedy vôbec neozvú?

 

9.III.2011 – Žiar nad Hronom

       Pomerne veľké priestory materského centra Mravenisko v Žiari nad Hronom síce nepraskali vo švíkoch (aj keď oznam o besede bol vyhlásený i mestským rozhlasom), ale aj tak sa zišla zaujímavá skupinka účastníkov.

       Účastníkov besedy zaujímalo okrem iného aj očkovanie proti nákazlivej žltačke typu A, ktoré bolo miestnym RÚVZ nanucované obyvateľom niekoľkých obcí blízko Žiaru nad Hronom, keďže sa v nich táto choroba nedávno vyskytla. Ako skoro všade aj v Žiari som vysvetľoval aké zbytočné až kontraproduktívne je očkovanie proti HPV (čo je vírus spôsobujúci rakovinu krčka maternice). Bavili sme sa aj o podvodoch pri klinických štúdiách vykonávaných pre potreby schválenia vakcín, o vyslovene zle navrhnutom systéme odmeňovania lekárov, o možnosti, ako by sa mohli vyhnúť detskí lekári očkovaniu, ak je očkovanie v rozpore s ich svedomím (po vzore Talianska), a mnohých ďalších otázkach.

 

10.III.2011 – Banská Bystrica

       Beseda v Banskej Bystrici bola už tradične experimentálna. Banskej Bystrici prischla funkcia miesta, kde sa konajú premiéry nových tém mojich besied. Tentokrát bolo témou „Očkovanie v širších súvislostiach“. Oproti decembru 2010 sa zišlo podstatne viac ľudí a salónik reštaurácie Maxvel bol takmer do posledného miesta plný.

       Na besedu boli pozvaní aj miestni odborníci na očkovanie – prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. a MUDr. Mária Avdičová, PhD., ako aj hovorkyňa RÚVZ Banská Bystrica PaedDr. Mária Tolnayová. Žiaľ, ani jeden z nich sa nedostavil, pričom dvaja z nich (prof. Dluholucký a Dr. Tolnayová) na pozvanie reagovali značne podráždene. Škoda...

       Diskusia bola živá a podnetná a usporiadateľ si ju pochvaľoval. Jeden z účastníkov sa pýtal na protialergické vakcíny a ich zloženie. Platí to isté, čo o ostatných liečivách na predpis – zloženie týchto vakcín sa dá nájsť na stránke https://adcc.sk ako aj https://sukl.sk, keď viete presný obchodný názov vakcíny. Ďalšie otázky sa týkali právneho stavu na Slovensku vo veci povinného očkovania, rôznych možností, ako sa čo najúčinnejšie a najelegantnejšie vyhnúť povinnému očkovanie, či sa dá vycestovať do exotickej krajiny bez očkovaní odporúčaných pre danú krajinu atď.

       Po besede so mnou natočila rozhovor redaktorka Rádia Lumen. Tento rozhovor zatiaľ nebol odvysielaný. Malo by sa tak stať po Veľkej Noci.

 

       Ďakujem všetkým pozývateľom za pozvanie, poskytovateľom priestorov za poskytnutie miestnosti pre usporiadanie besedy, a tiež desiatkam nových signatárov Petície za slobodnú voľbu v očkovaní.