O besedách v Dolnom Kubíne, Žiline a Čadci 15.–17.II.2011

04.03.2011 10:05

Ing. Marián FILLO 

 

Dolný Kubín 15.II.2011

       Beseda v AktivCentre v Dolnom Kubíne ma potešila vysokým počtom účastníkov. Usporiadatelia museli niekoľkokrát prinášať ďalšie a ďalšie stoličky. Ešte pred začiatkom besedy však prekvapila prítomnosť dolnokubínskej miestnej televízie TV DK. Tá totiž nebola vopred ohlásená. Redaktorka TV DK sa ma opýtala, či by som niekedy bol ochotný prísť do Dolného Kubína za okrúhly stôl venovaný očkovaniu, čo by bola relácia približne na pol hodiny. Pred besedou totiž so mnou natočili len minirozhovor na pár minút (dve otázky) pre potreby krátkeho televízneho spravodajstva.

       Otázky sa týkali prijímania neočkovaných detí do škôlky, podávania podnetov na Ústavný súd SR, vyjadrenia ombudsmana o povinnom očkovaní i mutácií vírusov a baktérií, proti ktorým sa očkuje. Ďalej sa účastníci besedy pýtali na pokutovanie a nápravné prostriedky v prípade, že odvolací orgán (ÚVZ SR) potvrdí pokutu vyrubenú RÚVZ. Preberali sme tiež taktiky, ako sa vyzuť z pokuty či celého priestupkového konania, čo nie je dobré podpisovať, právne prešľapy miestneho hygienika, demagogické tvrdenia v brožúrke Sprievodca očkovaním ai.

       Podrobne sme rozoberali očkovanie proti HPV (ľudskému papilóma vírusu, ktorý spôsobuje rakovinu krčka maternice), podvody pri testoch očkovacích látok proti HPV, neznalosť slovenských úradov o percentuálnom podiele jednotlivých typov HPV na nádoroch krčka maternice na Slovensku. Bavili sme sa aj o tom, ako, kedy, čím a proti čomu očkovať, aká je úspešnosť jednotlivých očkovaní.

       Jedna pani si až na základe môjho úvodu do problematiky uvedomila, že sa jej porucha štítnej žľazy spustila krátko po očkovaní proti nákazlivej žltačke typu B pred niekoľkými rokmi.

       Ďakujem manželom z Oravy za pozvanie, pohostenie i príjemnú spoločnosť pred i po besede.

 

Žilina 16.II.2011

       Žilinská beseda o očkovaní sa konala už tradične v Čajovni u dobrej víly, tentokrát však v pomerne nových priestoroch centra Rodinná rozprávka, susediaceho s čajovňou (vchod je cez čajovňu). Zišlo sa dosť ľudí na to, aby zaplnili všetky voľné miesta na sedenie a niekoľko stoličiek sme si ešte museli požičať z čajovne, takže v zásade ani nevadilo, že som propagácii besedy nevenoval veľkú pozornosť. Viac ľudí by sa už totiž do priestoru, vyhradeného pre besedu, sotva zmestilo.

       Účastníci besedy sa pýtali na pokutovanie za odmietnutie povinného očkovania a jeho nezmyselnosť, vyplácanie sociálnych dávok v súvislosti s očkovaním, notoricky sa opakujúce očkovanie bábätiek proti tuberkulóze v pôrodnici bez informovaného súhlasu rodiča, možnosť súdnych žalôb za ignorovanie povinnosti lekára/zdravotnej sestry získať pred očkovaním informovaný súhlas rodiča. Ďalej sme preberali prijímanie detí do škôlky v súvislosti s povinným očkovaním, možnosť zavedenia nových povinných očkovaní pre starších ľudí, dôvody epidémie čierneho kašľa, ktorá vznikla napriek veľmi vysokej zaočkovanosti, očkovanie proti tetanu pri úrazoch, možnosť rozmeniť kombinované vakcíny na drobné (samostatné vakcíny resp. menej-početné kombinácie), právne triky na priestupkových konaniach na RÚVZ a ešte všeličo iné.

       Srdečne ďakujem majiteľke Čajovne u dobrej víly za poskytnutie priestorov pre besedu i zabezpečenie flip-chartu.

 

Čadca 17.II.2011

       Účasť kysuckej televízie KTV v Čadci už bola vopred oznámená a rozhovor, ktorý so mnou natočili, bol dlhší než v Dolnom Kubíne. Pôvodne však mal byť ešte zhruba dvakrát dlhší. Neskresanú verziu si môžete prečítať tu: "Rozhovor pre Kysuckú televíziu (KTV) 17.II.2011".

       Zišlo sa niečo medzi 10 a 20 účastníkov, každopádne zaplnili prakticky všetky stoličky, čo boli v Rodinnom a inšpiračnom centre RODINKA k dispozícii.

       Otázky účastníkov besedy sa týkali používania ortuti v očkovacích látkach na Slovensku, nežiadúcich účinkov vplyvu hliníka v tele človeka, spôsobov, ako sa vyhnúť pokute za odmietnutie povinného očkovania, právnej stránke povinného očkovania, nedodržiavania zákonov lekármi a pracovníkmi (R)ÚVZ. Rozoberali sme tiež, ako dospel ÚVZ SR k tak smiešne nízkym počtom v štatistikách nežiaducich účinkov očkovania, ako sa dá nahlásiť nežiaduci účinok očkovania. Jedna besedníčka sa zaujímala o to, v akom veku dať dieťa očkovať, ak vôbec. Evergreenom bola otázka o prijímaní neočkovaného dieťaťa do škôlky. Vysvetľoval som tiež zásady rizikovej analýzy očkovania/neočkovania. Prítomní sa pýtali tiež na (ne)povinné očkovanie v iných európskych krajinách. Trochu ma zaskočila otázka o očkovaní detí s Downovým syndrómom. Dozvedel som sa novú vec – že prakticky všetky deti s Downovým syndrómom majú problémy s imunitou, alergiou, sluchom a zrakom (tzn. s nervovou sústavou), takže v zásade sú to osoby s oslabenou imunitou. Z toho, čo som sa dozvedel, mi vyplýva, že takéto deti by zásadne nemali byť očkované, prinajmenšom nie živými očkovacími látkami.

       Ďakujem usporiadateľkám za pozvanie, pohostenie i za pozornosť pre moju manželku, ktorú (spolu s deťmi), žiaľ, svojím intenzívnym cestovaním po besedách po celom Slovensku nechtiac zanedbávam.

 

       Po týchto besedách sme opäť bohatší o desiatky nových podpisov pod Petíciu za slobodnú voľbu v očkovaní.