Nový šéf SAV: Konšpirátorov dôkaz nepresvedčí, je to viera

11.01.2015 00:00

       [...]

       Na druhej strane vedy sú konšpirátori, ktorí neprijímajú vedecké dôkazy napríklad o očkovaní. Ako by ste presvedčili niekoho, kto vedecké dôkazy neberie?

       Medzi vedou a svetom konšpiračných teórií je zásadný rozdiel. Veda je založená na faktoch a dôkazoch. Konšpiračné teórie sú postavené na viere v niečo, čo sa nedá zmerať či dokázať. Ako viera sa to však veľmi ťažko vyvracia. Ak je napríklad niekto pevne presvedčený, že po pichnutí ihlou sa rana nezahojí a vykrváca a nedovolí vám to vyvrátiť, tak ho nepresvedčíte. Nemyslím si, že by som to dokázal, prelomiť niečiu vieru je veľmi komplikované, ak neuznáva racionálne fakty.

 

       Viac na stránke Projekt N.

       Pozn. red.: V tom prípade je očkovanie vlastne konšpiračná teória, lebo nie je postavené na serióznych vedeckých dôkazoch. Resp. skutočne vedecké dôkazy svedčia proti očkovaniu, prinajmenšom proti tomu plošnému, povinnému a vynucovanému.