Noviny TV JOJ informovali 28.XII.2011 o (ne)riešení hromadnej pripomienky k novele očkovacej vyhlášky MZ SR

28.12.2011 21:16

       Krátku reportáž nájdete v archíve TV JOJ - Noviny TV JOJ z 28.XII.2011 19:30 (od 9. minúty a 17. sekundy do 11. minúty a 21. sekundy):

https://www.joj.sk/relacia-noviny/noviny-archiv/2011-12-28-noviny-tv-joj.html

 

Textový prepis reportáže

Moderátor: "Od januára čakajú zmeny aj pediatrov. Okrem zrušenia očkovania proti tuberkulóze im pribudne aj nová povinnosť. Budú musieť písomne informovať Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) o rodičoch, ktorí odmietnu očkovanie svojich detí. Viac ako 2000 rodičov vyjadrilo svojím podpisom nesúhlas s touto vyhláškou. Dnes svoj postoj prezentovali ministrovi. Obviňujú ho z porušenia zákona."

Redaktorka: "Pani Vranská nám dnes poskytla list, ktorý je adresovaný jej i samotnému ministerstvu. Úrad na ochranu osobných údajov v ňom dáva ministerstvu na vedomie, že účinnosťou novej vyhlášky už v napísanej verzii porušuje zákon. Píše sa v nej, že od januára je každý pediater povinný nahlásiť Úradu verejného zdravotníctva meno každého rodiča, ktorý svoje dieťa odmietne zaočkovať."

MUDr. Peter Kalist, MPH (poslanec NR SR za SaS): "Podľa nás zbieranie tohto typu údajov bude porušovať zákon o ochrane osobných údajov."

Ing. Iva Vranská Rojková (predsedníčka Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania): "Nás ako Iniciatívu pre uvedomenie si rizík očkovania úplne na rozporovom konaní vypočuli, ale neakceptovali vôbec nič. S Ministerstvom hospodárstva musia trošku ináč jednať."

Redaktorka: "Práve pani Vranská len pár dní dozadu v liste, adresovanom viacerým poslancom i Úradu pre ochranu osobných údajov, upozorňuje na porušenie zákona. Ministerstvo hospodárstva jej podnet akceptovalo."

Moderátorka: "Ak vás pozvú na rokovanie, očakávate, že vám otvoria aj dvere. V tomto prípade sa tak ale nestalo."

Ing. Iva Vranská Rojková: "Je to... Je to vyslovene minimálne neslušná vec a neprípustná vec, že keď sme boli prizvaní zo strany Ministerstva hospodárstva, aby oni časť tej delegácie nechali za dverami."

Katarína Zollerová (hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky): "Dnešné rozporové konanie bolo oficiálne rozporové konanie s Ministerstvom hospodárstva. Pani Vranská nie je zástupcom Ministerstva hospodárstva."

Redaktorka: "Odhliadnuc od slušnosti, na ministerstve sa práve pre podnet pani Vranskej nudiť nebudú, keďže nová vyhláška má do platnosti vstúpiť už začiatkom januára."

Katarína Zollerová: "K tomuto sa bude Ministerstvo zdravotníctva rozhodovať v najbližších dňoch, pravdepodobne po novom roku."

Redaktorka: "Eva Bariová, televízia JOJ"

 

 


Napísanie a uverejnenie tohto článku trvalo správcovi www.slobodaVockovani.sk približne 40 minút čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.