Nové teroristické hrozby

02.01.2011 00:00

       [...] 

       Veľmi nebezpečným vírusom je aj variola (pravé kiahne). Kiahne sú vysoko nákazlivá a životu nebezpečná choroba. Najlepšia prevencia proti pravým kiahňam je očkovanie. To bolo spustené v roku 1967 Svetovou zdravotníckou organizáciou a už v roku 1980 bol svet vyhlásený ako oslobodený od pravých kiahní a očkovania prestali. Tento vírus sa ďalej pestoval už len v laboratóriach na vedecké výskumy, avšak po útokoch na WTC 11.9.2001 začali vznikať obavy, že niektoré teroristické skupiny by sa mohli dostať k týmto vírusom a mohli by ich použiť na útok voči civilistom. Na ilustráciu možnosti takéhoto teroristického útoku použijem myšlienku a príklad českého experta na terorizmus a zbrane hromadného ničenia Otakara J. Miku z jeho knihy „Současný terorismus“. Predstavme si, že sú Vianoce a v niektorom z najľudnatejších nákupných centier sa objaví niekoľko ľudí oblečených ako údržbári. Chodia pomedzi ľudí s postrekovačmi na rastliny a ošetrujú okrasné rastliny na chodbách. Onedlho skončia svoju robotu a stratia sa vo víre veľkomesta. Takýto istý scenár sa opakuje v ďalších 2 – 3 najväčších mestách našej republiky. Po čase v nemocnici v jednom z miest diagnostikujú viacerým osobám chorobu pravých kiahní. Následne na toto zistenie vyhlasuje prezident republiky, že naša krajina sa stala obeťou teroristického útoku a zámerne boli ľudia nakazení pravými kiahňami. Na tomto príklade sme si demonštrovali, aké môže nastať nebezpečenstvo, ak by sa teroristi zmocnili vírusu ako je variola.

 

       Viac na stránke Euro Atlantic Quarterly.