Očkovacie šialenstvo: Nová vakcína proti príušniciam, pestovaná na psích bunkách, je spojená s alergiami na psov

08.06.2012 04:18

NaturalNews.com - 7.VI.2012 - Jonathan Benson

 

       Pôvodný článok "Vaccine madness: New mumps jab cultured from dog kidneys linked to canine allergies"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok - očkovanie batoľaťa       Doposiaľ neschválená vakcína, ktorá je potajomky dodávaná do Veľkej Británie z Česka, vyvolala aféru, keďže má možno spojitosť s vážnymi alergickými reakciami. Medi-Mumps, samostatnú vakcínu proti mumpsu, pestovanú na bunkách zo psích obličiek, vychvaľujú niektorí ako alternatívu ku problematickej kombinovanej vakcíne MMR (Measles, Mumps, Rubella = osýpky, príušnice, ružienka), avšak iní zase majú vážne obavy jednak o jej zdroj, jednak o jej potenciál vyvolať závažné alergie na psov.

       Christina England z VacTruth.com píše, že Medi-Mumps bude dostupný v súkromných zdravotníckych zariadeniach vo Veľkej Británii od júna 2012 a že je zamýšľaný pre deti s alergiou na vajcia (mnoho vakcín je vyrábaných pomocou bunkových tkanív z vajec) a pre deti, ktorých rodičia odmietajú MMR. Hoci doposiaľ nebol oficiálne schválený, Medi-Mumps bude dostupný pre rodičov, ktorí požadujú očkovanie samostatnými vakcínami namiesto kombinovaných.

       Ale deti, alergické na psov, by sa stále mali vyhýbať vakcíne Medi-Mumps, ktorá môže vyvolať presne ten istý typ vážnej alergickej reakcie, ktorý bežná vakcína, pestovaná na vajciach, taktiež niekedy vyvolá u detí s alergiou na vajcia. Keď zvážime, že vakcíny, pestované na vajciach, môžu vyvolať nové alergie na vajcia, je pravdepodobné, že vakcína, pestovaná na psích bunkách, tiež vyvolá u niektorých detí nové alergie na psov.

 

Je Medi-Mumps len novým obalom pre teraz už zakázanú vakcínu Pavivac?

       V roku 2002 zamietol Výbor pre bezpečnosť liečiv (Committee on the Safety of Medicines) - nezávislý poradný výbor vo Veľkej Británii, ktorý vyhodnocuje kvalitu, účinnosť a bezpečnosť liečiv) - samostatnú vakcínu proti príušniciam Pavivac z dôvodu vážnych obáv o jej bezpečnosť. Rovnako ako Medi-Mumps, aj Pavivac bol vyrábaný v Česku na bunkách zo psích obličiek, ale bol vyhodnotený ako potenciálne riskantný a bez dostatku dôkazov, ktoré by potvrdili jeho bezpečnosť a účinnosť.

       Teraz to vyzerá, že Pavivac len jednoducho zmenil obal a bol premenovaný na Medi-Mumps, ktorému obdobne chýbajú príslušné údaje o bezpečnosti, ktoré by dokazovali, že je účinný pri minimálnom riziku. Aj napriek tomu však rodičom, ktorí chcú očkovať samostatnými vakcínami (nie kombinovanými), bude Medi-Mumps pravdepodobne predstavený ako schodná alternatíva k MMR, hoci môže spôsobiť presne tie isté škody ako MMR.

 

Etické problémy pri výrobe vakcín na psoch

       To, že výrobu vakcín na psích obličkách vôbec niekto považuje za platný lekársky postup, je samo o sebe dosť ohavné - bez ohľadu na bezpečnostné problémy, ktoré ich použitie predstavuje. Použiť na výrobu vakcín slepačie vajcia je jedna vec, keďže nijaké zviera nemusí pri tom zomrieť. Ale psy budú pravdepodobne musieť byť chované a zabíjané, aby bolo možné ich obličky použiť na výrobu vakcín Medi-Mumps.

       Pre rodičov je v tejto veci najlepšou voľbou vyhýbať sa ako Medi-Mumpsu, tak aj MMR vakcínam, chrániac tak bezpečnosť svojich detí. Ani o jednej z týchto dvoch vakcín nebolo dokázané, že je bezpečná a účinná. Naopak - obe sú spájané s potenciálne nevratnými nežiaducimi účinkami.

 

Zdroje

 


Preklad a zverejnenie tohto článku zabrali prekladateľovi približne 1 hodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.