Nová štúdia: Deti, ktoré sú najviac očkované, majú najvyššiu pravdepodobnosť hospitalizácie a úmrtia

28.12.2012 07:03

NaturalNews.com - 24.XII.2012 - Neil Z. Miller

 

       Pôvodný článok "New study: Infants receiving the most vaccines are the most likely to be hospitalized and die"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok - divné bábätko       Nová štúdia, zverejnená v Human and Experimental Toxicology, čo je peer-reviewed časopis (taký, v ktorom sú uverejnené články až po ich zhodnotení inými nezávislými odborníkmi z daného odboru - pozn. prekl.), indexovaný Federálnou lekárskou knižnicou v USA (National Library of Medicine), analyzovala vyše 38.000 hlásení o hospitalizáciách a úmrtiach malých detí.[1] Výskumníci zistili štatisticky významné súvislosti medzi počtom podaných dávok očkovacích látok a hospitalizáciami i úmrtnosťou dojčiat: bábätká, ktoré boli najviac očkované, majú vyššiu pravdepodobnosť hospitalizácie (pobytu v nemocnici) a úmrtia.

       Dojčatá, ktoré dostali súbežne 2 očkovacie látky mali štatisticky významne nižšiu pravdepodobnosť hospitalizácie než dojčatá, ktoré dostali počas jednej návštevy lekára 3 alebo viac očkovacích látok (očkovacou látkou sa myslí očkovanie proti jednej chorobe, tzn. kombinovaná vakcína záškrt+tetanus (DT) sa počíta za 2 očkovacie látky, záškrt+tetanus+čierny kašeľ (DTP) za 3 očkovacie látky atď. - pozn. prekl.). Dojčatá, ktoré dostali súbežne 3 očkovacie látky, mali štatisticky významne nižšiu pravdepodobnosť hospitalizácie než dojčatá, čo dostali naraz 4 alebo viac očkovacích látok. Bábätká, ktoré dostali 6, 7 alebo 8 očkovacích látok počas jedinej pediatrickej preventívnej prehliadky (tzn. tie, čo dostali hexavakcínu Infanrix Hexa (6 očkovacích látok), prípadne spolu s vakcínou proti pneumokokom Synflorix alebo Prevenar 13 (7 očkovacích látok), či dokonca ešte aj s vakcínou proti rotavírusom (8 očkovacích látok) - pozn. prekl.), boli práve tie, ktoré mali najvyššiu pravdepodobnosť hospitalizácie po očkovaní. Pravdepodobnosť hospitalizácie vlastne rástla lineárne od 11% pre bábätká očkované naraz 2 očkovacími látkami až po 23,5% pre bábätká, očkované naraz 8 očkovanými látkami.

       Autori štúdie, Dr. Gary Goldman a Neil Z. Miller, tiež odhalili, že mladšie dojčatá mali štatisticky významne vyššiu pravdepodobnosť hospitalizácie po očkovaní než staršie dojčatá. Navyše, dojčatá, ktoré dostali naraz 5 až 8 očkovacích látok, mali štatisticky významne vyššiu pravdepodobnosť úmrtia po očkovaní než dojčatá, ktoré dostali naraz len 1 až 4 očkovacie látky.

       K tomu, že dojča bude mať vážny nežiaduci účinok očkovania, môže prispievať niekoľko činiteľov, okrem iného aj genetická predispozícia, choroba v čase očkovania (ktorá môžťe byť kontraindikáciou očkovania), kvalita očkovacých látok (ktorá kolíše v závislosti od výrobných postupov) a alergia na jednu či viac zložiek daných očkovacích látok. Niektoré dojčatá môžu mať vyššiu pravdepodobnosť nežiaduceho účinku kvôli biochemickej alebo synergickej toxicite (otrave), spojenej so súbežným podaním viacerých očkovacích látok naraz.

       V roku 1990 dojčatá dostávali celkovo 15 dávok očkovacích látok pred dosiahnutím jedného roka života. V roku 2007 CDC odporúčalo 26 dávok očkovacích látok pre dojčatá: 3x DTaP, 3x detská obrna, 3x Haemophilus influenzae typu b, 3x nákazlivá žltačka typu B, 3x pneumokoky, 3x rotavírusy, 2x chrípka.

 

Bezpečnosť detského očkovacieho kalendára CDC nebola testovaná, je vedecky nevierohodný

       Hoci každá detská očkovacia látka sama o sebe podstúpila klinické skúšky na zhodnotenie bezpečnosti, neboli vykonané žiadne vedecké štúdie na zistenie bezpečnosti (ako aj účinnosti) kombinovania očkovacích látok, podaných počas jednej návštevy lekára, ako to odporúčajú smernice CDC. Napr. 2-, 4- a 6-mesačné bábätká by mali dostať očkovacie látky proti detskej obrne, nákazlivej žltačke typu B, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, rotavírusom, baktérii Haemophilus influenzae typu b a pneumokokom počas jedinej návštevy lekára, hoci táto kombinácia 8 očkovacích látok nebola nikdy skúmaná v klinických skúškach.

       Hoci odporúčaný detský očkovací kalendár CDC

  1. vyžaduje, aby bábätká dostali až 8 očkovacích látok súbežne,
  2. dotýka sa ročne miliónov bábätiek a
  3. jeho bezpečnosť nikdy nebola vedecky skúmaná,

CDC vedelo už pred jeho vyhlásením o tom, že kombinovanie chemických zlúčenín, vrátane medikamentov na predpis, "môže mať dopady na zdravie, ktoré sú aditívne (narastajúce), synergické, antagonistické alebo môžu znásobiť odpoveď, očakávanú od jednotlivých zložiek."[2]

       Podanie 6, 7 či 8 dávok očkovacích látok dojčaťu počas jedinej návštevy lekára môže určite byť pohodlnejšie pre rodičov, ktorí si tým ušetria niekoľko ciest k lekárovi, ale dôkazy pozitívnej spojitosti medzi nežiaducimi účinkami očkovania u dojčiat a počtom súbežne podaných dávok očkovacích látok potvrdzujú, že bezpečnosť očkovania musí zostať najvyššou prioritou.

       Zistenia tejto štúdie preukazujú pozitívnu koreláciu medzi počtom podaných očkovacích látok a pravdepodobnosťou hospitalizácie či úmrtia, hláseného do VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System = Systém na hlásenie nežiaducich účinkov očkovania v USA - pozn. prekl.). Databáza VAERS je dôležitým nástrojom na sledovanie postmarketingovej (= po schválení vakcíny a po jej uvedení na trh - pozn. prekl.) bezpečnosti očkovania. Je opakovane analyzovaná CDC, FDA a inými výskumníkmi očkovania na odhalenie potenciálnych nežiaducich trendov v očkovaní. Navyše, mladšie dojčatá mali štatisticky významne vyššiu pravdepodobnosť hospitalizácie alebo úmrtia po očkovaní než staršie dojčatá. Tieto trendy sú vierohodné nielen z biologického hľadiska, ale sú podporované aj údajmi z prípadových štúdií, štúdií sérií prípadov a iných štúdií, ktoré používajú úplne iné metodológie a jedinečné skupiny obyvateľov (kohorty). Napr. v roku 2011 spolupracovali Miller a Goldman na inej štúdii, ktorá preukázala, že v rozvinutých krajinách sa úmrtnosť dojčiat zvyšuje s rastúcim počtom očkovaní, ktoré v danej krajine dojčatá bežne dostávajú.[3]

       Odkedy sú očkovacie látky podávané ročne miliónom dojčiat, je veľmi dôležité, aby zdravotnícke úrady mali vedecké údaje zo štúdií synergickej toxicity všetkých kombinácií očkovacích látok, ktoré môžu dojčatá dostať. Hľadanie spôsobov na zvýšenie bezpečnosti očkovania by malo byť najvyššou prioritou.

       Stiahnite si celú štúdiu vo formáte PDF.

 

Financovanie

       Tento výskum nebol financovaný žiadnym grantom od akejkoľvek granty poskytujúcej ustanovizne z verejného, komerčného či neziskového sektoru. NVIC (National Vaccine Information Center = Federálne informačné stredisko o očkovaní v USA; nezisková spoločnosť, snažiaca sa o objektívne informovanie o očkovaní - pozn. prekl.) darovalo 2.500 US$ na otvorenie prístupu k tomuto článku (bezplatné sprístupnenie všetkým záujemcom). NVIC sa snaží o predchádzanie očkovaním spôsoebným poškodeniam zdravia a úmrtiam skrz vzdelávanie verejnosti.

 

Zdroje

[1]  "Relative trends in hospitalizations and mortality among infants by the number of vaccine doses and age, based on the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), 1990-2010", Hum Exp Toxicol, 2012; 31(10):1012-1021

[2]  "Mixed exposures research agenda: a report by the NORA Mixed Exposures Team", Department of Health and Human Services (DHHS), Centers for Disease Control and Prevention (CDC), National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH); DHHS (NIOSH) 2004. December 2005. p.106: vi

[3]  "Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: is there a biochemical or synergistic toxicity?", Hum Exp Toxicol, 2011; 30(9):1420-1428

 


Preklad a zverejnenie tohto článku (grafická úprava + klikateľné odkazy na zdroje) zabrali prekladateľovi približne 2,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, keď našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: Nová štúdia: Deti, ktoré sú najviac očkované, majú najvyššiu pravdepodobnosť hospitalizácie a úmrtia

Super studia

Ladislav Melisko | 08.01.2013

Super studia, Fillo, tiez ju robili ITeckari ako vy a jej spristupnenie zaplatili americki antivaci. Tak to aj vyzera - opiera sa len o data VAERS, ktorych spolahlivost je otazna a obmedzena a navyse nepotvrdzuje kauzalny vztah ockovania a neziaducich ucinkov, iba ich casovu nadvaznost.

Re:Super studia

Ing. Marián FILLO | 23.01.2013

Pán Meliško,

ak máte nejaké lepšie údaje než sú tie z VAERS, sem s nimi!
Myslím, že by Vám za ne všetci ruky vybozkávali.

Dá sa robiť len s tými údajmi, ktoré sú, nie s tými, ktoré nie sú. VAERS je v mnohom nedokonalý, ale (žiaľ) je to to najlepšie, čo v túto chvíľu máme.

V medicíne máme rôzne stupne dôkazov. Toto je, povedzme, "slabší" dôkaz, v tom Vám dávam za pravdu. Na dvojito zaslepenú, skutočným placebom kontrolovanú randomizovanú klinickú štúdiu sa to fakt nechytá, uznávam.

Každopádne však je to (ako každá iná zarážajúca a opakovaná časová následnosť) dobrý podnet pre hľadanie (prípadne vyvrátenie) príčinnej súvislosti, tzn. podnet pre ďalší výskum.

Re:Re:Super studia

Ladislav Melisko | 29.01.2013

Áno, pán Fillo. Keďže sám viete o nedostatkoch, ktoré majú dáta z VAERS, mali by ste adekvátne pracovať s titulkami Vašich článkov. V nadpise jasne evokujete kauzálny vzťah, ktorý tu však byť vôbec nemusí. Tak tu nevykladajte o slabších a silnejších dôkazoch - čísla z VAERS sú len časovo súsledné čísla - nič viac, nič menej. Ale poctivú vedu tu nikto z vás nerobí, takže si ani nerobím nádeje, že by to v tomto prípade mohlo byť inak.
P.S. Vakcíny SÚ klinicky testované a robia sa aj postmarketingové epidemiologické štúdie - tie však nezapadajú do vášho svetonázoru, takže ich veselo ignorujete.

Re:Re:Re:Super studia

Ing. Marián FILLO | 03.08.2013

Nadpis som preložil rovnako ako celý článok.
Vidíte tam snáď nejakú chybu prekladu?

Vakcíny sú MIZERNE klinicky testované (napr. bezpečnosť Infanrixu Hexa klinicky skúmali len v deň podania + 3 nasledujúce dni), z čoho potom logicky vyplývajú také veci, ako napr. že v priebehu roka a pol sa u Gardasilu zdvojnásobil počet nežiaducich účinkov v príbalovom letáku.

Postmarketingové štúdie sú opäť nanič, pretože sa hlási hlboko pod 1% skutočného počtu NÚ.

Nejaký súcejší argument nenájdete?

ďakujeme

Jozef Šišulák | 31.12.2012

Vám p.Fillo za Vašu celoročnú vysokozáslužnú prácu na poli vzdelávania slovenskej verejnosti o očkovaní a za slobodu v práve rozhodnutia rodičov či očkovať alebo neočkovať.Do budúceho roku Vám želám pevné zdravie,osobné šťastie a pevné nervy v ďalšej práci.Budem Vás podporovať a šíriť pravdu o očkovaní medzi svojimi známymi aj neznámymi.Raz sa nám podarí spoločnými silami zmeniť slov zákony aby rešpektovali práva a slobody slovenských občanov.So srdečným pozdravom ostáva Jozef Šišulák!

Re:ďakujeme

Ing. Marián FILLO | 02.01.2013

Ďakujem za blahoprianie, pán Šišulák.

Prajem nám všetkým do nového roku čo najviac skutočnej Múdrosti (nielen) v otázkach zdravia a veľa úspechov v boji za slobodu.

preklad celej štúdie

Ing. Marián FILLO | 30.12.2012

Snáď sa nám v dohľadnej dobe podarí preložiť celú štúdiu.
Myslím, že je naozaj zaujímavá.

Záznamy: 1 - 7 zo 7

Pridať nový príspevok