Nová česká stránka o očkovaní

25.10.2012 09:57

       Na českom internete už pár dní funguje nová stránka o očkovaní Rizika očkování (RizikaOckovani.cz), zameraná v prvom rade na propagáciu knihy prof. RNDr. Anny Struneckej, DrSc. "Varovné signály očkování", obsahuje však aj novinky z oblasti očkovania, odkazy na videá...