Nobelova cena za medicínu: Přes octomilky k léčbě nádorů

04.10.2011 14:16

       [...]

       Důležité je, že tyto reakce se dějí velmi rychle, během prvních minut po proniknutí mikroorganismu do těla. To je velký rozdíl oproti protilátkám, jejichž tvorba trvá několik dní. Kdybychom se museli spoléhat jen na protilátky a neměli ten rychlý přirozený, neadaptivní imunitní systém jako první linii obrany, asi bychom ve většině případů měli problémy i s banálními infekcemi.

       Poznání funkce proteinů TLR má i velice praktické aspekty – v současné době se vyvíjejí k léčebnému použití látky, které se na ně vážou, a tak uměle stimulují některé druhy bílých krvinek. To může například zvýšit účinnost očkování proti některým málo imunogenním mikroorganismům. Na druhé straně se pracuje i na vývoji látek, které by potlačovaly nežádoucí stimulaci imunitního systému přes proteiny TLR (například v případě hrozícího septického šoku).

 

       Viac na stránke ČeskáPozice.cz.