Niekoľko postrehov z návštevy na RÚVZ v Dolnom Kubíne - 3. časť

11.07.2011 19:20

Ing. Marián Fillo

 

 1. časť       2. časť       3. časť

 

       Dr. Kereškéni nadviazal na Dr. Ranostajovú (viď záver 2. časti) slovami: "Vy tvrdíte, že pán profesor Straka, pani profesorka Hudečková, ktorí sú autority v epidemiológii, nie sú dostatočne odborne vzdelaní?" Tu sa naplno ukazuje autoritárska sektárska povaha súčasnej slovenskej epidemiologickej obce (česť výnimkám). Je vlastne vyslovene postavená na pestovaní kultu osobnosti, na čo som už v minulosti poukázal.

       Logika veci je taká, že napr. prof. Straka a prof. Hudečková sú "autority v epidemiológii" a tým pádom, nech už povedia z oblasti epidemiológie čokoľvek - aj keby to bola sebeväčšia hlúposť, všetci epidemiológovia (alebo prinajmenšom drvivá väčšina) im to zožerú aj s navijakom. O nejakom samostatnom myslení nemôže byť reč. Ako-tak samostatné myslenie totiž končí v bode, kedy radový člen vakcinologickej sekty (trebárs epidemiológ na nejakom zapadlom RÚVZ) "rozpozná", že daný autor je dostatočne odborne vzdelaný (tzn.: má na to papier a má tie "správne" (rozumj: mainstreamové) názory), alebo tak vzdelaný nie je resp. má menšinové názory. V prvom prípade nasleduje dobrovoľný úplný výplach mozgu, v druhom prípade zanovité odmietanie bez ohľadu na pravdivostnú hodnotu výrokov "neodborníka" či "menšinového odborníka".

       Všimnite si, že Dr. Ranostajová absolútne nijak nespochybnila obsah článkov z našej stránky, ale útočila výlučne na osoby, ktoré ich napísali. Toto je klasický logický prešľap, ktorý sa odborne nazýva argumentum ad hominem. To je buď z kladnej stránky zvelebovanie nejakej osoby (napr. "prof. Straka musí mať pravdu, lebo to je zaslúžilý odborník"), alebo zo zápornej stránky zase zhadzovanie nejakej osoby (napr. "Dr. Hrabčák nemôže mať pravdu, lebo to nie je špecialista na očkovanie, a navyše má dieťa s vážnym poškodením zdravia, ktoré pripisuje očkovaniu").

       Je zaujímavé, že napriek snahe o vedeckosť modernej medicíny dlhodobo prežívajú rôzne povery až vyslovené nezmysly, a to len preto, lebo to nejaká autorita z oblasti medicíny kedysi povedala. V programovaní by si s takýmto prístupom páni epidemiológovia ani len neškrtli. Keď raz niečo je pravda, tak to funguje a dáva to správne výsledky. Ak to pravda nie je, tak to nedáva správne výsledky, alebo to vôbec nefunguje. Overiť sa to dá pomerne rýchlo a úplne jednoznačne. Keby som ja svojmu zákazníkovi, pre ktorého píšem nejaký program, tvrdil, že tá a tá autorita v programovaní tvrdí, že toto a toto funguje takto a takto, ale môj program, ktorý daný postup aplikuje, by nefungoval alebo nedával správane výsledky, tak ma zákazník pošle do kelu a neuvidím od neho ani eurocent.

       V epidemiológii sa však veselo môže očkovať bez toho, že by bolo dokázané, že to naozaj funguje a že to bude bezpečné, takže napr. už 5 rokov tu zúri debilizačná kampaň za očkovanie proti HPV (najnovšie ocenená pokutou 200.000,- Kč), hoci nikto nikdy nedokázal, že toto očkovanie skutočne zabraňuje vzniku rakoviny krčka maternice. Stačí len ľudí dlhodobo a kvalitne strašiť, najať si na to najlepšiu PR agentúru na Slovensku (výrobcovia vakcín GlaxoSmithKline, Pfizer i Novartis sú zákazníkmi PR agentúry Seesame s.r.o., ktorá o sebe tvrdí, že je jedničkou na slovenskom trhu), vyplachovať ľuďom mozgy dennodennou reklamou na očkovanie zo všetkých možných médií, zasponzorovať pediatrom a vakcinológom nejaké tie vakcinačné dni a vakcinologické kongresy, a peniažky sa posypú len taký fukot - za niečo, čo (ako sa nakoniec zrejme ukáže) možno vôbec nebude fungovať.

       A najlepšie na tom je, že autorita v epidemiológii - prof. Straka - na XVI. vakcinačnom dni v Žiline 25.IX.2010 spomínal, ako spolu s násilným očkovaním proti pravým kiahňam vlastne šírili syfilis a nákazlivú žltačku typu B, viď: "Exkluzívna reportáž z XVI. vakcinačného dňa SR - 3. časť". Nuž, keď sú ľudia s takýmto hrubým dešpektom k ľudským právam vzormi pre našich epidemiológov, tak sa vôbec nedivím drzosti a arogancii Dr. Ranostajovej a Dr. Kereškéniho, zjavne verných-to vyznavačov kultu osobnosti prof. Straku a kol. A keď sú pre našich epidemiológov autoritami tí, čo vedome šíria nákazlivú žltačku typu B a syfilis, tak sa nemôžem zbaviť dojmu, že sa cap stal záhradníkom.

       Skúsme sa však teraz vžiť do kože odborníka na očkovanie, epidemiológiu, infektológiu či imunológiu: Celý život žije v domnienke, že očkovanie je blahodarné, skvelé, účinné a bezpečné, a zrazu príde na to, že opak je pravdou. Keby bol už na dôchodku, tak by to nebol až tak veľký problém (i keď priznať si celoživotný omyl nie je ľahké), ale ak je zamestnaný ako vakcinológ, epidemiológ, infektológ či imunológ, a dokopy nič iné robiť nevie, prišiel by o celé živobytie, keby si priznal pravdu, bol čestný a vyvodil z toho dôsledky. Preto je oveľa pravdepodobnejšie, že s pravdou na povrch vyjdú lekári z iných špecializácií, ktorých živobytie na očkovaní vôbec nezávisí.

 

       Podľa zápisnice, ktorú vypracovali Dr. Kereškéni a Dr. Ranostajová, bola pani Stanislava údajne dostatočne poučená o očkovaní. Tá sa však ohradila, že jej detská lekárka o nežiaducich účinkoch nepovedala dokopy nič. Dr. Kereškéni k tomu dodal, že "ona [detská lekárka] je to povinná, nie my [epidemiológovia]". A to je práve jeden zo zásadných kameňov úrazu: lekári skutočne sú povinní dôkladne informovať pacienta resp. rodiča o nežiaducich účinkoch očkovania, avšak reálne sa tak buď nedeje vôbec, alebo len v úplne nedostatočnej miere (možno s pár výnimkami, ktoré dokážem spočítať na prstoch). Pri troche zodpovednosti by lekár mal rodičovi aspoň prečítať, čo sa píše v kapitole "Nežiaduce účinky" v príbalovom letáku k vakcíne, ale podľa vyjadrení ľudí, čo sa na nás obracajú s otázkami, to v skutočnosti robí nanajvýš jeden lekár zo sto - a aj to asi preháňam.

       Lenže RÚVZ automaticky predpokladá, že keď je niečo povinnosťou lekárov podľa zákona či vyhlášky MZ SR, tak si všetci lekári tú povinnosť aj poctivo plnia. RÚVZ vôbec nenapadne, že by túto povinnosť mohli lekári masovo ignorovať, čo sa však v skutočnosti deje (česť výnimkám). Rovnako tak drvivá väčšina lekárov notoricky ignoruje povinnosť hlásiť nežiaduce účinky očkovania, a tak si ÚVZ SR veselo tvrdí napr.: "nemali sme hlásené žiadne nežiaduce účinky očkovania proti prasacej chrípke", hoci len v TV ich spomínali niekoľko, a to bola iba špička ľadovca. Pre ÚVZ SR platí: "neboli hlásené" = "nejestvujú".

       A ÚVZ SR to nesmierne vyhovuje, lebo potom si môže smelo tvrdiť, že očkovanie je veľmi bezpečné a prínosy vysoko prevyšujú nad rizikami. Skutočnosť je však výrazne iná. Prečo ÚVZ SR netlačí na lekárov, aby poriadne hlásili nežiaduce účinky očkovania - tak, ako to v súčasnosti robia české úrady? Prečo sa im nevyhráža pokutou 1600 € za nehlásenie nežiaducich účinkov očkovania? Prečo ÚVZ SR prenasleduje detských lekárov s požiadavkou udávať odmietnutie povinného očkovania, čo nie je ich povinnosťou, ale nepotrpí si na dôkladnom poučení o možných rizikách očkovania, ani na hlásení nežiaducich účinkov očkovania, čo je ich povinnosťou? Nenapadá ma iné vysvetlenie, než také, že v slovenskej epidemiológii zvíťazila iracionálna ideológia nad pravdou a zdravým rozumom a ideologický účel svätí akékoľvek prostriedky.

       V prípade, že Vaša detská lekárka má tú drzosť udať Vás RÚVZ, že odmietate povinné očkovanie (hoci to nie je jej povinnosťou), a chceli by ste sa jej za to primerane poďakovať, môžete ju udať ÚDZS (na stránke https://www.udzs.sk/e-formulare-tlaciva/e-formulare.html?page_id=938 vyplňte tlačivo "Podanie občana týkajúce sa poskytovania zdravotnej starostlivosti"), že si neplní svoje povinnosti vyplývajúce jej z § 6 zákona č. 576/2004 Z.z. a z § 13 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z. Udaním na ÚDZS môžete lekárke pohroziť aj preventívne - pred tým, ako Vás ona udá RÚVZ.

 

       Dr. Ranostajová potom na svoju obhajobu povedala: "hovorili sme, že sú uvedené v príbalovom letáčiku reakcie, ktoré sú prípustné". Toto ma vskutku rozosmialo: "A čo ak dieťa zareaguje neprípustnou reakciou?" Dr. Ranostajová sa obhajovala: "to nie sú nežiaduce reakcie, to sú reakcie, ktoré sú v rámci toho očkovania chápané ako bežné reakcie, pretože to je výsledkom toho, že ten organizmus reaguje na cudzorodý antigén a bráni sa, tvorí si protilátky. To je vlastne tá reakcia, ktorá má prísť, čiže to nie sú nežiaduce reakcie."

       Skvelé. A čo keď dieťa dostane po očkovaní anafylaktický šok? Bežná reakcia (hoci život ohrozujúca), ktorú netreba nikam hlásiť, lebo je (u určitého percenta očkovaných) očakávaná, keďže organizmus reaguje na cudzorodný antigén?

 

       Dr. Kereškéni pokračoval, že si vraj "vymýšľame nehoráznosti" typu "po očkovaní vzniká diabetes a autizmus". Nuž, veľmi by ma zaujímalo, ako by zareagovali na tieto slová tisíce amerických rodičov, čo (zatiaľ neúspešne) žiadali o odškodné, keď ich dieťa po očkovaní dostalo autizmus. Nedávam Dr. Kereškénimu dlhú životnosť, kebyže takéto niečo vykladá hlúčiku rodičov autistických detí.

       Potom povedal Dr. Kereškéni pre mňa novinku: "Zrejme hlavný hygienik dá návrh na Vami udávaných 200 prípadov poškodenia, nech to Úrad pre dohľad prešetrí, či sa dokáže aspoň jeden". Ja som však nikomu nijakých 200 prípadov neudával a ani vo sne by ma nenapadlo udávať tak malé číslo. Podľa mňa sú poškodených desiatky ak nie stovky tisíc. Väčšina z nich si však poškodenie zdravia s očkovaním nespája, lebo žijú vo veľmi rozšírenej iracionálnej viere, že očkovanie je úplne neškodné. Išlo teda zrejme o nejakých 200 prípadov, ktoré zozbierala Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania po tejto výzve.

       Následne Dr. Kereškéni víťazoslávne dodal: "Bude ich prešetrovať Úrad pre dohľad, či sa aspoň jedno jediné dokáže. A potom neviem, kde zoberiete ďalšie argumenty." Nuž, o výsledku prešetrovania, ktoré povedú lekári, vzdelávaní v tej istej provakcinačnej ideológii ako Dr. Kereškéni, si naozaj nerobím ilúzie. Ale aj keby boli vyšetrovatelia dokonale nestranní, a nedokázali by so 100% istotou nijaký z tých 200 prípadov, tak to na veci v zásade nič nemení. Absencia dôkazu spojitosti očkovania so zdravotným problémom nie je dôkazom absencie spojitosti očkovania so zdravotným problémom. To, že nedokážu spojitosť očkovania so zdravotným problémom, ešte predsa neznamená, že ju vyvrátili.

       Veľmi dobre vieme, že s istotou dokázať súvislosť očkovania s nežiaducim účinkom je takmer nemožné, a to z princípu. Museli by byť splnené také podmienky, ktoré nie sú splnené prakticky nikdy:

  • tesne pred očkovaním dôkladné imunologické, neurologické a iné testy (celkové náklady: rádovo stovky až tisíce €)
  • po očkovaní by dieťa muselo byť držané v sterilnej izolácii, aby sa vylúčilo, že zdravotný problém po očkovaní bol spôsobený nie očkovaním, ale napr. nejakou novou nákazou
  • v určitých odstupoch po očkovaní (rádovo hodiny až dni) opakovať všetky imunologické, neurologické a iné testy
  • porovnať hodnoty spred očkovania s hodnotami po očkovaní. Pri výrazných rozdieloch môžme konštatovať, že za zmeny s vysokou pravdepodobnosťou môže očkovanie
     

       Aj týmto však možno dokázať len nežiaduce účinky, ktoré nastávajú pomerne krátko (pár hodín až dní) po očkovaní, nie dlhodobé chronické zdravotné problémy, ako je autizmus, detská cukrovka či rakovina.

       Takže ak tu chce niekto tvrdiť, že keď ÚDZS (možno) ani v jednom prípade nedokáže príčinnú súvislosť očkovania s poškodením zdravia, potom nešlo o nežiaduce účinky očkovania, tak asi vedome klame a zavádza laickú verejnosť, ktorá má o dokazovaní v medicíne pravdepodobne veľmi pomýlené predstavy.

 

       Dr. Ranostajová potom vytiahla do boja s obľúbeným strašiakom zvaným "Návrat očkovaním preventabilných ochorení". Keďže na tieto notoricky opakované demagógie už máme slušne vypracovanú protiargumentáciu, nemal som problém Dr. Ranostajovej primerane oponovať. Jej odpoveď? "Argumenty inžiniera, ktorý sa venuje počítačom, pre mňa nie sú prijateľné, čo sa týka problematiky infekčných ochorení". Takže zase žiadna vecná argumentácia, ale len samé osobné výpady. Úbohosť nad úbohosť! Pritom aj priemerný psychológ vie, že k osobným výpadom sa človek uchyľuje zväčša až vtedy, keď mu všetky rozumné vecné argumenty došli. Pre mňa to je jasným signálom, že kolektív z RÚVZ vlastne nijaké oprávnené argumenty nemá, inak by nemal dôvod sa znižovať k osobným útokom.

       Keďže však protistrana očividne nechápe, čo to je vecný logický argument, pristúpil som teda na jej hru a opätoval paľbu: "Pre mňa nie sú prijateľné argumenty niekoho, kto má na stenách polepené reklamné letáky":

        Pobavila ma odpoveď Dr. Ranostajovej: "Tak mi dajte Vy takýto kalendár. Ja ako epidemiológ potrebujem mať takýto kalendár." Dr. Ranostajová samozrejme popierala akúkoľvek korupciu či osobnú zaviazanosť firme Sanofi Pasteur, hoci jej takýmto správaním očividne robí reklamu. A to všetko kvôli veci, ktorá v bežnom papierníctve stojí do 2 €. Ak ste niekto z Dolného Kubína, a nerobí Vám problém obetovať 2 €, kúpte a zaneste, prosím, Dr. Ranostajovej na RÚVZ (budova vedľa nemocnice) niekedy okolo Mikuláša takýto nástenný ročný kalendár na rok 2012, nech nie je, chuderka, odkázaná na reklamné predmety výrobcov vakcín. :-)

       Aby to nebolo málo, Dr. Ranostajová obhajovala svoje servilné správanie sa: "Čo Vám to vadí? V každej ambulancii, keď idete, tak nájdete takéto kalendáre alebo propagačné materiály". Huh! To som teda netušil, že je to so slovenským zdravotníctvom až tak strašne zle, ako to práve priznala Dr. Ranostajová. Vyzerá to teda tak, že všetci očkujúci lekári robia reklamu výrobcom vakcín. A zdá sa, že im tí výrobcovia za to ani nemusia platiť, stačí len jednoducho venovať kalendár s neprehliadnuteľným logom firmy. Ak by však naozaj všetci lekári robili reklamu výrobcom vakcín úplne nezištne, prečo sa potom u nás typicky očkuje hlava-nehlava, kontraindikácia-nekontraindikácia, čím skôr, tým lepšie, a čím viac naraz, tým lepšie? Poviem to inak: prečo sa u nás zvyčajne (česť výnimkám) maximalizuje počet podaných vakcín (a teda zisk výrobcov)? A prečo je systém odmeňovania lekárov nastavený tak, že čím viac lekár očkuje, tým viac zarobí (aj keby to očkovanie bolo úplne zbytočné), čo vedie lekárov k tomu, aby čo najviac očkovali, a to aj za cenu poškodenia pacienta? Náhoda?

 

       "Len jedno Vám poviem, pani Stanislava, pán inžinier - pri všetkej úcte k jeho vzdelaniu a všetkému - nie je pre nás medicínska autorita." pokračoval Dr. Kereškéni. Nuž, ja nie som medicínskou autoritou pre nich, oni zase nie sú medicínskymi autoritami pre pani Stanislavu. :-)

 

       Potom prišla reč znovu na reklamné plagáty na stene a opäť sa ukázalo, že Dr. Kereškéni asi v ten deň raňajkoval vtipnú kašu: "Pán inžinier, nečakajte, že si to [logá výrobcov vakcín] pani inžinierka bude nejakým leukoplastom prelepovať. Hádam to nečakáte?" Dr. Kereškéni skutočne povedal "inžinierka", na čo sa Dr. Ranostajová ohradila: "Ja nie som inžinierka, ale doktorka!" :-)

       Pritom však - ako vidno z obrázkov - naozaj netreba nič prelepovať. Stačilo by len pred vylepením na stenu urobiť primitívnu operáciu nožnicami - odstrihnúť hlavičky a pätičky plagátov. Alebo snáď na celom RÚVZ nemajú jedny jediné nožnice? No aj keby nemali, tak je taký problém doniesť si na jeden deň nožnice z domu? Však by z nich neubudlo! Alebo snáď nemá Dr. Ranostajová ani doma žiadne nožnice? Neverím!

       Ako vidíte, sú to všetko len hlúpe výhovorky, ktorými sa epidemiológovia z RÚVZ Dolný Kubín snažia ospravedlniť niečo, čo je neospravedlniteľné.

 

       Pobavilo ma ešte niekoľko veselých preklepov v zápisnici (napr. "pohov" namiesto "pohovor"), na čo mi Dr. Kereškéni poradil: "Myslím, že by ste sa uplatnil ako učiteľ slovenčiny viacej, než ako odborník na medicínu". K tomu Dr. Ranostajová s vycibreným zmyslom pre humor dodala: "Ale tak kdesi v Kambodži." :-)))

 

       Dr. Kereškéni následne navrhol premietnuť si film, ako vyzerajú neočkované deti. Škoda, že v rámci objektivity RÚVZ Dolný Kubín nepremieta aj filmy, ako vyzerajú očkované deti. Pritom internet je toho plný. A to teda rozhodne nie je príjemnejší pohľad, než na tie neočkované deti. Dr. Kereškéni sa vzápätí pochválil: "Keby to videla pani Stanislava, asi by si to rozmyslela. Jednému rodičovi som to už premietal. Bolo to veľmi otrasné a mala čo robiť..."

       Tým Dr. Kereškéni len potvrdil, že výrobcovia vakcín a ruka v ruke s nimi aj slovenskí epidemiológovia vedia veľmi dobre strašiť. Ostatne - o tom predsa tento biznis je: o obchode so strachom. Ale že by RÚVZ informoval rodičov o tom, ako možno predísť prenosným ochoreniam (prípadne ich zvládnuť, keď už nastanú) aj bez očkovania, tak to teda nie. Očkovanie je predsa jediná možnosť prevencie, všakže? To by ma ale zaujímalo, čo robili epidemiológovia PRED vynájdením vakcíny na tú-ktorú chorobu. Nemohli predsa odporúčať očkovanie, keď ešte žiadne nebolo vymyslené!

 

       Dr. Kereškéni ešte skúsil argument: "Ale pán inžinier, ak jeden z tisíc ľudí zomrie pri vyberaní mandlí, nepôjdete si dať vybrať mandle?" To ale netušíl že zrovna vyberanie mandlí nepatrí medzi moje obľúbené operácie, takže by som naozaj nešiel. Tak to skúsil so zubármi: "Pri ťahaní zuba už umrel pacient. Aj to bolo zaznamenané. Nepôjdete k zubárovi? Na to je ťažké odpovedať, že?"

       Ani nie. Moja odpoveď znela: "Rozdiel je v tom, že povinné preventívne očkovanie je preventívne a zuby si väčšinou človek nedáva preventívne vytiahnuť. Je rozdiel medzi preventívnym zákrokom na zdravom jedincovi a zákrokom na chorom jedincovi. Samozrejme, že v tom druhom prípade je prijateľné väčšie riziko než v tom prvom."

       Dr. Ranostajová sa pripojila: "Viete o tom, že prevencia je najúčinnejšia?" Tak som sa jej spýtal: "Viete o tom, že existuje aj iná prevencia než očkovanie?" Dr. Ranostajová sa opýtala, či mám na mysli koloidné striebro. Vzhľadom k tomu, že koloidné striebro sa používa namiesto antibiotík, lebo úspešne zabíja niektoré druhy baktérií, to bola vcelku hlúpa otázka. Antibiotiká predsa nie sú prevenciou, ale liečbou.

 

       Na záver jednania si riaditeľ RÚVZ Dolný Kubín - MUDr. Jozef Kereškéni, MPH - nechcel dať vysvetliť, že podľa § 57 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch:

"Ak sa páchateľ dopustil viacerých priestupkov, ktoré je príslušný prejednať ten istý orgán, prejednajú sa tieto priestupky v jednom konaní."

       Dr. Kereškéni však zarputilo tvrdil, že zákon o priestupkoch "je o niečom inom" a že sa priestupkových konaní na RÚVZ netýka, lebo tie sa konajú podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z.z. To len podčiarkuje "právnickú odbornosť" Dr. Kereškéniho, ktorý na RÚVZ Dolný Kubín zastáva aj funkciu právnika a verím tomu, že to má zohľadnené v plate.

       Ďalší právnický "hlod" Dr. Kereškéniho, nad ktorým by seriózny právnik len oči prevracal: "priestupok ešte len nastáva oznámením o začatí správneho konania". Takže kým si správny orgán nevšimne, že došlo k priestupku a nezačne správne konanie, tak priestupok ešte nenastal? Nastáva napr. priestupok prekročenia najvyššej povolenej rýchlosti až po tom, ako si to všimne dopravný policajt a ako sa začne priestupkové konanie proti vodičovi, a dovtedy vlastne žiadny priestupok nenastal (aj keby auto šlo cez mesto 120 km/h miesto povolených 50 km/h)?

       Nakoniec však Dr. Kereškéni predsa len uznal, že ak sa priestupkové konanie s pani Stanislavou ohľadne jedného jej dieťaťa neskončí skôr, než začne priestupkové konanie ohľadne druhého jej dieťaťa, majú byť tieto dve priestupkové konania spojené do jedného.

 

       Tým sa trilógia mojich postrehov z RÚVZ Dolný Kubín končí. Bol to nepochybne zážitok, na ktorý len tak ľahko nezabudnem, a - úprimne povedané - Oravcom a Oravkám, čo sa týka RÚVZ, naozaj nezávidím.

       Dovolím si na tomto mieste zopakovať svoju ponuku: som ochotný ísť s vami na RÚVZ ako váš splnomocnený zástupca, ak mi uhradíte aspoň náklady spojené s danou cestou (ak by to bolo mimo Žilinu) a ak sa dohodneme na obojstranne vyhovujúcom dátume a čase návštevy RÚVZ. Čokoľvek navyše určite poteší, ale na nijakom honorári netrvám a rád pomôžem každému, kto ma o pomoc poprosí.

 

 1. časť       2. časť       3. časť

 


Výroba a korektúra tohto článku trvala autorovi vyše 6 hodín čistého času.