Niekoľko postrehov z návštevy na RÚVZ v Dolnom Kubíne - 1. časť

20.04.2011 22:20

Ing. Marián Fillo

 

1. časť       2. časť       3. časť

 

       V stredu 13.IV.2011 podvečer som bol na besede v Dolnom Kubíne, ale aj dopoludnia som mal o program postarané. S jednou zaslúžilou matkou štyroch detí, čo ma oslovila s prosbou o pomoc, som totiž bol na miestnom Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ).

       MUDr. Katarína Ranostajová, ktorej úlohou je, ak som to dobre pochopil, "spracúvať" a "lámať" (oravský regionálny hygienik to eufemisticky označil za "absolvovať priateľský rozhovor") neposlušných rodičov odmietajúcich očkovanie, ma privítala slovami "ale Vy nie ste účastníkom konania". Vzápätí pani doktorka nazvala besedy o očkovaní, ktorých sa zúčastňujem po celom Slovensku za "šapitó"., a dotknutej mamičke (nazvime ju napr. Stanislava), že tušila od nej "takýto podraz".

       To je z právneho hľadiska skutočne zaujímavé, pretože podľa § 17 ods. 1 Správneho poriadku (Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní):

"Účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia."

       Nazývať "podrazom" využitie svojho zákonného práva mi teda pripadá ako vskutku silná káva. Vcelku otvorene to však prezrádza, ako ponímajú právo a zákonnosť epidemiologickí úradníci nejedného RÚVZ.

       Následne Dr. Ranostajová preukázala ako "je v obraze" tým, že žiadala "od notára potvrdené splnomocnenie". O tom, že notárske potvrdenie sa nevyžaduje, keď splnomocňujúca osoba podpíše splnomocnenie priamo pred adresátom splnomocnenia, asi Dr. Ranostajová doposiaľ nepočula. Dá sa teda povedať, že toto bol pokus o naschvál, o úmyselné a vykonštruované bránenie pani Stanislave v uplatnení si svojich zákonných práv. To potvrdila aj slovami "Ja sa nemám s Vami čo rozprávať, pán Fillo."

       Potom mi Dr. Ranostajová vyčítala, že som dal na stránku záznam, ako som "zhovadil kolegyne zo Žiliny", čím asi myslela článok "Ako na RÚVZ - 2. časť". :-)  K tomu dodám len toľko, že "kolegyne zo Žiliny" sa zhovadili samé tým, že porušili jednak Ústavu SR a more ďalších zákonov, ktoré nepripúšťajú upieranie základných ľudských práv a slobôd, zakazujú duševný či iný nátlak, psychické manipulácie a pod., jednak základy slušného správania sa štátneho úradníka voči občanovi, z ktorého daní je tento štátny úradník platený. Na obhajobu "kolegýň zo Žiliny" však môžem dodať, že "kolegyňa z Dolného Kubína" ich po všetkých stránkach tromfla - s výnimkou nahrávania na diktafón, ktoré mi (na rozdiel od "kolegýň zo Žiliny") neupierala. Nuž, pokým je internet na Slovensku slobodný, budú to mať protiprávne konajúci štátni úradníci čoraz ťažšie... Najlepšie by asi bolo, keby s tým konečne začali počítať a prestali konať protiprávne.

       Dr. Ranostajová opätovala žiadosť o notárom potvrdené splnomocnenie a zaklincovala to hláškou "Ja Vás tu nechcem mať", čím otvorene vyslovila dôvod svojej neoprávnenej žiadosti. Keď pochopila, že to s nami nepohne, zavolala riaditeľa RÚVZ Dolný Kubín (t.j. oravského regionálneho hygienika). Svoje nepochopenie § 17 ods. 1 Správneho poriadku Dr. Ranostajová potvrdila slovami "Ja nevidím dôvod, prečo by som mala jednať s Vami". Regionálny hygienik MUDr. Jozef Kereškéni, MPH sa neskôr medzi rečou priznal, že na RÚVZ DK nemajú právnika, takže funkciu právnika plní on sám. Ešte predtým mi však položil otázku: "Vy sa opovažujete prísť na pôdu epidemiológie, ktorých ste nazvali hnojom Slovenska nedávno?"

       Toto bola dosť netradičná otázka, keďže obsahovala jedno nepravdivé tvrdenie. Každý si môže overiť, že jediný výskyt slova "hnoj" na stránke slobodaVockovani.sk je v súvislosti s výskytom tetanových baktérií (Clostridium tetani), nie však v súvislosti so slovenskými epidemiológmi: https://www.google.sk/search?q=hnoj+site:slobodaVockovani.sk. Tak som sa ohradil, že neviem o tom, že by som slovenských epidemiológov nazval hnojom. Na to sa mi dostalo vysvetlenie: "Prednášali nám to na porade právnikov." Na pod-otázku, že kde konkrétne som ich takto nazval, som sa dozvedel, že v článku o XVI. vakcinačnom dni Slovenska. Pre istotu som si teraz prečítal ešte raz všetky tri diely tejto pomerne rozsiahlej reportáže, a nikde tam nie je nielen slovo "hnoj", ale dokonca ani nič, čo by sa dalo chápať ako všeobecná urážka všetkých slovenských epidemiológov čoby "cechu". Ak som niekomu niečo vytýkal, tak vždy adresne konkrétnej osobe. Však si to overte sami - prečítajte si tú reportáž.

       Dr. Kereškéniho som teda vyzval, nech mi v tom článku teda ukáže, kde nazývam slovenských epidemiológov "hnojom Slovenska". Jeho odpoveď: "Tak nás informovali, tak som to počul." Fakty sú teda očividne menej dôležité než informácie od vodcu sekty (či ako ho mám nazvať?), keďže oravský regionálny hygienik (a právnik RÚVZ DK v jednej osobe) zrejme radšej verí prednášajúcemu na porade právnikov, než aby si overil extrémne jednoducho overiteľné fakty - stačilo si prečítať menovaný článok. Táto viera mu vydržala až do úplného konca, kedy sa mi na rozlúčku zdráhal podať ruku so slovami "Vy si nebudete hádam špiniť ruky" a opäť namietol, že som v článku o XVI. vakcinačnom dni SR napísal, že sa tam "zišiel hnoj Slovenska".

       Zdá sa teda, že ministerstvo propagandy... pardón, právne oddelenie na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) účelovo klame a zavádza svoje verné ovečky na rôznych RÚVZ s cieľom poštvať ich proti mne bez akéhokoľvek opodstatnenia. Pritom mojím nepriateľom je povinné plošné očkovanie, nie jednotliví epidemiológovia a už vôbec nie epidemiológovia ako skupina. Jednu epidemiologičku dokonca máme v tíme, takže to by vôbec nedávalo zmysel. Samozrejme, ak ten-ktorý epidemiológ silou-mocou presadzuje povinné očkovanie, dostáva sa so mnou do vecného sporu. Nie je to však spor osobný - nemám dôvod bojovať proti jednotlivým ľuďom, ktorých z ľudského hľadiska vlastne vôbec nepoznám... Takže mám z toho celého pocit, že "ktosi tam hore" sa veľmi snaží tento vecný spor posunúť do osobnej roviny a celú vec úplne umelo a úplne zbytočne vyhrotiť, a tým oddialiť riešenie čoraz pálčivejšieho problému, ktorým je povinné plošné očkovanie podľa veku. A zamestnanci RÚVZ DK "tomu niekomu" ukážkovo sadli na lep.

       Potom mi Dr. Kereškéni vyčítal, že som na svojej "kvázi-show" (minulej besede o očkovaní v Dolnom Kubíne) povedal "toľko klamstiev". Vyzval som ho, nech uvedie príklad, tak uviedol moje tvrdenie "Všetci ľudia sú bacilonosiči". Povedal o ňom, že "to je taká debilita, až to bolí". Vysvetlenie? "Bacilonosič je nosič choroboplodných zárodkov, to je terminus technicus medicínsky." Ani vy nemáte pocit, že by tým akokoľvek vyvrátil moje tvrdenie?

       Dr. Kereškéni následne "ukazoval svaly" slovami: "Mali ste jedno veľké šťastie, že ja som musel odísť z toho, lebo ináč by som bol vystúpil." Tak to mi je naozaj veľmi ľúto, že pán doktor musel odísť. Škoda. Všetci lekári sú totiž na našich besedách o očkovaní vrelo vítaní, obzvlášť keď sa aktívne zúčastnia diskusie (či už sú za alebo proti očkovaniu). Diskusia je potom oveľa živšia a zaujímavejšia, než keby žiaden lekár nebol prítomný, alebo keby síce prítomný bol, ale ani hláska nevydal. Úsmevná bola aj ďalšia poznámka Dr. Kereškéniho: "Ja sa krotím až moc pri Vás, lebo mám problém byť s Vami v jednom priestore."

       Dr. Kereškéni zabodoval aj slovami: "Vy máte, pán inžinier, nejakú sektu, že toto robíte?". Na tomto mieste si dovolím prekopírovať pár riadkov z môjho komentára "Ad: Čo už nejaký Ing. môže vedieť o chorobách?":


       Pripomeniem Vám definíciu sekty (https://sk.wikipedia.org/wiki/Sekta#Sekta_v_s.C3.BA.C4.8Dasnom_ch.C3.A1pan.C3.AD):

"Sekta je skupina ľudí, budujúca si svoju identitu na odmietaní možnosti ľudstva napredovať v niektorej oblasti poznania, obvykle náboženskej (náboženské sekty) alebo spoločenskej (mnohé autoritárske režimy majú sektársky charakter). Postoje k nečlenom sekty sú pohŕdavé (členovia sekty sa považujú za vyvolených), alebo nepriateľské (pôvod z nejakej zaznávanej spoločenskej skupiny, rasistické predsudky)."

       K jednotlivým bodom tejto definície:

 1. Práve mnohí (nielen) slovenskí vakcinológovia a epidemiológovia odmietajú pokročiť v poznaní, odmietajú uznať (napriek očividným dôkazom) napr. vznik detskej cukrovky po očkovaní, hoci táto je aj uvedená v niektorých príbalových letákoch ako možný nežiaduci účinok očkovania. Sú takí zaslepení, že odmietajú uznať aj to, čo sám výrobca vakcíny píše v príbalovom letáku!!!
 2. Práve naši (a nielen naši) vakcinológovia a epidemiológovia (česť výnimkám) si ohromne zakladajú na svojej "odbornej a vedeckej" autorite, sú teda autoritárski, viď napr.:
  https://www.slobodavockovani.sk/news/ad-reakcia-mudr-urbancikovej-na-komentar-na-stranke-sloboda-v-ockovani-z-dna-7-1-2010/
  https://www.slobodavockovani.sk/news/mudr-marta-spanikova-o-sloboda-v-ockovani-sk-nezmohla-sa-na-ziadny-vecny-argument-len-na-same-osobne-vypady/
         Ale keď dôjde na serióznu debatu, nezmôžu sa na rozumný argument. Viď napr. tu:
  https://rizikaockovania.sk/spravy/reflexia_stv_fokus_februar_2011.html
 3. Pohŕdavé postoje k nečlenom sekty (tzn. tým, čo nezdieľajú rovnaké presvedčenie o neškodnosti a účinnosti očkovania, aj keby mali rovnaké akademické vzdelanie, ba aj väčšie) ste ukázala v dostatočnej miere aj Vy sama, takže nepovažujem za potrebné dokumentovať to vyjadreniami našich "odborníkov".
 4. Rasistické reči z úst niektorých propagátorov povinného očkovania sú na dennom poriadku, viď napr. vyjadrenie prof. Hruškoviča tu:
  https://www.slobodavockovani.sk/news/exkluzivna-reportaz-z-xvi-vakcinacneho-dna-sr-3/
   

       Takže áno, sektárstvo je niečo, čo tu skutočne treba spomenúť, ale v prvom rade medzi propagátormi povinného plošného očkovania. Bližšie k tomu viď:


       Je naozaj pozoruhodné, že zamestnanci (nielen tohto) RÚVZ nedokážu pochopiť inú motiváciu než finančnú a sektársku. Keďže finančnú motiváciu je prakticky nemožné mi preukázať (robím prevažne za vatikánsku menu ("Pán Boh zaplať!") a tých niekoľko finančných príspevkov, čo dostanem nad rámec toho, má veľmi ďaleko do minimálnej mzdy, pričom prácu na hlavný a trvalý pracovný pomer nemám, a za prácu na 2/5 úväzok dostávam minimálnu hodinovú mzdu), nezostáva mojim protivníkom nič iné než obviniť ma zo sektárstva. Vôbec ich ale pritom nenapadne, že by som niečo mohol robiť pre dobro svojich spoluobčanov, pre dobro našich detí, pre dobro pokolenia, ktoré príde po nás, a to v podstate z čistej lásky a nezištne. Takéto niečo je zrejme pre mnohých zamestnancov RÚVZ a ÚVZ SR absolútne nepochopiteľné, a to zrejme preto, lebo oni sami nič z takejto motivácie nerobia a ani si nevedia predstaviť, že niekto iný by mohol.

       Potom sme sa s Dr. Ranostajovou a Dr. Kereškénim pochytili na výklade Ústavy SR a medzinárodných zmlúv záväzných pre Slovenskú republiku. Pobavilo ma vyjadrenie Dr. Ranostajovej: "Vy ste prekrútil ešte aj tvrdenia ombudsmana". Pritom list ombudsmana som uverejnil bez akéhokoľvek zásahu do znenia jeho textu (vymazal som len osobné údaje osoby, ktorá ombudsmana oslovila), tak nechápem, ako som mohol jeho tvrdenia prekrútiť. Vety ako "My máme svoj výklad." snáď ani nemá cenu komentovať.

       V ďalšom oravský regionálny hygienik Dr. Kereškéni obvinil pani Stanislavu z nesvojprávnosti: "Ste jedna z dvanástich rodičov nainfikovaných pánom inžinierom na Orave, ktorí uverili určitému - nazvem to honosne - učeniu, ktorý klame verejne takto ľudí". Pritom mi nijaké klamstvo nedokázal. :-)  Zaujímavé je, že ak niekto nezdieľa verejnú mienku, prácne a dlhé desiatky rokov vyrábanú oficiálnou alopatickou propagandou, tak je podľa (nielen) Dr. Kereškéniho jasne a jednoznačne nesvojprávnou obeťou nejakej sekty. Ak však slepo a bez akéhokoľvek rozmýšľania nasleduje direktívy ÚVZ SR, tak je to zrejme úplne v poriadku. Čudné to poňatie svojprávnosti.

       Pritom samotní lekári sú častokrát proti očkovaniu, niektorí lekári len proti niektorým očkovaniam (hlavne proti očkovaniu proti chrípke, veľmi veľa proti očkovaniu proti TBC, mnohí aj proti očkovaniu proti pneumokokom), iní lekári proti všetkým očkovaniam... Týchto som tiež nainfikoval? Aj keď sú z USA či Veľkej Británie a nerozumejú po slovensky? Zdá sa, že ako MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH, tak aj MUDr. Jozef Kereškéni, MPH asi chýbal v škole, keď sa preberala logika. No nič, aspoň sme sa dozvedeli, o koľkých odmietačoch povinného očkovania na území Oravy miestny RÚVZ vie.

       Keď tak nad tým premýšľam, možno by bolo dobre usporiadať besedy o očkovaní aj na území ďalších dvoch okresov v správe RÚVZ DK: okresu Námestovo a okresu Tvrdošín, keďže odtiaľ asi málokto príde na besedu do Dolného Kubína. Takže ak máte chuť usporiadať vo svojom horno-oravskom meste či obci besedu o očkovaní, dajte mi vedieť e-mailom na sloboda.v.ockovani@gmail.com.

       Krátko na to z Dr. Kereškéniho vyšlo, že po 20 minútach, ktoré si odsedel na prvej dolno-kubínskej besede o očkovaní, "znechutene odišiel". Zopakoval, že "každá druhá veta bola lož" a na moju námietku, že zatiaľ mi nijakú lož nepreukázal, bol schopný dodať len "ja nebudem vyvracať Vaše hlúposti". :-)))

       Niet nad úprimnosť, keďže Dr. Kereškéni pokračoval: "Pani Stanislavu sa snažíme v tento moment (v čase od deviatej do desiatej) presvedčiť, aby dala zaočkovať svoje druhé dieťatko." Tým sa Dr. Kereškéni vlastne priznal k tomu, že na RÚVZ DK prevádzkujú (podobne ako na RÚVZ Žilina, Nitra či Trnava, s ktorými mám tiež osobné skúsenosti) výplach mozgov, lebo vôbec nerešpektujú u pani Stanislavy jej slobodne, vedome a zodpovedne utvorený názor na očkovanie, ale snažia sa ju (nateraz pomlčím o zákonnosti ich metód) PRESVEDČIŤ. Ja som pani Stanislavu nijak nepresviedčal, len sa mi ozvala, či by som s ňou nezašiel na RÚVZ DK, tak som vyhovel jej prosbe. Podotýkam tiež, že pani Stanislava mala od Dr. Ranostajovej požičanú nejakú knihu o očkovaní (neviem ktorú, lebo to neprišlo na pretras), ale ani to nezmenilo jej názor na očkovanie, takže keď "nezabralo" poskytovanie informácií, "museli" na RÚVZ DK pristúpiť k presviedčaniu. Dr. Kereškéni sa teda sám otvorene priznal k sektárskym metódam, z ktorých predtým obvinil mňa, pričom mi ale nič sektárskeho nedokázal. Ďalší príklad na tému "zlodej kričí: Chyťte zlodeja!"? Za tých vyše 34 rokov tohto môjho pozemského života som už postrehol, že (obzvlášť v stave emocionálnej nerovnováhy, ku tej sa Dr. Kereškéni  tiež sám otvorene priznal, viď vyššie) majú ľudia sklony vyčítať druhým presne to, čo oni sami robia. Inak povedané: človeka nepoznáš podľa toho, čo hovorí sám o sebe, ale podľa toho, čo hovorí o druhých. To sa samozrejme týka nielen údajného môjho sektárstva, ale aj ďalších výčitiek ("každá druhá veta lož" a pod.).

 

1. časť       2. časť       3. časť