Nezodpovedané otázky okolo Infanrixu Hexa a stiahnutia jednej šarže

11.10.2012 06:12

Ing. Marián FILLO

 

logo GlaxoSmithKline       GlaxoSmithKline (GSK), výrobca práve sťahovanej vakcíny Infanrix Hexa, ktorú našim dojčatám povinne pichajú 3x v prvom roku života, na svojej stránke aktualizoval "Najčastejšie kladené otázky pacientov k stiahnutiu šarže vakcíny Infanrix Hexa". Faktom však zostáva, že niekoľko vyslovene zásadných otázok GSK doposiaľ nezodpovedal:

 

1. prečo je vakcína sťahovaná až po 21 mesiacoch od jej výroby?

       Keďže expiračná doba je 3 roky a sťahovaná výrobná dávka (šarža) č. A21CB191B má expiráciu v januári 2014, musela byť vakcína vyrobená v januári 2011. Ako je možné, že na potenciálnu kontamináciu sa prišlo až po 21 mesiacoch od výroby - v októbri 2012?

       GSK síce upresňuje:

"Vakcína Infanrix Hexa je vyrábaná v sterilnom prostredí a na jej výrobu sú potrebné viaceré zložky/komponenty. V tomto prípade bola počas mikrobiologického testovania prostredia, v ktorom sa vakcína vyrábala, zistená mikrobiálna kontaminácia. V produktoch samotných kontaminácia zistená nebola. Šarža vakcín vyrobená v čase mikrobiálnej kontaminácie prostredia nebola v dôsledku tohoto zistenia nikdy uvedená na trh, bola zamietnutá a fyzicky zničená. Zostávajúce komponenty však neskôr boli použité pri ďalšej výrobe vakcíny Infanrix Hexa. To bolo zistené pri nedávnej retrospektívnej kontrole a GSK si je vedomé rizika mikrobiálnej kontaminácie zostávajúcich komponentov."

ale to vôbec nijak nerieši problém, len ho to posúva ďalej. Ak bolo výrobné prostredie kontaminované a šarža, vyrobená v počas kontaminácie, bola zničená, prečo boli (potenciálne) kontaminované komponenty použité (zrejme bez primeranej dekontaminácie) na výrobu ďalšej výrobnej dávky, ktorá nebola zničená celých 20 mesiacov a má byť zničená až teraz? Ako to, že nikomu bezprostredne po zničení kontaminovanej šarže nenapadlo, že sa kontaminované komponenty nemajú použiť na výrobu ďalšej výrobnej dávky (prinajmenšom nie bez primeranej dekontaminácie)? Ako je možné, že na takýto zásadný prešľap sa prišlo až teraz? A ako môže prof. Dluholucký povedať, že to "dokazuje zodpovednosť firmy"??? Toto je predsa hrubá nedbalosť a nie zodpovednosť!!! Otázka časového odstupu 21 mesiacov teda zostáva nezodpovedaná, prinajmenšom kým sa GSK neospravedlní za to, že kompetentní pracovníci sa dopustili hrubej nedbalosti, a kým z toho nevyvodí primerané opatrenia, ktoré zabránia opakovaniu podobných incidentov v budúcnosti.

 

2. prečo sa sťahujú vakcíny, hoci "pacienti ohrození nie sú"?

       To, že pacienti nie sú ohrození, však tvrdí Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), nie GSK. Všimnite si, že vyjadrenia GSK sú oveľa opatrnejšie:

"... v produktoch samotných kontaminácia nikdy zistená nebola."

       "Nebola zistená" však neznamená, že zaručene kontaminované nie sú. GSK síce spočiatku sebavedome tvrdí, že:

"Samotné vakcíny nie sú mikrobiálne kontaminované."

potom to však upresňuje:

"Kontaminácia vakcín samotných sa pri opakovaných testoch sterility nepotvrdila.
...
V produktoch samotných kontaminácia zistená nebola."

       To, že sa niečo (doposiaľ) nepotvrdilo nejakým testom, však nemusí znamenať, že to nie je pravda. Pre mňa je otázkou:

  1. Je test sterility vôbec schopný odhaliť kontamináciu baktériou Bacillus cereus?
  2. Ak áno, aká je jeho rozlišovacia schopnosť, tzn. koľko baktérií B. cereus musí v skúmanej vzorke byť, aby ich test odhalil?
  3. Kto presne vyberá konkrétne kusy zo šarže, ktoré sú potom testované v rámci kontroly kvality? Robí to sám výrobca, alebo testovacie laboratórium urobí raziu v sklade, v ktorom je komplet celá šarža a vytiahne si náhodne zopár kusov z nej?
  4. Ako je zabezpečené, aby výrobca nemohol pre účely testovania podvrhnúť nezávislému laboratóriu vakcíny z nejakej dobre otestovanej šarže namiesto vakcín z tej šarže, ktorá má v skutočnosti byť skúmaná (a u ktorej mohla byť zanedbaná kontrola kvality)?
  5. Aká je spoľahlivosť testov sterility, tzn. koľko % falošne negatívnych a falošne pozitívnych výsledkov tieto testy dávajú?
  6. Je výrobná dávka vakcíny natoľko homogénna, že ak sa nachádza bakteriálna kontaminácia v jednom kuse vakcíny, tak sa nachádza vo všetkých kusoch z danej šarže? A naopak: ak sa nenachádza bakteriálna kontaminácia v jednom (dvoch, troch...) kuse vakcíny, tak sa ZARUČENE nenachádza ani vo všetkých ostatných kusoch z danej šarže?
     

       GSK nás ubezpečuje, že vakcína sa sťahuje "snahe zabezpečiť zachovanie štandardov najvyššej kvality" a "z preventívnych dôvodov". Prevencia je predchádzanie nejakej hrozbe. Akej hrozbe sa má predísť stiahnutím vakcíny, ak "samotné vakcíny nie sú mikrobiálne kontaminované" a "pacienti ohrození nie sú"?

"V záujme bezpečnosti pacientov spoločnosť GSK iniciatívne pristúpila k prísnemu preventívnemu opatreniu – stiahnutiu šarže vakcíny, ..."

       To ale znamená, keby nebola táto šarža stiahnutá, mohla by byť ohrozená bezpečnosť pacientov, rozumiem tomu dobre? Lebo ak nie, tak predsa nemôže byť stiahnutie šarže v záujme bezpečnosti pacientov.

       V odpovedi zvedavým rodičom GSK píše:

"Šarža vakcíny je sťahovaná z preventívnych dôvodov, aby sa vylúčilo akékoľvek možné riziko."

       To ale znamená, že nejaké riziko tu očividne je (napriek všetkým ubezpečeniam) a vylúčené bude jedine keď sa stiahnu všetky vakcíny šarže A21CB191B. Bezprostredne predtým GSK píše:

"Kontaminácia vakcín sa v ani jednom prípade nezistila."

       To samozrejme neznamená, že vakcíny zaručene nie sú kontaminované. Napr. keď nemám po ruke zrkadlo, tak nezistím, že som strapatý, ale to neznamená, že zaručene strapatý nie som.

       Takže ani otázka, prečo sa sťahuje údajne nezávadná vakcína, nebola rozumne zodpovedaná, resp. odpovede si navzájom protirečia a spolu dokopy nedávajú zmysel.

 

3. prečo GSK píše o infekciách tráviacej sústavy baktériou B. cereus, keď sa vakcína pichá do svalu?

       GSK celú vec zľahčuje slovami:

"Vo výrobnom prostredí sa zistila kontaminácia baktériou Bacillus Cereus, ktorá môže u ľudí vyvolať nezávažné a spontánne odoznievajúce infekcie pochádzajúce z jedla."

       To je ale úplne irelevantné, pretože vakcína Infanrix Hexa sa nedostane do tráviacej sústavy, ale pichá sa do svalu (konkrétne do stehna na nohe). Po správnosti by mal GSK uviesť, čo spôsobuje B. cereus, keď sa dostane v tele človeka mimo tráviacu sústavu. O tom boli publikované viaceré vedecké štúdie a tu sú niektoré z nich:

       Nebudem to tu podrobne rozpisovať, uvediem len stručne, čoho všetkého je B. cereus mimo tráviacej sústavy schopný: fatálna (smrteľná) bakteriálna peritonitída (zápal pobrušnice), nekrotizujúca (odumieranie bunkového tkaniva spôsobujúca) fascitída (zápal väzív), bakterémia (premnoženie sa choroboplodných baktérií v krvi), ochorenie podobné gangréne (hnilobnému rozpadu bunkového tkaniva), meningitída (zápal mozgových blán), opuch mozgu, periodontitída (zápal podporných tkanív zubov), s katétrom spojené infekcie ciev, endokarditída (zápal srdcového svalu), osteomyelitída (zápal kosti), pneumónia (zápal pľúc), absces (hnisavý zápal) na mozgu, panoftalmitída (hnisavý zápal celého oka), endoftalmitída (zápal vnútorných tkanív oka), keratitída (zápal očnej rohovky).

       Vyzerá snáď toto ako "nezávažné a spontánne odoznievajúce infekcie"???

 

4. prečo GSK v celej EÚ zamlčiava 10 zložiek Infanrixu Hexa?

        V austrálskom príbalovom letáku Infanrixu Hexa je uvedených o 10 zložiek viac  než v slovenskom, českom či akomkoľvek inom európskom príbalovom letáku k tej istej vakcíne. Umožňujú to deravé normy EÚ. Podrobnejšie o tom v článku "Čo obsahuje Infanrix Hexa na Slovensku a čo v Austrálii?"

       Prečo však GSK sám dobrovoľne neuvedie tieto zložky aj v EÚ? Čo tým sleduje?

 

5. ako je možné, že lekári a lekárne sa o stiahnutí dozvedeli až z médií?

       Na tejto afére sa naplno ukázalo, aký je systém urgentného sťahovania (potenciálne) nebezpečného medikamentu fatálne nefunkčný, alebo prinajmenšom neospravedlniteľne pomalý. Ešte 9.X.2012, teda 3 dni po vydaní rozhodnutia ŠÚKL o stiahnutí, neboli niektorí pediatri informovaní o stiahnutí šarže A21CB191B vakcíny Infanrix Hexa inak než z médií (ak vôbec). Sám ŠÚKL sa na svojej stránke obhajuje po reportáži TV Markíza:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv zaslal do 24 hodín (I. trieda urgentnosti) rozhodnutie o stiahnutí vakcíny relevantným subjektom – samosprávnym krajom, Slovenskej lekárnickej komore, Ministerstvu zdravotníctva SR, distribútorom, Asociácii dodávateľov liekov, Asociácii všeobecných lekárov pre deti a dorast a držiteľovi registrácie. Oficiálne listy boli zaslané Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva a Úradu verejného zdravotníctva SR. Tieto subjekty sú ďalej povinné informovať lekárov a lekárnikov v zriaďovateľskej pôsobnosti. Zároveň bolo rozhodnutie uverejnené na webovej stránke štátneho ústavu.

       Ak je to tak, zaujímalo by ma, prečo "relevantné subjekty" konali tak pomaly (ak vôbec), keď išlo o I. triedu urgencie.

       Čo keby nešlo o vakcínu, ktorá údajne vôbec nie je kontaminovaná (aj keď si tým osobne vôbec nie som istý), ale o nejaký medikament, ktorého zlá šarža by privodila okamžitú smrť 50% pacientov?

       Obhajuje sa aj GSK v článku "Opatrenia vykonané v procese stiahnutia očkovacej látky Infanrix Hexa šarže A21CB191B z trhu". Ťažko však túto nečinnosť kompetentných pripísať GSK, keďže rozhodnutie vydal ŠÚKL a ten by sa aj mal postarať o to, aby sa informácia dostala včas ku všetkým jej adresátom.

 

GlaxoSmithKline bol vyzvaný, aby sa k článku vyjadril.

 

Čítajte tiež: 

 


Napísanie a zverejnenie tohto článku zabralo autorovi vyše 2 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

 

Diskusia: Nezodpovedané otázky okolo Infanrixu Hexa a stiahnutia jednej šarže

cialis 20 mg cialiswithdapoxetine.com

cialis online | 29.10.2021

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">generic cialis</a> cialis generic

Secure Free Shipping Hydrochlorothiazide Direct Delivered On Saturday Matvede

Matvede | 12.02.2020

Avana(Avanafil) https://buyciallisonline.com/# - Buy Cialis buy accutane mastercard <a href=https://buyciallisonline.com/#>online pharmacy</a> Medicament Cialis

Co robit ak...

Bibi | 17.10.2012

Dobry den. Chcela by som sa opytat, co mam ako rodic robit, ked som zistila, ze moja dcera bola vo februari zaockovana vakcinou z tejto sarze. Bohuzial, az neskor som si nastudovala vsetko o ockovani a uz dalej ockovat nedavam, no prve dve davky sme obsolvovali. Mam sa obavat, ze sa napriek casovemu odstupu mozu u nej vyskytnut nejake problemy? Je sposob, ako zistit, ci sa dostala do tela mojej dcery tato bakteria? Alebo mozem byt kludna, ze ak sa doteraz neobjavilo nic, tak je vsetko v poriadku? Dr. nam povedala, ze v prvom rade by sa objavil zapal a teda zacervenanie v mieste vpichu (to sme nemali) Dakujem za info

Re:Co robit ak...

jar | 17.10.2012

Nase dieta bolo hexou ockovane minuly mesiac a mozem sa len modlit,aby sa u neho casom neprejavilo nic vazne.uz nemienim dat ockovat v buducnosti dieta.vsetko ma svoje neziaduce ucinky,niektore sa prejavia v kratkom case-horucka,hnacka,zvracanie,vyrazky..iné a vaznejsie sa mozu prejavit o niekolko tyzdnov ci mesiacov.a doktori stale budu tvrdit,ze o nic nejde,ze to je reakcia na ockovanie,ktora pominie a bla bla..je velmi vela pripadov deti,u ktorych sa prejavil autizmus,meningitida,poruchy vo vyvoji.netreba bezhlavo posluchat lekarov,ale sa aj zamysliet kde je pravda a co je pre dieta najlepsie.

Re:Co robit ak...

Ing. Marián FILLO | 18.10.2012

Myslím, že od februára by sa to už asi prejavilo.
Buď tá konkrétna vakcína nebola kontaminovaná, alebo to dcérka zvládla aj s kontamináciou.

Nie som si ale istý, či lekárka mala poňatia o tom, čo spôsobuje Bacillus cereus mimo tráviacu sústavu. To by určite nebolo len začervenanie v mieste vpichu.

Re:Re:Co robit ak...

Bibi | 21.10.2012

No myslim, ze nemala. A zda sa mi, ze nema ponatia o viacerych veciach, hlavne v suvislosti s ockovanim. Aj napriek dlhorocnym skusenostiam. Nastastie, ked clovek nieje lenivy pouzit vlastnu hlavu a vynalozit trochu namahy, tak si informacie najde. Dakujem za odpoved a prajem vela uspechov vo Vasej praci.

lekaren

emai | 16.10.2012

Bol pre mna sok, ked som bola v piatok 12.10 v lekarni a doslo na debatu o ockovani, ze sme neockovanci. Poukazala som na problem s Inf.Hexa a prisiel sok, lekarnicka na mna pozerala jak na vola, ze ona nic take nepocula, ze odkial mam tie informacie... No brutal...

Re:lekaren

jar | 17.10.2012

my sme sli na ockovanie s babatkom a ja som odmietla tak na mna pediater pozrel akoby som spachala nejaky zlocin.oni sa tvaria akokeby nic.keby milion ludi pomrelo z toho,tak aj vtedy budu pokojní,to co je toto
za system.

zdravotny problem

jar | 15.10.2012

prosim o nazor-dieta po narodeni malo malicky problem s oblickou.
v 3.mesiacoch bolo ockovane infanrix hexa.o 2 tyzdne na to bolo
na sone zistene,ze sa mu to zhorsilo..moze to byt z ockovania?potom podstupil vysetrenia,rengen ziarenie,kontrastne latky do tela,a ma ist
zase na dalsie.je mozne,ze by mu to este viac uskodilo?ked stale lekari do neho pchaju nieco?a nakoniec vysledok stale neznamy..

Re:zdravotny problem

Ing. Marián FILLO | 18.10.2012

Celkom jednoznačne môže. Viac k očkovaniu pacientov s chorými obličkami tu:
https://www.slobodavockovani.sk/news/ockovanie-a-pacienti-s-chorymi-oblicami-kriticke-preskumanie-udajnej-bezpecnosti-a-ucinnosti/

GSK

chamuda | 11.10.2012

Moj syn mal reakciu na druhu davku hexavakciny pred 2 rokmi - plakal 10 hodin ! Dnes viem, ze to bol encefaliticky plac. Zial neviem to od svojej lekarky, ale zo studia a informacii na internete publikovanych doktormi mediciny, ktory este maju chrbtovu kost... Svoje deti uz nedam zaockovat a tiez bojkotujem GSK a dam si pozor aby som si od nich ani zubnu pastu nekupila. Kludne ma mozu pokutovat a ak to preklasifikuju na trestny cin tak sa prestahujem do krajiny, kde je ockovanie dobrovolne. Za zivot a zdravie mojich deti mi to stoji !

Suhlasim s MUDr. Martou Spanikovou, je to proste hviezda!

NeDlouholudsky | 11.10.2012

neziaduce ucinky po ockovaniach (skoro) vobec neexistuju s tymto sa da len suhlasit, lebo ak je rodic taky idiot ze da zaockovat svoje deti, tak v ich mozgoch to uz vela skod nema ako narobit :-))))))

vsetko raz vyplava napovrch...

alena | 11.10.2012

aj Maroško dostal tuto sarzu vakciny https://www.slobodavockovani.sk/news/smrt-po-ockovani-infanrix-hexa-synflorix-rotarix/

SVĚT PODLE MONSANTA dokument

rodič | 11.10.2012

Znepokojivý dokument o praktikách nadnárodnej spoločnosti Monsanto a jej aktuálnych krokoch na poli biotechnológie a kontroly potravín. Už od jej založenia v roku 1901 sa rozvoj a bohatstvo spoločnosti Monsanto spájajú s výrobou a predajom mnohých chemických produktov, ktoré boli neskôr zakázané. V každom z týchto prípadov sa neskôr ukázalo, že spoločnosť klamala, zatajovala dôležité skutočnosti, alebo si jednoducho zaplatila štúdie, ktoré mali dokázať neškodnosť a zdravotnú nezávadnosť jej produktov. Na základe viacerých súdnych rozhodnutí musela spoločnosť platiť nemalé sumy, nijako to však nezastavilo jej víťazné ťaženie celým svetom. Dnes je spoločnosť Monsanto svetovým lídrom v produkcii geneticky modifikovaných potravín a s nimi spojeného herbicídu Roundup...
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=buwb6TMahW0#!

Re:SVĚT PODLE MONSANTA dokument

NeDlouholudsky | 12.10.2012

ano ten dokumento o Monsante je vyborny, ja som to videl len v TV a hned ma to zaujalo...... neuveritelne svinstva pachaju tieto nadnarodne molochy pri GSK je to podla mna to iste ak nie aj ovela horsie

Re:SVĚT PODLE MONSANTA dokument

Andrej Kulich | 12.10.2012

Bude aj lepsie a roundup je len detska hracka. Monsanto ide do biofarmaceutickych plodin, dalsi level GMO. Nedavno odkupil patent na vypinanie ludskych genov, takze zabava sa teprv moze zacat.

Re:SVĚT PODLE MONSANTA dokument

alena | 13.10.2012

Je az desive,ako to vsetko do seba zapada...ani nechcem,aby to tak "zapadalo" do celkovej mozaiky...

Gates kupil akcie Monsanta...
https://www.freepub.comehere.cz/vsechno/bill-gates-nakoupil-500-tisic-akcii-monsanta

https://www.zvedavec.org/komentare/2012/02/4810-microsoft-kupuje-od-mercka-eugenickou-technologii.htm

Alebo tie ohavne experimenty na dievcatach a zenach z Filipin bez ich vedomia - potraty, poskodenie plodov...otrasne nieco... https://www.ockovanie.org/tetanus-kontrola-porodnosti.html

alebo toto:
https://www.coskolaneuci.sk/skola/index.php/opytaj-sa-gynekologa/79-vlada-usa-a-szo-financovali-nakazenie-guatamalanov-syfilisom

https://www.chelemendik.sk/Biologicka_valka_pomoci_geneticky_modifikovanych_plodin_700700554.html

https://www.slobodavockovani.sk/news/bill-gates-priznal-vakciny-maji-snizit-populaci/

https://www.poznanie.sk/include/search.php?sx=o%C4%8Dkovanie&x=0&y=0
....

hlasujte, nech si tento článok prečíta čo najviac ľudí

tsss | 11.10.2012

https://vybrali.sme.sk/c/Nezodpovedane-otazky-okolo-stiahnutia-sarze-Infanrixu-Hexa/

a ked sa nezaockuje?

rodič | 11.10.2012

...dobry, chcem sa spytat, uz sme mali dvakrat ockovanie infanrixom...ale chvalabohu inou sarzou(neviem ci to je stastie v nestasti), a este nas caka jedno ockovanie...ak by sme ho nedali, nemoze to dako ohrozit zdravotny stav dietata? uz teraz fakt neviem co je pre dieta najlepsie....kaslem na zakon, len nech to neublizi alebo nema dake nasledky na dieta....

Re:a ked sa nezaockuje?

Ing. Marián Fillo | 11.10.2012

keď nedáte dieťa očkovať treťou dávkou Infanrixu Hexa, tak ho ušetrite koktejlu 10 antigénov a 16 prídavných látok, medzi ktorými nechýbajú karcinogény, neurotoxíny, excitotoxíny, mutagény, zvyšky geneticky modifikovaných kvasiniek, kazeín a iné hovädzie bielkoviny, ako aj látky, poškodzujúce pohlavné orgány

Re:Re:a ked sa nezaockuje?

jar | 12.10.2012

co si myslite o ockovani babatka s poskodenou oblickou?

Re:Re:Re:a ked sa nezaockuje?

BuG.ToM | 12.10.2012

Bože to su otázky...
Aky je v tom rozdiel, či ma dieta poskodenu alebo zdravu oblicku?
Pochopte, že ockovanie samo o sebe je kontraproduktívne, nic neriesiace a zbytočne.
Zabudnite na nejake ockovanie ako na prevenciu proti chorobám, lebo to nefunguje..
Vzdelavajte sa v tomto smere, je tu kopu člankov, ktoré dokazuju, že ockovanie je blbosť.

Re:Re:Re:Re:a ked sa nezaockuje?

jar | 13.10.2012

ja som len chcela pocut nazor viac ludi,kedze ockovat sa ma vylucne zdrave dieta a ak lekar chce ockovat aj dieta napr.s poskodenou oblickou a povie ze to s tym nesuvisi,ze to nevadi....no je to normalne?

Re:Re:Re:Re:Re:a ked sa nezaockuje?

Romana | 15.10.2012

To je to stejné , jako když nám řekl doktor, že nevidí problém naočkovat dítě v 5 letech v době kdy má v sobě případně virus neštovic, ještě před propuknutím, je prostě v inkubační době. No já tam tedy problém vidím dost velký, naočkovat dítěti jehož imunita se právě pere s virem neštovic další dávkou třech vakcín, je podle mě dost hazard a znám holčičku u které její Dr. tento problém taky neviděl, bohužel holčička umřela měsíc po očkování. Takže prostě nevěřím už bohužel Dr.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:a ked sa nezaockuje?

jar | 15.10.2012

niektore pribehy su velmi smutne a kolke z nich koncia umrtim deti kvoli ockovaniu....najlepsie keby clovek nepotreboval doktorov,treba pre zdravie robit maximum.som zvedava kolkí z lekarov si dali ockovat aj svoje vlastne deti....

Re:Re:Re:Re:Re:a ked sa nezaockuje?

Ing. Marián FILLO | 15.10.2012

Normálne to nie je, ale je to, žiaľ, bežné.

Re:Re:Re:a ked sa nezaockuje?

alena | 12.10.2012

https://www.slobodavockovani.sk/news/ockovanie-a-pacienti-s-chorymi-oblicami-kriticke-preskumanie-udajnej-bezpecnosti-a-ucinnosti/

toto bude mozno nieco pre Vas...

Re:Re:Re:Re:a ked sa nezaockuje?

jar | 13.10.2012

komu dnes mozme verit?ked mame nejaky zdravotny problem,ku komu
ist?ked nase zdravotnictvo je o tom,aby lekari pacientov co najviac prehanali na vysetrenia,aby mali z toho body a prachy a milion liekov nakupit v lekarnach a nakoniec ani nezistia co vam presne je.a najhorsie je,ze vas posielaju na rozne skodlive vysetrenia,prave vdaka ktorym sa vas zdravotny stav este zhorsi...

Re:Re:Re:Re:Re:a ked sa nezaockuje?

alena | 15.10.2012

z ktorej casti SK ste? bolo by dobre si najst dobreho pediatra,ktory je zaroven aj homeopat a ten nech vam poradi ci dalej ockovat alebo nie.Ja poznam dieta ,ktoremu az tusim ked malo 1,5 roka zistili,ze ma len 1 oblicku a vytvoril sa mu nador-dovtedy mal vsetky ockovania posledne MMR v 15.mes.,nastastie je v poriadku...ale jeho rodicia asi uz dalsie ockovania nebudu davat...Inak pri odchode z porodnice par popisaneze ma obidve oblicky aj velkost atd.-a robila to nejaka primarka z BA,ziadny novacik lekar...

Re:Re:Re:Re:Re:Re:a ked sa nezaockuje?

jar | 15.10.2012

byvame na strednom slovensku.a mame pediatra,ktory je homeopat,chce dieta ockovat aj s poskodenou oblickou..lekari stale dookola melu to iste,ake je ockovanie dobre a ucinne..ale co te pripady a neziaduce ucinky,kolko deti uz nie je medzi nami...neviem co mam robit.a ako to,ze ockovanie a poskodena oblicka spolu nesuvisia.ved ako sa potom ten ockovany virus vyluci z tela..len oblickou...a iba co ju zatazi este viac..najradsej by som nebehala ani po ziadnych vysetreniach..len jasnovidka keby som bola...neviem sa rozhodnut co dalej...ako dat dieta vysetrit co najneskodnejsim sposobom..ak mozem poprosit aj o nazor pana Filla.dakujem.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:a ked sa nezaockuje?

alena | 15.10.2012

Odporucam napisat p.Fillovi mail,odporuci Vam aj lepsich lekarov..
Ja osobne si uz vzhladom len na mnozstvo hliniku v mrtvych ock.latkach myslim,ze to je velka zataz aj pre zdrave dieta,nieto este pre dieta s poskod.oblickou...
V skratke "copy" par viet co pise Dr.Hirte v jeho knihe ohl.mozneho poskodenia obliciek po ockovani...

V rámci běžného očkovacího schématu se do organismu kojenců
dostane v prvních měsících života několik miligramů hliníku,
ten v těle putuje a usazuje se v různých orgánech - v kostní dřeni,
nervovém systému, ledvinách a svalech. Množství hliníku, který organismus
přijme očkováním je vyšší, než je příjem hliníku z ostatních
zdrojů, jako jsou například ovzduší, potrava a pitná voda (Keith
2000). American Society for Clinical Nutrition udává mezní hodnoty
pro nerizikový příjem hliníku v injekci či infuzi v množství 2 pg na
kilogram tělesné váhy a den (ASCN 1991). U kojence vážícího šest
kilogramů je tato mezní hodnota pětadvacetinásobně překročena
jednou jedinou hexavakcínou. Ukazuje se, že u části dětí není organismus
schopen hliník odbourat a vyloučit (Bradstreet 2004).
............

Thiomersal byl v moderních vakcínách nahrazen 2-phenoxyethanolem,
který je v případě některých bakterií prokazatelně méně
účinný a v odborné medicínské literatuře se popisuje jako látka, která
může mít vliv na poškození nervů nebo ledvin:
„V současné době vedeme diskuze o možnosti neurotoxického působení
2-phenoxyethanolu, což je vzhledem k našim i cizím údajům, které
máme k dispozici, zcela na místě." (Musshoff 1999)
Alergické kožní reakce způsobené 2-phenoxyethanolem jsou v odborné
literatuře už zdokumentované (Heidary 2005). Dodnes však neexistují
žádné dlouhodobé průzkumy této látky, mezi jiným nebyl prozkoumán
vliv 2-phenoxyethanolu, ani možné riziko vzniku rakoviny.
............
Velmi zřídka může dojít do dvou týdnů po očkování proti tetanu
ke glomerulonefritidě, tedy zánětu ledvinných klubíček (Quast
1997).
.................
Ve vzácných případech došlo po tomto očkování k závažnému
onemocnění ledvin, takzvanému nefrotickému syndromu. U dětí,
které již touto nemocí trpí, může v důsledku očkování proti meningokokovi
dojít k jejímu zhoršení (Abeygunawardena 2003).
.........
Prodělání dětských nemocí, obzvláště spalniček, zarděnek a příušnic,
vede v pozdějším životě ke sníženému riziku vzniku rakoviny
včetně Hodgkinovy choroby, rakoviny prsu a rakoviny uzlin (Albonico
1998, Glaser 2005, Montella 2006).
......
Známým pozitivním účinkem spalniček
je léčebné působení na chronická onemocnění, jakou jsou například
lupénka (Chakravati 1986) nebo nefrotický syndrom (závažné
autoimun. chronické onemocnění ledvin).
..........
Obava, že by mohlo očkování proti chřipce vyvolávat autoimunitní
onemocnění, byla podpořena studií, podle níž může organismus očkovaných
vytvářet protilátky proti svému vlastnímu tělu (Štěpánova
2000). V medicínské literatuře jsou popisovány případy autoimunitních
zánětů krevních cév íleukocytoklastická vaskulitida) a ledvin
(Vanai-Berar 2002, Tavadia 2003). Pomocná látka MF59, kterou obsahuje
vakcína proti chřipce Fluad, je spojována s autoimunitním
onemocněním Lupus erytematodes (Satoh 2003). K autoimunitním
onemocněním patří i neurologické komplikace, které jsou popsány
v následujícím odstavci.
(Lupus erythematodes: těžké autoimunitní onemocnění s postižením
kůže, kloubů a ledvin.)

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:a ked sa nezaockuje?

jar | 16.10.2012

mamicky,ktore ste odmietli dieta ockovat,napiste mi co nasledovalo
potom,ako ste to zvladli,ake sankcie boli voci vam vyvedene.potrebujem surnu radu.dakujem.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:a ked sa nezaockuje?

Ing. Marián FILLO | 18.10.2012

Ak nejaký pediater chce očkovať dieťa s chorými obličkami, tak to nemôže byť homeopat, ale len škaredá karikatúra homeopata.

O neškodných vyšetreniach obličiek neviem, tejto oblasti som sa nikdy nevenoval, ale možno poradí nefrologička Dr. Suzanne Humphries: https://drsuzanne.net/contact/
Samozrejme, otázku treba napísať v angličtine.

nezodpovední zamestnanci

EvaD | 11.10.2012

Takže ani drahé technológie nie sú všetko. Ak sú nezodpovední zamestnanci, tak môžme toho čakať oveľa viac. Bola by som zvedavá, ci popredných z URZ SR nebude bolieť brucho, keď budu dávať očkovať svoje deti alebo vnúčatá.

vyborne

ela | 11.10.2012

...hlavne, ze superpromptne menia zakony, aby mohli pokutovat tych, co odmietaju vakcinaciu!

Záznamy: 1 - 35 zo 35

Pridať nový príspevok