Nežádoucí účinky vakcín jsou důsledně odborně „gumovaným“ tématem

15.03.2013 00:00

       [...]

       Pokud pomineme spekulace o účelovosti a manipulacích se vstupy i s výstupy korporátních klinických studií, které byly již nejednou prokázány, mají předregistrační studie především dva významné problémy. Prvním problémem je relativně velmi krátká doba testování před uvedením vakcíny na trh. Vakcíny, jejichž těžiště účinku má přijít až za 10 či dokonce 30–40 let, se testují mnohem kratší dobu. Prokázání dlouhodobé účinnosti, jakož i dlouhodobých nežádoucích účinků vakcíny, je do jejího uvedení na trh nezjistitelné. Klinická studie, která trvala 4 roky, je principiálně nezpůsobilá vědecky prokázat přítomnost nežádoucích účinků, které se u očkovanců rozvinou až s odstupem pěti let nebo i později. Že takové nežádoucí účinky vakcíny „…přece nemají“ – to může tvrdit jenom vědecký kamikadze nebo špatně dobržděný lobbista. Při uvedení nové vakcíny na trh pouze neexistují ani vědecké důkazy jejich existence, ale ani vědecké důkazy jejich nepřítomnosti. To má jeden významný důsledek:

       Na všechny nové vakcíny je nutné pohlížet jako na nebezpečnější, protože méně vědecky prozkoumané a méně prověřené výrobky. Představují jednoznačně větší neznámou, jak na straně svého zdravotního rizika, tak na straně svého účinku. Proto reklamní výzvy: „Je tu nová oplatka!“ a „Je tu nová vakcína!“, by měly mít zásadně opačný efekt stran toho, zda ochutnáte. Novou oplatku si klidně dopřejte, ale od nových vakcín dávejte, mámo, táto, své ruce a děti pryč, jak to jen bude možné. Pokud ve světě dochází náhle a spíše v tichosti ke stahování vakcín z trhu pro pozorované závažné nežádoucí účinky (nezjištěné v předregistračních klinických studiích), jsou to pravidelně vakcíny relativně nové. Nová vakcína – to je ta nejhorší možná reklama.

 

       Viac na stránke Vitalia.cz.