Neomycín

27.08.2011 12:51
Sumárny vzorec: C23H46N6O13
Schéma molekuly: Schéma molekuly neomycínu
CAS číslo: 1404-04-2
Ako vyzerá: biely až žltý prášok
LD50: 2750 mg/kg (potkan, orálne)

 

Všeobecné informácie

       Antibiotikum zo skupiny aminoglykozidov. Často sa kvôli vyššej stabilite vyskytuje vo forme soli – neomycínsulfátu. Vyskytuje sa v mnohých krémoch, mastiach, očných kvapkách. Je určený najmä na lokálne použitie. Nevstrebáva sa z tráviaceho traktu. Používa sa ako prevencia pred pečeňovou encefalopatiou a hypercholesterolémiou, pri premnožení baktérií v tenkom čreve, pri predoparačnej príprave tráviaceho systému. Nepodáva sa vnútrožilovovo (s výnimkou, keď sa pridáva do vakcín ako konzervant, zväčša 0,025 mg v jednej dávke).

       Ovplyvňuje vstrebávanie vitamínu B6. Porucha vstrebávania B6 môže spôsobiť vzácnu formu epilepsie a mentálnej retardácie.

 

Bezpečnosť

       Pre človeka je toxický, mnoho ľudí má naň alergiu. Príznaky pri kontakte s pokožkou môžu byť začervenanie, svrbenie, opuch a tvorba pľuzgierov. Je vysoko toxický pre obličky.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava - približne 20 minút čistého času)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.