Neočkování by mělo být trestné a o pokusu o genocidu pomocí vakcín mluvit nebudeme, aby nevznikla panika

06.06.2014 11:47

       21.V.2014 proběhla v rámci spolku Sysifos přednáška Profesora MUDr. Vladimír Bencka, DrSc., přednosty pražského Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LFUK a VFN, na téma Očkovat nebo neočkovat? Na dotaz k souvislostem mezi autismem a očkováním odpověděl, že takové věci nečte, protože jim nevěří. Na dotaz k pokusu o genocidu prostřednictvím vakcín na prasečí chřipku firmy Baxter, které nakoupila česká vláda, odpověděl, že o tom není třeba mluvit, aby nevznikla panika. Ale především chce prosadit postih odmítnutí očkování jako trestný čin.

 

       Viac na stránke háčky a udice.