Nenechajte sa oklamať na RÚVZ Trnava (či inde) - Ad: Zvládnutie súčasných epidémií osýpok a zabránenie ďalším prípadom osýpok v Európe musí byť prioritou č. 1

23.04.2012 02:40

Ing. Marián FILLO

 

logo EIW 2012       V rámci Európskeho debilizačného týždňa 2012 (European Immunization Week = EIW) sa podľa inštrukcií zo Západu (konktrétne zo Svetovej zdravotníckej organizácie = World Health Organization = WHO), ktoré nájdete na str. 6 návodu na debilizáciu verejnosti, nazvaného "EIW 2012 Core Communications Package", majú aj naši epidemiológovia sústrediť na osýpky v Európe.

       Je pritom mimoriadne pozoruhodné, že náš Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) zverejnil na svojej webovej stránke tento zjavne interný materiál. Píše sa v ňom totiž, aké správy (odkazy, slogany, posolstvá, angl. "messages") treba "komunikovať" (rozumej: tlačiť do hlavy) ktorej skupine ľudí (zdravotníci, rodičia, politici, médiá alebo všeobecná verejnosť).

       Napr. na str. 5 sa dozvieme, že lekári a ostatní zdravotnícki pracovníci sú kľúčovou súčasťou debilizačnej mašinérie, doslova "frontovou líniou" (angl. "front line"). Toto posolstvo je určené LEN zdravotníkom a politikom (presnejšie: tvorcom politiky, angl. "policy makers"). Dalo by sa povedať: ide o vzbudenie pocitu dôležitosti (rozumej: o pohladkanie ega) zdravotníkov a o upozornenie politikov, že pri debilizácii verejnosti netreba zabúdať na, resp. treba sa opierať o túto nepochybne vplyvnú skupinu obyvateľov, ktorej väčšina národa - napriek všemožným korupčným a iným škandálom - verí viac než politikom či trebárs sudcom.

       Tento komentár sa však týka hlavne str. 6, kde sa dočítame (v angličtine):

Controlling ongoing measles outbreaks and preventing further measles cases in the European Region must be a top priority

 • The Region had more than 34,000 cases of measles reported in 42 countries in 2011, including 9 deaths and more than 7,000 hospitalizations
 • Measles outbreaks can lead to serious disease and death, and they are extremely costly to control
  • The estimated direct costs of a 2002-2003 measles outbreak in Italy, which resulted in 20,000+ cases and 5,154 hospitalizations, were €17.6-22 million (Filia et al., Health burden and economic impact of measles-related hospitalizations in Italy in 2002–2003)
  • A 2002 study estimated that the average cost of a measles case (from the perspective of society) was US$276 for the Netherlands and US$307 for the UK (Carabin et al., The average cost of measles cases and adverse events following vaccination in industrialised countries)
  • A study showed one outbreak of only 14 measles cases in Arizona, USA, cost US$800,000 in response and containment measures (Chen et al., Health Care–Associated Measles Outbreak in the United States After an Importation: Challenges and Economic Impact)
 • Measles outbreaks pose a serious challenge to achieving the Region's 2015 measles elimination goal; WHO/Europe has outlined key strategies for elimination ( ) WHO/Europe has outlined key strategies for elimination (see Appendix II)
 • It is particularly important to focus on preventing and controlling the spread of measles during the high transmission season (February-May)
   

Target audience:

Parents/caregivers, health workers, policy makers, media, general public
 

Applications:

Information materials for parents, health workers; promotional materials; training sessions/conferences with health workers; advocacy materials for policy makers; meetings/roundtables with policy makers; press conferences/interviews with media

čo je po slovensky (narýchlo preložené):

Zvládnutie práve prebiehajúcich epidémií osýpok a zabránenie ďalším prípadom osýpok v Európskom regióne musí byť najvyššou prioritou

 • V tomto regióne bolo v roku 2011 hlásených vyše 34.000 prípadov osýpok v 42 krajinách, vrátane 9 úmrtí a vyše 7.000 hospitalizácií
 • Epidémie osýpok môžu viesť k vážnym ochoreniam a úmrtiam, pričom je extrémne nákladné zvládnuť ich
  • Odhadované priame náklady na epidémiu osýpok v Taliansku v rokoch 2002-2003, v ktorej bolo vyše 20.000 prípadov a 5.154 hospitalizácií, činili 17,6 až 22 miliónov € (Filia a kol.: "Health burden and economic impact of measles-related hospitalizations in Italy in 2002–2003")
  • Štúdia z roku 2002 odhadovala, že priemerné náklady na jeden prípad osýpok (z hľadiska spoločnosti) činili 276 dolárov (209 €) v Holandsku a 307 dolárov (233 €) vo Veľkej Británii (Carabin a kol.: "The average cost of measles cases and adverse events following vaccination in industrialised countries")
  • Jedna štúdia ukázala, že istá epidémia, v ktorej bolo iba 14 prípadov osýpok v Arizone (USA), stála 800.000 dolárov na protiopatreniach a karanténnych obmedzeniach (Chen a kol.: "Health Care–Associated Measles Outbreak in the United States After an Importation: Challenges and Economic Impact")
 • Epidémie osýpok predstavujú vážny problém pri dosahovaní cieľa odstrániť osýpky z tohto regiónu do roku 2015; WHO v Európe načrtla kľúčové stratégie pre odstránenie osýpok (viď Príloha II)
 • Je obzvlášť dôležité sústrediť sa na prevenciu a kontrolu šírenia osýpok počas sezóny vysokej prenositeľnosti (február až máj)
   

Cieľová skupina osôb:

rodičia/opatrovníci, zdravotníci, politici, médiá, všeobecná verejnosť
 

Možnosti použitia:

informačné materiály pre rodičov a zdravotníkov; propagačné materiály; semináre/konferencie v rámci celoživotného vzdelávania zdravotníkov; "presadzovacie" materiály, určené politikom; stretnutia/okrúhle stoly s politikmi; tlačové konferencie/rozhovory s médiami

 
       Nuž, milí priatelia, dobre si tento týždeň všímajme, kto a kde všade sa bude oháňať finančnou nákladnosťou osýpok v zmysle tohto návodu na debilizáciu rodičov, zdravotníkov, politikov, médií a všeobecnej verejnosti. Všímajme si, ako hovoria A, ale nepovedia B. Čo je v tomto prípade B, sa dočítate nižšie.

 

Zjavné lži propagátorov očkovania

       Je naozaj veselé, že tento interný materiál WHO vlastne vyvracia obľúbené klamstvo slovenských epidemiológov z Nitry i Trnavy (ale verím tomu, že aj z viacerých ďalších miest), ktorí tvrdia, že na osýpky zomiera 1 z 1000 chorých. Keby to totiž naozaj tak bolo, tak pri 34.000 prípadoch v roku 2011 by zomrelo 34 ľudí +/– nejaká odchýlka (povedzme, že od 30 do 38 by bolo v norme). Lenže tých úmrtí nebolo ani 34, ani medzi 30 a 38, ale len 9. To znamená takmer 4x menej, než nám naši profesionálni a z našich daní platení debilizátori tvrdia. Nebudem teraz zachádzať do detailov, ako napr. koľko z tých mŕtvych si chemickým spôsobom zrážalo horúčku (čo zvyšuje úmrtnosť na osýpky 5x), koľko z nich malo nedostatok vitamínu A (čo zvyšuje úmrtnosť na osýpky 7x), či koľko z nich bolo dospelých (v dospelosti sú osýpky výrazne náročnejšie na zvládnutie než v detstve).

       Naposledy (v utorok 21.III.2012) ma nesmierne pobavilo kolosálne faux-pas Dr. Ondicovej a Dr. Kollárovej z RÚVZ TT, ktoré predvolanej mamičke (a mne, ako jej splnomocnenému zástupcovi) predložili graf, na ktorom bola mapa Európy, v ktorej boli podfarbením krajiny (biele, svetlo zelené, stredne zelené, tmavšie zelené) rozdelené európske krajiny do 4 kategórií podľa zaočkovanosti proti osýpkam (čím zelenšie, tým vyššia zaočkovanosť) a priemerom červeného krúžku v danej krajine vyjadrený počet prípadov osýpok (čím väčší krúžok, tým viac prípadov osýpok). Menované panie doktorky poukázali na Francúzsko, v ktorom bol najväčší červený krúžok (najviac prípadov osýpok) a na to, že Francúzsko bolo podfarbené bielou farbou. Tým zrejme chceli povedať, že Francúzsko má najnižšiu zaočkovanosť proti osýpkam a preto má najviac prípadov osýpok. Celý vtip spočíval v tom, že biele podfarbenie podľa legendy neznamenalo strašne nízku zaočkovanosť, ale len "údaje o zaočkovanosti za rok 201x neboli dodané" (nie som si istý, či išlo o rok 2010 alebo 2011, to je ale v tomto prípade jedno). Francúzsko pritom rozhodne nemá najnižšiu zaočkovanosť proti osýpkam zo všetkých európskych krajín, len z akýchsi nejasných dôvodov sa autori grafu nedostali k údajom o zaočkovanosti proti osýpkam vo Francúzsku za príslušný rok. Takže zo strany RÚVZ TT to bola demagógia jak vyšitá. Alebo si nevedia prečítať po anglicky písanú legendu grafu a porozumieť jej???

       Nuž, niet nad kvalifikovanú odbornosť! :-)))

 

Zamlčaná druhá stránka mince

       Veselé je aj to, že WHO v snahe podčiarknuť finančnú výhodnosť očkovania neargumentuje presnými číslami, ale len a len odhadmi. Nuž, ak to budú odhady v štýle prof. Dluholuckého, tak ďakujem pekne...

       V treťom ilustračnom prípade chce WHO asi naznačiť, že náklady na jeden prípad osýpok činili 800.000 / 14 = 57.142 dolárov. Všimnime si ale, že ide o náklady na protiopatrenia a karanténne obmedzenia, nie o náklady na zvládnutie choroby (o liečbe nemôže byť v prípade osýpok reč, keďže školská medicína liečiť osýpky vôbec nevie). Americkí epidemiológovia sú totiž šialene posadnutí likvidovaním bežných detských chorôb (čierny kašeľ, osýpky, príušnice, ružienka, ovčie kiahne) až do tej miery, že je pre nich úplne neprípustné dopriať čo i len jednému jedinému dieťaťu, aby si nejakú z týchto chorôb odkrútilo a tým získalo niekoľkonásobne lepšiu imunitu, než čo i len teoreticky môže získať očkovaním. Vôbec by ma neprekvapilo, keby v tých 800.000 dolároch boli zahrnuté náklady na nejakú bombastickú reklamnú kampaň v TV v hlavnom vysielacom čase, tlačené brožúry na kriedovom papieri do každej rodiny a podobné mega-sústo pre reklamnú agentúru, pretože pri troche súdnosti a troche poznania, čo sú osýpky zač, musí každý čitateľ pochopiť, že náklady vyše 57.000 dolárov na jeden prípad osýpok sú brutálne prestrelené. Bol by som (aj to len s privretím oboch očí) ochotný akceptovať, že tých v priemere vyše 57.000 dolárov na jeden prípad choroby by mohli byť náklady na liečbu tetanu (s hospitalizáciou, podporou dýchania, podávaním ľudských protitetanových imunoglobulínov atď.), ale rozhodne nie na zvládanie osýpok.

       Všimnite si tiež, že NIKDE v tomto návode na debilizáciu verejnosti sa nepíše o nákladoch na liečbu nežiaducich účinkov očkovania MMR vakcínou (proti osýpkam, príušniciam a ružienke, angl. Measles, Mumps, Rubella = MMR), čo je v súčasnosti na Slovensku jediná možnosť očkovania proti osýpkam (ak nerátame MMRV vakcínu, ktorá je ešte rozšírená o ovčie kiahne a má nežiaducich účinkov ešte viac). Aké sú výrobcami priznávané nežiaduce účinky očkovania proti osýpkam (a príušniciam a ružienke? Keďže na Slovensku je zvykom neuvádzať všetky nežiaduce účinky, uvedené v americkej, anglickej či austrálskej verzii príbalového letáku k tej istej vakcíne, tu je prehľad výrobcami vakcín priznávaných nežiaducich účinkov dvoch (zložením takmer totožných) MMR vakcín - Priorix od GlaxoSmithKline (GSK) a MMR II od Merck, Sharp & Dohme (MSD):

afebrilné kŕče a záchvaty, alergické reakcie, anafylaxia, angioneurotický edém, anorexia, artralgia, artritída, ataxia, bolesti hlavy, bolesti hrdla, bronchiálny spazmus, detská cukrovka, encefalitída, encefalopatia, epididymitída, erythema multiforme, febrilné kŕče, Guillain-Barrého syndróm, hnačka, horúčka, infekcia horných dýchacích ciest, kašeľ, Kawasakiho syndróm, leukocytóza, lymfadenopatia, meningitída, myalgia, nádcha, nenormálny krik/plač, nepokoj, nervová hluchota, nespavosť, nevoľnosť, ochrnutie očného svalstva, optická neuritída, opuch v mieste vpichu, orchitída, osýpky (netypické), pálenie v mieste vpichu, panikulitída, pankreatitída, papillitída, parestézia, parotitída (= príušnice = mumps), pichanie v mieste vpichu, pľuzgier v mieste vpíchu, pneumonitída, podliatina v mieste vpichu, podráždenosť, polyneuritída, polyneuropatia, precitlivelosť v mieste vpichu, purpura, retinitída, smrť, Stevens-Johnsonov syndróm, stvrdnutie v mieste vpichu, subakútna sklerotizujúca panencefalitída (SSPE), svrbenie, synkopa (omdletie), transverzná myelitída, trombocytopénia, urtikária, vaskulitída, vyrážky, začervenanie v mieste vpichu, zápal očného nervu, zápal očných spojiviek, zápal pľúc, zápal stredného ucha, závraty, zvracanie

       Myslíte si, že náklady na liečbu všetkých týchto možných nežiaducich účinkov očkovania proti osýpkam (a príušniciam a ružienke, lebo inak sa u nás proti osýpkam očkovať nedá) sú nulové? To však ako keby z debilizačného materiálu WHO (nepriamo) vyplývalo.

       A to tam ešte nie je uvedený autizmus, hoci na súvislosť očkovania MMR vakcínou s autizmom už poukazovali viacerí lekári (a nejde ani zďaleka len o Dr. Wakefielda a kol., ale napr. aj o Dr. Theresu Deisher, Dr. Natašu Campbell-McBride a viacerých ďalších). Celoživotné náklady na starostlivosť o autistické dieťa (u ktorého bol autizmus spôsobený MMR vakcínou) sú pritom mnohonásobne vyššie než nejakých (navyše vyslovene umelo vyfabrikovaných) 57.142 dolárov (43.316 €) - sú v rádoch miliónov dolárov či €.

       Navyše, druhá citovaná štúdia - súdiac podľa jej názvu "The average cost of measles cases and adverse events following vaccination in industrialised countries" = "Priemerné náklady prípadov osýpok a nežiaducich účinkov po očkovaní v rozvinutých krajinách" - sa zjavne zaoberala aj nákladmi na liečbu nežiaducich účinkov MMR vakcín, WHO sa však vôbec neunúva žiadne takéto číslo spomenúť.

       Pritom sa nikde v tomto debilizačnom návode WHO nepíše o pozitívnom vplyve prirodzeného prekonania osýpok na zdravie dieťaťa v neskoršom detstve a dospelosti. Bolo vedecky preukázané, že tí, čo prirodzene prekonali osýpky, mali výrazne nižšiu pravdepodobnosť astmy, alergií a rakoviny (tzn. porúch imunity), inak povedané: prirodzené prekonanie osýpok je pre imunitný systém významným a ďalekosiahlym prínosom. S týmto vedomím môžeme skonštatovať, že plošné očkovanie proti osýpkam má doslova zhubné následky.

       Takže WHO nás chce zblbnúť porovnaním nákladov na očkovanie MMR vakcínou (na Slovensku cena vakcíny spolu s výkonom lekára za necelých 16,- €, pri dvoch dávkach na dieťa necelých 32,- €) s nákladmi na zvládnutie jedného kusu choroby (880 €, 209 €, 233 € resp. 43.316 €), pričom sa úplne zabúda, na to, že sú očkované (u nás) takmer všetky deti, čo činí pri priemernej pôrodnosti približne 60.000 ročne nejakých 1.920.000 € na jeden ročník. Pritom je prakticky vylúčené, že keby sa teraz úplne prestalo proti osýpkam očkovať, tak by ochoreli všetky neočkované deti. Dajme tomu, že by ich ochorelo 500 ročne (čo je, myslím, dosť pesimistický odhad, ale budiž). Potom by náklady na zvládnutie osýpok činili (za predpokladu, že na Slovensku stojí zdravotná starostlivosť menej než v Holandsku) 500 x 200 = 100.000 €, čo je skoro 20x menej než náklady na očkovanie. Inak povedané: náklady na očkovanie proti osýpkam by sa na Slovensku vrátili až pri výskyte osýpok 9.600 a viac ročne, a aj to len v prípade, že:

 1. účinnosť očkovania by bola 100%, čo teda rozhodne nie je (oficiálne čísla hovoria o 95%),
 2. náklady na zvládnutie jedného prípadu osýpok na Slovensku by boli takmer rovnako vysoké ako v Holandsku (v skutočnosti ale budú oveľa nižšie),
 3. očkovanie proti osýpkam by nemalo absolútne nijaké nežiaduce účinky, ktoré by si vyžiadali finančné náklady, a už vôbec nie vážne a život ohrozujúce nežiaduce účinky (čo dokonca aj výrobcovia vakcín otvorene popierajú v príbalových letákoch),
 4. prirodzené prekonanie osýpok by nemalo absolúte nijaké pozitívne následky (čo nie je pravda, viď vyššie).
   

       Myslím, že naozaj netreba mať vysokú školu na to, aby človek pochopil, že WHO jednoducho sprosto klame. Úmrtia afrických detí na osýpky sú síce naozaj smutné, ale pravou príčinou ich úmrtí je ťažká podvýživa, nedostatok pitnej vody a mizerná (ak vôbec nejaká) hygiena - nie samotné osýpky!!! Za všetko hovorí fakt, že napr. v roku 2007 bola zaočkovanosť proti osýpkam v Afrike na úrovni 82% (viď článok na stránke WHO), čo je veľmi podobné Francúzsku, kde je zaočkovanosť proti osýpkam pod 90%. Napriek veľmi podobnej zaočkovanosti proti osýpkam sú však v Afrike rádovo státisíce úmrtí na osýpky, ale vo Francúzsku môžete úmrtia na osýpky spočítať na prstoch. Človek s IQ hojdacieho koníka (alebo vyšším) to už určite pochopil, ale pre slovenských epidemiológov, ktorým to stále nedochádza (česť výnimkám), to napíšem aj úplne explicitne:

       Vyššia úmrtnosť na osýpky v Afrike NIE JE spôsobená nižšou zaočkovanosťou proti osýpkam.

       Navyše, očkovanie živými vakcínami je u osôb s primárnou (vrodenou) i sekundárnou (získanou počas života) imunodeficienciou (nedostatočnou imunitou) prísne kontraindikované (zakázané). Napr. v príbalovom letáku Priorixu (na Slovensku najčastejšie používaná MMR vakcína) sa v časti "4.3 Kontraindikácie" dočítame:

Priorix™ sa nesmie podávať osobám s poruchami imunitnej odpovedi. Patria sem pacienti s primárnou a sekundárnou imunodeficienciou.

       Imunita podvýživených detí však funguje na takých 20%-25%, čiže trpia sekundárnou imunodeficienciou. Musím teda súhlasiť s Dr. Markom Sircusom, podľa ktorého je očkovanie podvýživených detí proti osýpkam "masívnym útokom proti podvýživeným deťom". Nuž a keď na následky očkovania proti osýpkam zomrú (o čom nepochybujem, že sa to deje nekresťansky často), tak sa to ľahko vykáže ako úmrtia spôsobené podvýživou a očkovanie z toho vyjde ako neviniatko.

       V tomto svetle treba teda chápať celú proti-osýpkovú kampaň WHO: cieľom nie je verejné zdravie, cieľom je - tak, ako sa to úplne otvorene píše na str. 3 debilizačného manuálu, - "Increase demand for immunization" ("zvýšiť dopyt po očkovaní"). Pritom slovo "dopyt" je zvýraznené tučným písmom už v pôvodine. Ako som uviedol predvčerom, vyšší dopyt po očkovaní = vyšší obrat výrobcov vakcín = vyššie zisky pre nenažraný farmaceutický monster-biznis. Vôbec by ma neprekvapilo, keby za celým EIW 2012 stáli firmy GlaxoSmithKline a/alebo Sanofi Pasteur - hlavní dodávatelia MMR vakcín na európsky trh.

 

       V prípade Európskeho imunizačného týždňa 2012 teda zjavne NEJDE o verejné zdravie a WHO sa to ani NESNAŽÍ PREDSTIERAŤ.

 


Napísanie a zverejnenie tohto komentára zabralo autorovi približne 4 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Nenechajte sa oklamať na RÚVZ Trnava (či inde) - Ad: Zvládnutie súčasných epidémií osýpok a zabránenie ďalším prípadom osýpok v Európe musí byť prioritou č. 1

Osýpky

Ľudmila | 03.05.2012

Aj mne pediatrička hrozí osýpkami. Tak uvidím čo a ako bude, keďže chceme vakcínu MMR odmietnuť. Pravda je, že moja mamina mala ako dieťa osýpky a skoro vtedy zomrela, takže aj rodina bude proti mne.

Samozerjme ze na hlupakov to zaberie!

NeDlouholudsky | 24.04.2012

Ja si myslim, ze clovek musi mat nizsi intelekt aby na tento debilizacny tyzden nabehol.

Sucasne treba poznamenat, ze ludstvo vo vseobecnosti a slovenska populacia vela rozumom neovplyva, takze predpokladam ze na 95% to zase ludia zhltnu aj s navijakom a este budu radi ze debilizacny vikend existuje..... a poberu sa zaockovat vsetko vratane svojho nabytku....

laik

fofo | 23.04.2012

Nežiadúce účinky MMR vakcín uvedené v príbalových letákoch sú ozaj šťavnaté. Ignorancia odborníkov je pre mňa nepochopiteľná až zločinná. Hádam to tam nepopísali len tak, ale na základe medicíny založenej na dôkazoch. Alebo sa mýlim?

Re:laik

Ing. Marián FILLO | 24.04.2012

No, byť výrobcom vakcín, tak nepíšem do príbalového letáku nič negatívne, čo naozaj písať nemusím.

Takže mám za to, že tie nežiaduce účinky, popísané v príbalových letákoch, sú seriózne vedecky podložené.

Pridať nový príspevok