Nemocnice v Houstone požadujú od neočkovaných zamestnancov, aby počas celej chrípkovej sezóny nosili rúšku na ústach

06.12.2011 00:20

NaturalNews.com - 4.XII.2011 - Ethan A. Huff

 

       Pôvodný článok "Hospitals in Houston requiring unvaccinated employees to wear face masks during entire flu season if they refuse flu shot"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Memorial Hermann (MH), hlavná sieť nemocníc v Houstone (štát Texas, USA), ktorá zamestnáva 20.000 pracovníkov v 11 nemocniciach, v súčasnosti presadzuje kampaň, ktorej účelom je zaočkovať 100% zamestnancov proti chrípke. Jeden zo spôsobov, ktorými sa tento podnik snaží nie-práve-jemne zabezpečiť plnú zaočkovanosť, je vyhrážanie sa tým, čo sa zaočkovať nedali, že budú musieť v práci nosiť rúšky na ústa počas celej chrípkovej sezóny.

       NaturalNews.com sa dostal do rúk e-mail, ktorý MH poslal všetkým zamestnancom. Podľa tohto e-mailu sa už 14.000 zamestnancov (tzn. 72%) dalo zaočkovať proti chrípke v rámci "novej stratégie predchádzania chrípke". Pár dní pred koncom kampane však okolo 5.000 zamestnancov stále ešte nie je zaočkovaných. MH očividne dúfa, že hrozba povinnosťou nosiť rúšku na ústa presvedčí aj zvyšných zamestnancov na očkovanie. V e-mailovej výstrahe sa píše:

"Len 4 dni zostávajú do konca tejto kampane a okolo 5.000 zamestnancov sa musí buď dať zaočkovať, alebo vyplniť formulár o odmietnutí očkovania, ktorý požaduje, aby nosili rúšku na ústa počas celej chrípkovej sezóny."

 

Formulár na odmietnutie očkovania núti tých, čo sa nechcú dať zaočkovať, ku klamstvu

       Formulár MH na odmietnutie povinného očkovania proti chrípke je však nelegitímny, pretože núti zamestnancov, aby súhlasili s niekoľkými klamstvami o chrípke. Píše sa v ňom napr., že chrípka zabije v priemere 36.000 občanov USA ročne a spôsobí ujmu na zdraví ďalším 200.000 občanom USA ročne. CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) - pozn. prekl.) však minulý rok pripustilo, že bežné štatistiky sú chybné a nepravdivé, viď https://www.naturalnews.com/030170_seasonal_flu_death_estimates.html

       Tento formulár tiež núti odmietačov očkovania proti chrípke podpísať nepravdivé tvrdenie, že

"dôsledky môjho odmietnutia očkovania môžu mať život ohrozujúce dopady na moje zdravie a zdravie tých, s ktorými prichádzam do styku."

       Nejestvujú žiadne presvedčivé dôkazy o bezpečnosti a účinnosti očkovania proti chrípke a nedávno zverejnená štúdia ukazuje, že len 3 ľudia z 200 zaočkovaných môžu mať z očkovania vôbec nejaký úžitok, viď článok "Šokujúca štúdia odhaľuje, že očkovanie proti chrípke zabraňuje chrípke len u 1,5% dospelých (nie 60%, ako sa oficiálne tvrdí)".

       Nikde v tomto formulári sa nepripúšťajú potenciálne smrteľné nežiaduce účinky očkovania proti chrípke, ani to, že mnohí ľudia, zaočkovaní proti chrípke, aj tak ochorejú na chrípku. Formulár však varuje, že ak zamestnanci nebudú nosiť svoje rúšky na ústach, ako je im prikázané, môžu prísť o prácu.

       Tento absurdný formulár na odmietnutie očkovania proti chrípke si môžete pozrieť tu:

https://insite.mhhs.org/employee_resources/my_benefits/healthserviceplan/Flu_Vaccination_Declination.pdf
(kópia - pre prípad stiahnutia pôvodného dokumentu zo stránky MH).

       Tento prejav chrípkovej hystérie v podaní MH v skutočnosti nie je nič viac než nátlak lekárskej mafie, založený na klamstvách a pseudovede. A toto nezmyselné potrestanie tých, čo sa odmietnu podriadiť takémuto nezmyslu, je ešte pozoruhodnejšie, keďže v podstate "označkuje" neočkovačov sťaby zlosynov. Rúšky na ústach, ostatne, nie vždy zabránia prenosu chrípky - určite však prekážajú tým a ostrakizujú tých, čo sa rozhodli využiť slobodu voľby zdravotnej starostlivosti a čo samostatným myslením dospeli k odmietnutiu očkovania proti chrípke!

 


Preklad tohto článku zabral prekladateľovi približne 1 hodinu a 10 minút čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.