Nemoc duše nebo těla? aneb Není deprese jako deprese (Meduňka 9/2013 a 10/2013)

26.12.2013 04:23

MUDr. Ludmila Eleková

 

<<< Predchádzajúca časť seriálu       Obsah seriálu       Nasledujúca časť seriálu >>>

 

fotografia - MUDr. Ludmila Eleková       Výskyt duševních nemocí stoupá raketovým tempem. Odhaduje se, že přibližně každý čtvrtý člověk během života onemocní duševní nemocí. Jak je možné, že tolik lidí — od malých dětí po seniory — má špatně fungující mozek? Skutečně závažné, pravděpodobně geneticky podmíněné duševní nemoci, se historicky vyskytovaly řádově jen v jednotlivých procentech populace. Lidé nikdy nebyli tak nemocní, jako jsou dnes. Nárůst výskytu těchto nemocí musíme přičíst na vrub faktorům prostředí — čistě geneticky podmíněné nemoci nemění míru výskytu.

       Abychom dobře pochopili celý problém duševních nemocí a jejich dopad, musíme se zamyslet nad otázkou z nadpisu. Jsou to skutečné nemoci duše, něco co přichází v důsledku psychických vlivů? Nebo má podíl i fyzický stav těla? Je možné, aby vedle psychosomatických nemocí existovaly nemoci somatopsychické? Že by narušené funkce těla přímo ovlivňovaly funkce duševní? Je-li to pro vás příliš exotická představa, že můžeme být depresivní, úzkostní, trpět nutkavých chováním, schizofrenií nebo autismem v důsledku narušených funkcí těla, čtěte dále.

       V pediatrii je znám syndrom PANDAS, zkratka znamená „pediatrická autoimunní neuropsychiatrická porucha spojená se streptokokovou infekcí“ (en: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections). Některé děti, infikované beta-hemolytickým streptokokem skupiny A, mají rychlý nástup obsedantně kompulzivního chování (dále OCD). Protilátky vzniklé při reakci na tuto infekci mají pravděpodobně autoimunní účinek na funkci bazálních ganglií v mozku, což se projevuje změnou chování. OCD se u těchto dětí logicky neléčí psychofarmaky, ale antibiotiky. Podobný případ dospělé pacientky jsem četla v knize Dr. Marka Hymana UltraMind Solution, OCD u ní vymizela doslova přes noc po zaléčení infekce střeva antibiotiky. Před tím trávila roky na psychiatrii, docházela na různé terapie, brala několikery psychofarmaka a stálo jí to tisíce dolarů a roky zkaženého života. Také autistické děti často mají výrazné změny chování v souvislosti s infekcí.

       Dalším syndromem ukazujícím vliv tělesných funkcí na mozek je jaterní (sk: pečeňová) encefalopatie. Vzniká u lidí se selháním jater, když u nich dojde k infekci zažívacího traktu a toxiny produkované bakteriemi se dostanou do krevního oběhu. Selhávající játra je nejsou schopna detoxikovat, proto se toxiny dostanou až do mozku a způsobí stavy zmatenosti a jiné příznaky. Opět se to neléčí psychofarmaky, ale antibiotiky.

       Snad každý z nás měl někdy vysokou horečku. Jak vám to při ní myslelo? Neměli jste náhodou i vidiny, neblouznili jste? O vlivů různých známých toxinů (drog a alkoholu) na duševní funkce není třeba psát, známe je z vlastní zkušenosti. Uvedené příklady jsou jen špičkou ledovce vlivu těla na mysl, slouží jen k nastartování směru myšlení.

       Je tedy dobře známo, že různé toxiny mohou změnit fungování mozku, což se projeví příznaky „duševní nemoci“. Symptomy se projeví podle toho, která část mozku a jakým způsobem je zasažená. Mozek je dobře zmapován a je známo, které jeho části řídí které funkce. Záleží nejen na schopnosti konkrétního toxinu narušit určitou část mozku, ale i na individuální situaci pacienta, kde je jeho slabé místo, která část mozku již byla narušena, jaký je jeho stav výživy apod. Výsledná symptomatologie je výsledkem souběžného působení všech faktorů. Na molekulární a buněčné úrovni v mozku dochází k zánětu (infekčnímu, ale častěji neinfekčnímu, způsobenému aktivitou imunitního systému), protože imunitní systém mozku vždy reaguje na infekci v těle. Dochází k narušení hladin neurotransmiterů (glutamátu, serotoninu, dopaminu, acetylcholinu a jiných), k navázání falešných neurotransmiterů (potravinových alergenů, toxinů apod.) na receptory, k narušení metabolismu neuronů v důsledku nedostatku některých živin nebo v důsledku působení toxinů (rtuť například výrazně narušuje energetický metabolismus nervových buněk), narušuje se celkový metabolismus nervových buněk apod.

 

Které struktury mozku řídí které funkce a jak se projevuje jejich narušení?

       Limbický systém řídí nálady, emoce, agresivitu. Jeho narušení se projevuje poruchami nálady, výkyvy emocí nebo neschopností projevovat emoce a zvýšením agresivity.

       Spánkové laloky řídí paměť, porozumění řeči, sebeovládání. Jejich porucha se projeví poruchami učení a paměti, problémy s porozuměním, snížením sebeovládání — výbuchy vzteku a destruktivity. Epilepsie v oblasti bazálních ganglií vede k pocitům depersonalizace, halucinacím a bludům.

       Basální ganglia řídí úzkost, strach, motorické funkce. Jejich zvýšená aktivita se projeví úzkostností a narušením jemné motoriky.

       Cingulární okruh řídí přepínání pozornosti. Jeho narušení vede k nutkavým myšlenkám a chování, pacienti mají problém přesměrovat pozornost, ulpívají na myšlenkách a činnostech.

       Prefrontálná kůra řídí soustředění, plánování, dokončování věcí, pozornost, brždění impulsů. Její narušení se projevuje netrpělivostí, hyperaktivitou, neschopností plánovat a dokončit úkoly, impulsivitou.

       Takže podle toho, která část mozku je poškozena, projeví se to jako deprese, úzkost, problémy s pozorností, agresivita, impulsivita, nutkavé chování, schizofrenie, autismus… Je třeba si uvědomit, že uvedené názvy duševních nemocí neříkají nic o příčině. Pouze popisují lokalizaci potíží.

 

Somatopsychické nemoci

       Čtenáři mých předchozích článků vědí, že nejsem ochotna nemoci a příznaky považovat za „idiopatické“, tj. z neznámé příčiny. Organismus se jen tak bez příčiny neporouchá. Když vám váš lékař řekne, že máte depresi, vůbec to neznamená, že ví, co vám je. Podstatná otázka je: PROČ? Proč právě tento člověk a v tomto čase? Proč dosud fungoval normálně a najednou vykazuje známky narušeného fungování mozku? Co to spustilo? Mohl to být stres a příčina bude hlavně psychologická. To nebývá problém zjistit, lidé si souvislosti obvykle sami uvědomují.

       Ale v poslední době přibývá lidí, jejichž psychické problémy začaly zdánlivě bez příčiny. Jejich životy běží hladce, nic stresujícího se nestalo a oni přesto začnou mít závažné psychické příznaky. Někdy se rozvinou velmi rychle.

       Pokud se v anamnéze prokáže nějaký stresující faktor, doktor ho vezme na vědomí, vyjádří patřičný soucit, možná doporučí psychoterapii, ale nakonec stejně napíše léky.

       Je deprese nemoc z nedostatku antidepresiv? Je hyperaktivita nemoc z nedostatku Ritalinu? Je epilepsie nemoc z nedostatku antiepileptik? Je úzkost nemoc z nedostatku anxiolytik? Je nespavost nemoc z nedostatku hypnotik?

       Logická odpověď je samozřejmě NE. Lze pak očekávat, že vám tyto léky pomohou?

       Nepopírám, že některé z nich někdy ovlivní biochemii mozku takovým způsobem, že dojde k ústupu symptomů. Mnoho nešťastných pacientů se ale na vlastním těle přesvědčilo o tom, že léčba často probíhá stylem pokus a omyl. Když váš lékař neví, co přesně se ve vašem mozku porouchalo, do jakého biochemického pochodu má zasáhnout, bude to prostě zkoušet. Možná se trefí hned, možná později, často vůbec. V každém případě se váš mozkový metabolismus neporouchal jen tak, z ničeho nic. Proto psychofarmaka nic neřeší. Má-li vaše „duševní“ nemoc příčinu v narušených tělesných funkcích, antidepresiva asi moc nepomohou. Zažila jsem to na vlastní kůži. Měla jsem naprosto jednoznačné příznaky deprese, problémy se soustředěním a pamětí, únavu, nechuť cokoliv dělat, apatie byla střídána výbuchy vzteku a podrážděností. Příčina byla čistě fyzická — alergie na lepek, vzniklá během života. Vyléčila mě bezlepková dieta. Ovšem, kdybych byla běžný pacient a tyto příznaky předvedla běžnému lékaři, odešla bych s receptem na antidepresiva. Co myslíte, jak by mi asi pomohly? Problém nebyl nedostatek serotoninu, ale toxický vliv lepku na mozek. A co myslíte, jak moc by mi pomohla psychoterapie? Asi stejně, jako kdybych na ni chodila pod vlivem alkoholu nebo drog.

       Termín psychosomatická nemoc zná dnes asi každý. O vlivu stresu a negativních emocí na tělesné funkce se píše doslova všude. Ale koncept somatopsychické nemoci — tedy psychické nemoci způsobené tělesnou dysfunkcí — je v medicíně v podstatě neznám. Běžný lékař se o něm až na pár příkladů uvedených výše neučil. A vzhledem k způsobu myšlení, běžnému v konvenční medicíně, bude asi nějakou dobu trvat, než se rozšíří. Důvodem je mimo jiné i systém organizace medicíny. Běžný praktický lékař má na pacienta pár minut. Odborník asi půl hodiny. Za tu dobu je těžké zjistit okolnosti vzniku nemoci a možné spouštěče. Přidejme k tomu téměř nulové znalosti lékařů o výživě (znám pacienty s Crohnovou nemocí, kterým gastroenterologové běžně říkají, že mohou jíst vše, že jejich nemoc — zánět střeva! — s jídlem nesouvisí) a pravděpodobnost, že váš lékař vůbec pojme podezření, že vaše náhle vzniklá deprese, úzkost nebo hyperaktivita vašeho dítěte je způsobena stravou, se blíží nule.

 

Možné příčiny „duševních“ nemocí

 

Propustné střevo (en: leaky gut)

       Zánět střeva vede k narušení jeho sliznice a vstupu různých molekul do krevního oběhu. Do organismu vstupují alergeny a toxiny z potravy nebo vzniklé v důsledku činnosti střevních bakterií atd. Propustné střevo vede ke vzniku alergií a autoimunity, protože do organismu se dostanou substance, které dráždí imunitní systém nebo ovlivní funkci mozku.

 

Potravinové alergie a intolerance

       Jsou známy účinky opiodních molekul, vznikajících při nedostatečném trávení lepku a kaseinu — gluteomorfiny a kaseomorfiny. Jejich účinek je silný, mohou způsobit těžkou depresi, úzkosti, agresivitu, hyperaktivitu, autismus a jiné poruchy. Ale i jiné potraviny mohou mít negativní účinek na mozek. Jde buď o skutečnou alergii nebo falešné neurotransmitery. Nejlepší způsob, jak objevit potravinovou alergii, je eliminační dieta. Negativní nález protilátek neznamená, že vám daná potravina nevadí. Někteří lidé s duševní nemocí mohou mít alergii, jiní mají problém s falešnými transmitery. V druhém případě budou protilátky negativní. V případě potravinových intolerancí se nelze omezit jen na lepek a kasein. Totožné příznaky mohou způsobit vejce, lilkovité rostliny (brambory, rajčata, paprika, tabák…), některé druhy masa apod.

 

Střevní dysmikrobie

       tj. osídlení střeva patogenními bakteriemi a plísněmi, které škodí různými způsoby: produkují toxiny, dráždí imunitní systém, narušují vstřebávání živin, poškozují „hodnou“ střevní flóru, dochází k poškození buněk střevní sliznice, které potřebují symbiotické bakterie. Symbionti pečují o zdraví střevních buněk. Dysmikrobie je počátkem zánětu střeva a vzniku propustnosti a tento stav pak udržuje.

 

Těžké kovy a environmentální toxiny

       Organismus je vybaven detoxikačními systémy, ve střevě (ale i játrech a mozku) je bílkovina metallomethionein, která vychytává atomy rtuti a jiných kovů a mění je za atomy zinku. Její dobrá funkce závisí především na dostatku zinku. Ale i při dobré funkci této molekuly může být přísun těžkých kovů tak velký, že kapacita detoxikace nestačí. Riziko je větší v případě nepřirozených cest vstupu toxinů do organismu (injekce, vakcíny).

 

Nekvalitní strava

       Především bílá mouka, cukr a zpracované mrtvé jídlo obecně. Tento typ potravy živí patogeny. Nekvalitní strava vede ke sníženému vstřebávání živin (např. aminokyselin, nutných k produkci neurotransmiterů), jednak jich obsahuje méně, také dochází ke ztrátám. Nevyvážená strava má za následek nedostatek určitých aminokyselin pro tvorbu neurotransmiterů. Důvody jsou dva: buď je některých aminokyselin v potravě málo a/nebo je narušeno rovnoměrné vstřebávání přes hematoencefalickou bariéru (krevně-mozkovou překážku). Aminokyseliny totiž mají společné transportní systémy a nepřirozená převaha jedné vede ke snížení vstupu druhé do mozku. Prostě ji vytlačí.

 

Nedostatek určitých neuroprotektivních faktorů,

      především omega-3 mastné kyseliny, vitamíny skupiny B, vitamín D, zinek, magnésium (hořčík), koenzym Q10, glutathion.

 

Poruchy žláz s vnitřní sekrecí

       především štítné žlázy, nadledvinek (sk: nadobličiek) a pohlavních žláz. Každý pacient s jakoukoli duševní poruchou by měl mít provedeno základní endokrinologické vyšetření, přinejmenším vyšetření funkce štítné žlázy. Je dobré znát i hladinu kortizolu. Rozladěné ženské hormony (vlastní nebo antikoncepce) dokáží způsobit závažné psychické poruchy.

 

Hypoglykémie a kolísání hladiny krevního cukru

       Příznaky hypoglykémie (třes, úzkost, bušení srdce, pocení), které někteří jedinci velmi nelibě vnímají, jsou způsobeny vyplavením adrenalinu. Pokud budete jíst stravu s vysokým glykemickým indexem, je vysoce pravděpodobné, že budete mít psychické problémy. Hypoglykémie spouští i epileptické záchvaty.

 

Dehydratace

       Je nebezpečná zejména u starších lidí. Starší lidé nemají žízeň, někdy pití omezují kvůli inkontinenci a tato nebezpečná praxe je může dovést do stavu akutního deliria.

 

Vliv jiných užívaných léků

       Nelze najít lék, který nemá mezi nežádoucími účinky psychické příznaky. Nejpoučnější je příbalový leták k lékům právě na psychické poruchy. Je běžné najít mezi nežádoucími účinky antidepresiv depresi a sebevražedné tendence! A opět zmíním hormonální antikoncepci.

 

Jak postupovat při léčbě

       Pečlivě s pomocí blízkých si zkuste vybavit, kdy jste začali cítit první příznaky a co tomu předcházelo. Nevynechte žádný možný spouštěč: nemoc, operace, anestezie, očkování, akutní průjem, antibiotika a jiné léky, stres, životní změny, nejen ty negativní. Uvědomte si možné současné objevení se potíží a příznaků tělesných a duševních. Máte-li současně alergii, autoimunitní onemocnění, jakýkoli problém s imunitou a střevem, je možné, že to všechno souvisí. U možných psychických spouštěčů vyhodnoťte jejich pravděpodobnost. Čím banálnější byly, tím vyšší šance, že příčina nemoci je jinde.

       Nechte si udělat základní vyšetření: krevní obraz (nedostatek vitamínu B12), základní biochemii, CRP, glukózový toleranční test (ideálně šestihodinový), hormony štítné žlázy včetně protilátek, hladinu vitamínu D. Nedostatky vitamínů a hormonů doplňte.

       Projděte eliminační nebo GAPS dietou. Obě dokáží vyléčit autismus, hyperaktivitu, epilepsii, mentální retardaci, schizofrenii, obsedantní poruchu, úzkosti i deprese.

       Dodržujte správnou životosprávu. Nenarušujte si biorytmy, spěte v noci, vstávejte relativně brzy ráno. Choďte ven a sportujte. Studie prokazují, že pravidelný sport (3–4x týdně) je účinnější než antidepresiva! Jezte pravidelně, dbejte na to, abyste neměli hypoglykémie. Jezte skutečné kvalitní jídlo, nekupujte nic zpracovaného, jen základní suroviny v co nejvyšší kvalitě, živočišné potraviny byste měli jíst jen bio nebo z domácích slušných chovů. Užívejte dlouhodobě probiotika, také rybí tuk nebo omega-3 mastné kyseliny a zinek.

       Máte-li v anamnéze toxické faktory (léky, anestezie, očkování, drogy, toxiny) zvažte cílenou detoxikaci. Homeopatika, bylinky, aloe vera a chlorela a další.

 

Pár případů pro ilustraci

       50-letý muž s těžkou depresí, kvůli ní je půl roku v pracovní neschopnosti. Měl za sebou jednu epizodu mánie, míval záchvaty úzkosti s pocením a třesem. První potíže se objevily před 22 lety, kdy mu náhle zemřel otec. Tehdy dostal poprvé léky, od roku 2003 je užíval neustále. V roce 2001 se vypravil na cestu do jižní Ameriky, před kterou se nechal očkovat (hepatitis A a B, žlutá zimnice a tetanus). Každé 3 roky se přeočkovával proti klíšťové encefalitidě. Cesta do Ameriky končila v New Yorku v době 11.IX.2001, po němž se výrazně zhoršil. V roce 2012 na jaře mu zemřela matka, na podzim se zdekompenzoval. Žije sám, stravuje se, jak lze očekávat od osamělého muže. Omáčky, chleba s něčím, párky, konzervy. Má i nějaké jednoznačně psychologické problémy se vztahy, které ale nesouvisejí s depresí.

       Hledala jsem příčiny. Dvě úmrtí s následnou dekompenzací. Ale také výrazná dekompenzace po sérii očkování. Plus strava.

       Léčba: homeopatický detox očkování, Lithium carbonicum 1M denně v kapkách. Eliminační dieta. Léčba byla zahájena na konci dubna. Během prvních dvou týdnů mu bylo výrazně hůř, ale pak se začal zlepšovat. Vysadil léky, bere jen alopatické Lithium, zhubl 10 kg. Cítí se o hodně lépe, přestal mít stavy úzkosti, depresivní se necítí, psychiatr ho uschopnil. V plánu je zopakovat detox očkování a pracovat na psychologických tématech.

 

       Chlapec 4,5 roku, regresivní autismus. Klasický průběh, regres v druhém roce života, k tomu četné infekce, antibiotika. Před rokem nemluvil, nehrál si, byl neklidný, nespolupracoval, na procházkách utíkal. Děti ho nezajímaly. Záchvaty vzteku z frustrace.

       Léčba: detox vakcín, antibiotik a dalších léků. Největší změna byla po detoxu hexavakcíny, vakcíny proti tuberkulóze a antibiotik. Po detoxu začal komunikovat a výrazně se zlepšila spolupráce. Rodiče mezitím začali s GAPS dietou, která vedla k dalšímu zlepšení. Chlapec má také běžnou suplementaci, rybí tuk, probiotika. Po roce léčby mluví ve větách, sám si všímá, komentuje zajímavosti v okolí, navazuje kontakt s dětmi, hraje si smysluplně, hraje symbolické hry, nevzteká se, poslechne, chápe příčinu a důsledek.

 

Případ Dr. Hymana

       12-letý chlapec s ADHD a poruchou autistického spektra. Kromě toho trpěl různými alergiemi, astmatem, chronickou rýmou, bolestmi břicha a hlavy, únavou, špatně spal, ve škole rušil a nedával pozor. Užíval Ritalin, antidepresivum, lék na snížení kyselosti žaludku, léky na alergii a astma, analgetika na bolest hlavy. Příčinou jeho potíží byla alergie na lepek, mléko, kvasnice, arašídy a sóju, nedostatek omega-3 mastných kyselin a magnésia, kvasinky ve střevě, zátěž těžkými kovy a pár dalších věcí.

       Léčba: dieta bez alergenů, žádný fast food, suplementace chybějících živin, chelační léčba intoxikace kovy. Za dva měsíce vysadil všechny svoje léky, nemá tělesné potíže, poprvé v životě se cítí dobře, spí celou noc, budí se odpočatý, začal excelovat ve škole. Chová se naprosto normálně.

 

Závěr

       Skutečně platí staré známé „ve zdravém těle zdravý duch“. Nejdříve pracujte na své biologii, pak na své biografii. Psychoterapie je ztrátou času, pokud je vaše deprese nebo úzkost způsobená např. alergií na lepek, zánětem mozku z očkování, hypofunkcí štítné žlázy nebo záplavou bakteriálních toxinů ze zaníceného střeva. Jaký efekt by měla psychoterapie, kdybyste na ni přišli pod vlivem drog? Někteří pacienti, kteří na ni docházejí, ale takoví jsou. Jsou zfetovaní toxiny, které zaplavují jejich tělo a mozek.

       Je tragédií současné konvenční medicíny, že prakticky nezohledňuje souvislost těla a duše. Mluví se o psychosomatických nemocech, ale somatopsychické nemoci (tj. tělesné nemoci, projevující se v psychice) unikají pozornosti. Rodičům autistů se říká, že dieta nemá význam! Přitom všechny tyto děti vykazují jednoznačné příznaky narušení střeva a imunitního systému.

       Doporučuji knihu UltraMind Solution od Dr. Marka Hymana. Velmi podrobně popisuje souvislosti mezi tělem a mozkem. Sám o sobě říká, že se stal „accidental psychiatrist“, tj. psychiatrem náhodou. Chodili k němu pacienti s tělesnými potížemi, od kterých chtěli pomoci, on jim vyléčil tělo a k jeho překvapení se pacienti začali uzdravovat i psychicky. Šlo o lidi s vážnými psychickými problémy. Roky užívali léky a chodili na terapie. A vyléčila je dieta, suplementy (výživové doplňky) a pár dalších opatření.

       Kolik zbytečného utrpení je kolem nás jen proto, že se to obecně neví? Kolik dětí s hyperaktivivou a poruchami chování, je drogováno Ritalinem, popotahováno po poradnách i trestáno, přitom by stačilo upravit jídelníček? Kolik autistů skončí zbytečně v ústavech, protože jejich rodiče uvěří oficiálnímu stanovisku? Kolik lidí s depresí zbytečně živoří a nežijí své životy?…

       Dr. Hyman používá termín „broken brain“, porouchaný mozek. Je absurdní dávat různé nálepky a považovat to za různé nemoci. Je to stejně absurdní, jako kdyby se jednotlivé postižené klouby považovaly za odlišné nemoci. Naše organismy jsou složité systémy, jejichž části spolu komunikují a vzájemně se ovlivňují. Máme nejméně dva mozky, jeden v hlavě, druhý ve střevě, 90% serotoninu, hormonu štěstí, si vytvoříme ve střevě, v enterálním nervovém systému (ENS). Oba mozky — hlavový i střevní, spolu neustále komunikují. Nebude-li v pořádku vaše střevo, nebude v pořádku vaše hlava. Nejde ale jen o střevo, jde o celkové zdraví.

       Dnešní životní prostředí je toxické. Je těžké být zdravý na nemocné planetě, pokud to vůbec jde. Řežeme si větev, na které sedíme. Lidé trpící duševními nemocemi nám ukazují, kam to vede. Jsou to ti, kteří nezvládli dnes běžnou zátěž. Logicky je mezi nimi hodně dětí, protože děti jsou nejzranitelnější. Naše autistické a jinak nemocné děti jsou políčkem do tváře konzumní společnosti.

       Naštěstí existuje řešení, které máte ve svých rukou. Nečekejte, až povědomí o těchto souvislostech doputuje do ordinací. Lékařská praxe má průměrnou dobu zpoždění za výzkumem asi 20 let. Chcete čekat tak dlouho, než to dojde vašemu lékaři?

 

<<< Predchádzajúca časť seriálu       Obsah seriálu       Nasledujúca časť seriálu >>>

 


Zverejnenie tohto článku (jazyková korektúra + grafická úprava) zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 3 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, keď našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: Nemoc duše nebo těla? aneb Není deprese jako deprese (Meduňka 9/2013 a 10/2013)

schizofrenie z lepku

Tunysová Dagmar | 24.04.2016

Děkuji za článek. Můj syn má schizofrenii a vypadá to, že příčinou je lepek. Ale lékaři jen napíšou prášky na hlavu a nezabývají se už ničím dál, ani když ho neustále bolí hlava atd....lepek nám vytestovala paní pomocí EAV a tak se nestačíme divit...naše.současná medicína je k ničemu a my jsme bohužel oběti byznysu s léky co neléčí.

pandas

Viera | 14.04.2016

Citala som tento clànok a je naozaj velmi zaujimavy.Prave robim vyhladavanie v tomto smere nakolko moj syn trpi uz roky na OCD.Jeho liecby antidepresivamy nepomahaju a tak nakolko zijeme vonku poznàame aj Pandas,Jeho ocd sa objavilo po infekcii streptoccocovej.Nakolko pandas je este choroba vzacna alebo neviem ako sa to povie sa nediagnostikuje a malo lekarov ju poznà,preto este okrem antibiotik na dlhu dobu a corticoidy neexistuje ina kùra.Ano este su immunoglobuline ktorè nemozno dostat pretoze pandas este neexistuje ako takà.Velmi by ste mi bola na pomoci pani doktorka s Vasimi radami,aj my sme prisli na to ze liecby ktore robime nic nestoja,iba dalsie a dalsie intoxikacie organismu s nulovym vysledkom.Prichùdzame aj na to ze strava,intolerancie alimentare,flora bakterica poskodenà a vsetko to co citam su veci ktore studujeme a som rada ze som nasla takyto clànok aj u nas v cechach kde sa niekto zaobera tymito vecami ktore su velmi dolezite hlavne pre tychto pacientov.Ako budem rada ked mi odpisete,bola by som velmi rada keby sa nas dlhy kriz mohol vyliecit tymito dietami a nie liecbou antodepresiv ktore este nikomu nikdy nepomohli.Dakujem pekne.

moje zkušenost

Martina | 09.01.2014

Dobrý den všem,

opět se skláním před znalostmi MUDr. Elekové. Nemám se čím chlubit, přesto se podělím o vlastní zkušenost, třeba to někomu s obdobnými potížemi pomůže.

Ve 20 letech (je mi 32) mě z ničeho nic přepadla bolest zad, tlak na hrudi, prekolapsové stavy, později žaludeční potíže, pak tlak za očima - různě to migrovalo. Oběhla jsem si kolečko specialistů a skončila v "péči" psychiatra. Celou dobu probíhala sezení ve stejném duchu. Já si stěžovala na bolesti a potíže a lékařka, že mám úzkosti a já ji říkala, že nemám, že je mi jen neskutečně zle. Že pravda nemám dobrou náladu, ale kdo by měl, když je mu pořád zle. Na netu jsem si našla, že jde o psychosomatické potíže a že se léčí antidepresivy. Dala jsem ji za pravdu a tak 12 let užívala AD (serotonin) - nic nevyléčily, ale mohla jsem funovat. Měla jsem výborný psychology, ale potíže nemizely. V těhotenství jsem po dohodě s lékaři byla na nejnižší možné dávce - těhotenství bez problémů, porod O.K.

Dcera má potravinovou alergii, možná k tomu přispělo i užívání antikoncepce od mých 17 let a klasická strava zaměřená na cukry, maso a mouku, nevím.

Když měla dcerka 3-4 měsíce (měla atopák), začala jsem držet dietu - pomohla až moje strava: cuketa, mrkev, rýže, cibule, kmín, sůl, okurek, kedluben, hl. salát, 1 kafe. Víc jsem nemohla a toto jsem jedla 2 měsíce. Když jsem cokoliv přidala (stačilo sníst lžíci vařeného květáku), hned mi alergizovala.

Nicméně:
1) dcera se stabilizovala a já ji postupně na potraviny navykám (nejprve pomalu novou potravinu jím, kojím, a když to prochází, dáváme napřímo - pomalu). Naprostý nealergen je u ni klasická pšenice, rýži může až teď a to ještě omezeně, maso byl problém, konečně začínají procházet vývary (zatím může max 3 lžíce)
2) mně po 12 letech zmizely potíže. V jejich cca 6 měsících (předcházela tomu moje 2 měsíční přísná dieta) mně vše zmizlo. Neměla jsem pořetřebu AD, sama jsem je postupně snižovala a od jejího 8 měsíce nic neberu.

Já cca 5 měsíců bez léků a vše OK. Jím už cca 30 druhů potravin, Emča ve svém roce tak 15, postupně to přibývá. Samozřejmě cukry budou to poslední na co budeme navykat. Její krevní testy jsou v pořádku, je baculatá, prospívá, nic byste nepoznali.

Takže naši specialisti:
12 let se léčíte, ani jeden o stravě neměl páru, a že jsem jich oběhla. Dítě by Vám klidně očkovali, narvali imunosupresivy, antihistaminiky,...

A ty hlášky
"přestaňte kojit, tím se to vyřeší" - víte jak je to kojení pro mě/ni cenné? už přes MM poznám průserové potraviny
"není alergická na složky z vakcíny" - a co kasein a další, a jak to může alergoložka šmahem vyloučit, když mi reaguje skoro na vše

"ale prosím vás, jděte s tím hliníkem, když olíznete víčko od jogurtu je ho tam víc" mám já alergoložce vysvětlovat rozdíl hliník do svalu a ústy?


Akutní medicína, před tou se skláním, ale ego některých lékařů vysoce převyšuje jejich znalosti.


Re:moje zkušenost

Eva | 27.12.2014

Som rada, že sa Vam zlepšilo zdravie.

Akutní medicína, před tou se skláním, ale ego některých lékařů vysoce převyšuje jejich znalosti.

A s týmto na 100% súhlasím, a problem je aj s ich vyučbou na VŠ- malo vzdelavania tykaj. sa vyživy, vitaminov, minerálov, vakcíny-tiež akoby toho vela nevedeli o rizikach/než. učinkoch.

dakujem

stefan | 05.01.2014

vyborny clanok, dakujem. Aj v Breclave ste boli super. Ludske nadsenie pre vec prinasa uzasne vysledky

Deprese

Mudr.ludmila Elekova | 04.01.2014

Omlouvam se za preklepy, pisu z tabletu a nemam nervy na hacky a carky a obcas se netrefim. Doufam, ze to neubralo textu na srozumitelnosti.

deprese

lada | 03.01.2014

Dobrý den , mam dotaz , co je dieta Gaps ? ..dekuji

Re:deprese

Mudr. Ludmila Elekova | 04.01.2014

GAPS je zkratka anglickeho gut and psychology syndrome. Jmenuje se tak kniha od dr. Natashy Campbell-McBride. Vysla slovensky pod nazvem Syndrom travenia a psychologie. Je to dieta ktera dokaze uzdravit strevo, vcetne vaznych zanetu apod. , coz vede ke zlepseni dusevniho stavu. Zaklad diety vychazi z cca 60 let zname specificke karbohydratove diety, SCD. Princip je vynehcani naprosto vsech skrobovych potravin, tj zadne obili, pecivo, ryze ani brambory, ani velmi skrobova zelenina. Dale se vynechava jakekoli zpracovane potraviny, chemie, cukr stimulanty apod. Ze zacatku se nepouzivaji ani mlecne vyrobky. Zakladem jsou vyvary z masa a kosti, hodne zivocisnych tuku, zloutky a lak vejce, zelenina. Postupuje se po presne urcenych fazich podle stavu, postupne se pridavaji doma kvasene potraviny- zeli, pickles, jogurt a kefir. Plna gaps dieta kbsahuje vse vyse uvedene plus pecivo z mandlove nebo orechove mouky, mallu davku lustenin, orechy a seminka. Jakkoli neobvykle muze pusobit, ma velmi donry vedecky zaklad a hlavne vysledky! Jsou zdokumentovany vyleceni autiste, schizofreniic, deprese, epilepsie, mentalni anorexie apod. Je v podstate jedno, jakou nalepku pacient na lsychiatrii dostane. U vsech vidim priznaky GAPS syndromu- obdobi stravy bohate na obilniny, cukr apod( vegetarianstvi, makrobiotika nebo proste obycejne nekvalitni strava plna chleba, sladkeho apod), maji poruchy imunity jakou jsou alergie nebo autoimunita. Finalni sesup do nemoci velmi casto prijde po nejakem inzultu pro strevni mikrofloru- infekce, antibiotika, kortikoidy, nasazeni hormonu, ockovani apod. Nejdrive jsem mela problem akceptovat vsechny nazory dr campbell, zejmena o skodlivosti vegetarianstvi, ale bohuzel musim z praxe jeji pozorovani potvrdit. Anamnezy pacientu jsou jak pres kopirak.
Dietu je treba drzet presne tak, jak je napsana. Radim zacinat spise pomalu nez nahle. Je nutne postupovat podle knihy nebo aspon anglickych stranek, v cestine jsem zatim nenasla spolehlivy zdroj- predem dekuji za event tipy. Umite- li anglicky, kupte si na amazonu original knihy, slovenska verze je pry vyprodana.

depresia

Mária | 29.12.2013

Mám depresiu už roky. Beriem antidep. Možno pred rokom som prišla na to, že to bude skôr stravou alebo nedostatkom vitamínov. Lenže neviem na to prísť, kde je chyba. Zeleninu ovocie mám z obchodu, lenže supermarketová strava je o ničom. Zistila som zatiaľ len toľko, že ked beriem švédske kvapky, tak mi to pomáha.

Re:depresia

MUDr.Ludmila Eleková | 31.12.2013

Velmi stručná rada .zkuste GAPS dietu. Originál knihy se jmenuje Gut and psychology syndrome (vyšlo slovemsky jako Syndróm trávenia a psychológie) od dr. Natashy Campbell-McBride.
Dílčí opatření, jako např. nějaké kapky nebo jiný suplement, samy o sobě nestačí.

Re:depresia

Helena | 31.12.2013

Vážená pani Mária, je mi veľmi ľúto, že beriete antidepresíva. Ja si osobne myslím, že mnohí pacienti sú len na tieto lieky chytení a vôbec nie sú chorí. Ak viete angl. tak na www.naturalnews.com www.mercola.com www.naturalsociety.com do ich vyhľadávačov dajte slovo depression a prečítajte tie články. Ak neviete angl. poproste niekoho a zapíšte čo tam je uvedené. Treba mať v poriadku črevnú flóru, trávenie, odšťavovať bio zeleninu, klíčiť, fermentovať, piť dostatok vody (najlepšie prefiltrovanú). Každé jedlo treba veľmi dobre prežuť, dobre zmiešať so slinami. Mnohé veci je dostať v bio obchodoch a už bio zeleninu aj v obch. reťazcoch alebo od niekoho kto to pestuje v záhrade. Začnite a pomaly postupujte. Odšťavené veci treba piť pomaly, dobre premiešať so slinami, do pol hodiny po odšťavení vypiť.
Pochopiteľne vynechať glutaman sodný, aspartam, údeniny, alkohol, sladké umelé malinovky, hotové džúsy, málo kávy, málo cukru...Začnite pravidelne cvičiť (napr. jogu). Treba vytvoriť pravidelný život. rytmus.
Aj u nás už v knihkupectvách dostať veľa preložených kníh naturál. medicíny - treba tam prečítať články o depresii - vypísať, vyfotiť. V kníhkupectvách sa dá sadnúť, choďte tam s notesom a opisujte, možno dovolia tieto strany aj vyfotiť.
Veľmi Vám držím palce. Ja som si veľmi pomohla s inými chorobami.

Re:Re:depresia

Ilonka | 03.01.2014

Ano, se vším souhlasím. Již to budou dva roky, co jsem zakoupila odšťavňovač, každé ráno začínáme den šťávami. Někdy máme ovocné, jindy děláme zeleninové. Jen nic nekupuji v obchodech...... Raději jablíčko s červíčkem, ale ne chemicky ošetřované! Na množství vypitých
šťáv má ale každý jiný názor. My pijeme dle chuti, k snídani hrnek a je energie na celý den :-)
Naši chlapi nevěřili, ale už pijí také! Funguje to. Dcera měla šťávy celé těhotenství a mimčo už pije teď také. Jinak odšťavnit lze snad cokoli...... Nutné jen dobře vybrat odšťavňovač!!!!
Nám tenkrát velice pomohl d-Test :-). Samozřejmě jsme i trochu upravili jídelníček. Převaha jsou domácí brambory, přidali jsme zázračnou pohanku...... My máme naštěstí i své králíky, slepice, vajíčka. Chleba pokud si sami neupečeme, tak kupovat pouze kvasný, ne ty nynější
vynálezy..... Jo a pití, nejzdravější je samozřejmě čistá voda, které musí být dostatek.
Zdravím Vás a přeji ať je Vám všem rychle dobře. Zdravá strava dělá doopravdy zázraky.

Senior

Helena | 28.12.2013

Pani MUDr. Eleková má neskutočné vedomosti. Veľmi rada čítam jej články a veľa sa z nich učím.

Záznamy: 1 - 13 zo 13

Pridať nový príspevok