Největší nesmysly v argumentaci obhájců očkování

04.11.2014 00:00

       [...]

       Pokud ale budeme chtít jakékoliv povinné očkování odůvodnit vytvářením kolektivní imunity populace, poté je zcela legitimní tato otázka: Proč není povinné očkování pro tento účel ustanoveno a není podobně represivními opatřeními vynucováno také u všech dospělých a seniorů? Z pohledu kolektivní imunity (pokud tvrdíme, že je nezbytně nutné ji v populaci dosáhnout) není mezi krávami a telaty ve stejném stádu vůbec žádný rozdíl. Rozhodné je pouze dostatečně vysoké procento chráněných kusů dobytka v celém stádu. Povinné očkování pouze dětí avšak nikoliv dospělých prováděné za účelem vytvoření kolektivní imunity poté představuje porušení ústavní zásady rovnosti. Aneb za účelem vytvoření kolektivní imunity populace nelze selektivně zbavit pouze někoho jeho základních práv a svobod a někoho jiného již nikoliv.

       Obranné tvrzení, že stačí očkovat pouze děti, protože efekt očkování jim přece vydrží „až do smrti“ je sám o sobě naprostý a vědecky ničím nepodložený nesmysl. Ale i kdyby to velikou náhodou byla v některých případech pravda, stále nelze odůvodnit, proč máme vytvářet (nezbytně nutnou!) kolektivní imunitu populace tak strašně pomalu pouze očkováním dětí, když bychom to mohli dosáhnout mnohem rychleji povinným proočkováním populace jako celku (viz např. u hepatitidy B)? Tak je potřeba dosažení kolektivní imunity nezbytně nutná, nebo není? Naše tvrzení nezbytnosti dosažení a udržení kolektivní imunity totiž přímo odporuje tomu, co stát provádí, když povinné očkování dospělých „pro kolektivní imunitu“ nezavedl a neprosazuje.

 

       Viac na stránke Vitalia.cz.