Nejhorší mýty zdravotní propagandy západních režimů

15.01.2013 12:00

       [...]

       Termín “imunizace”, kterým je často nahrazován termín vakcinace, je falešný a měl by být právně napaden. Medicínský výzkum podal dostatečné důkazy o tom, že přímá injektáž cizorodých bílkovin a jiných toxických materiálů (zejména známých imunitu oslabujících jedů jako je rtuť) činí příjemce více – a nikoliv méně – snadno zasažitelným tím, s čím přijde do kontaktu v budoucnosti. To znamená, že dělají přesně opak imunizace, obecně dokonce znemožňují vývoj imunity po přirozené expozici.

       Skutečná četnost zdravotních problémů, jak odhadli výzkumníci, může být až 100násobná či větší, než hlásí vládní agentury. Tento rozdíl vzniká díky nedostatku tlaku či pobídek pro doktory, aby nahlašovali vedlejší příznaky. S tím, jak hnutí proti očkování nyní obnažuje pravdu na internetu, začíná být lékařská komunita na pozoru, obhajujíc svá tvrzení, a taktéž výrobci vakcín informují lékaře, aby nikdy nenavedli své pacienty na myšlenku, že by snad rizika byla větší než výhody, i když přesně tak to je.

 

       Viac na stránke Osud.cz.