Nedovoľte, aby sa Vaše dieťa stalo ďalšou obeťou tejto smrtiacej vakcíny

30.07.2011 03:30

Mercola.com - 5.IV.2011 - Dr. Joseph Mercola

 

       Pôvodný článok "Don’t Let Your Child Be the Next Victim of This Deadly Vaccine"
       z angličtiny preložila Jana Chritzová a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

       Toto video vzniklo ako prosba k Mercku, FDA a CDC aby zastavili očkovanie Gardasilom. Dôkazy o škodách napáchaných Gardasilom sú presvedčivé a nestoja za veľmi pochybný prínos tejto vakcíny.

 

       Film "The Greater Good" ("Vyššie Dobro") odhaľuje strach, reklamný humbuk a politické praktiky, ktoré rozvírili debatu o očkovaní v dnešnej Amerike. Film približuje emóciami nabitú citlivé tému a díva sa na problém z mnohých pohľadov, zahŕňa názory rodín postihnutých očkovaním, dáva priestor vnímavej, rozumnej a vedeckej debate o očkovaní.

 

       NVIC (National Vaccine Information Center = Celoštátne informačné stredisko o očkovaní v USA; nezisková mimovládna organizácia snažiaca sa o objektívne informovanie o očkovaní - pozn. red.) vyslalo varovanie občanom štátu Washington (USA) o návrhu zákona, ktorý nedávno prešiel štátnym zákonodarným zborom a mieri na podpis guvernérke. Zákon ohrozuje základné ľudské právo na informovaný a dobrovoľný súhlas s očkovaním. Vyžaduje podpis lekára či zdravotnej sestry na všetkých výnimkách z očkovania z náboženských alebo osobných dôvodov. Podľa NVIC:

"Ak tento návrh zákona bude schválený, lekári, zdravotné sestry a ďalší zdravotnícky personál dostanú moc zisťovať náboženské presvedčenie svojich spoluobčanov, čo je porušením súkromia a v podstate nedodržaním Prvého dodatku Ústavy USA."

 

Zdroje:

 

Komentár Dr. Mercolu:

       Je tragédiou, že masívna reklamná kampaň Mercku vystrašila milióny amerických žien až tak, že sa dali zaočkovať Gardasilom (na Slovensku sa predáva pod značkou Silgard - pozn. red.). Žiaľ, čoraz viac predtým zdravých dievčat pociťuje vážne nežiaduce účinky, vysvetľuje Barbara Loe Fisher vo svojom videokomentári.

       Len v r. 2008, FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv - pozn. red.) zaregistroval 6.723 nežiaducich účinkov tejto, údajne proti rakovine chrániacej, vakcíny, propagovanej ako riešenie problému rakoviny krčka maternice. O dva roky neskôr bolo vláde nahlásených spolu 20.727 prípadov nežiaducich účinkov spojených s Gardasilom, z toho 90 úmrtí, 8.600 ošetrení na pohotovosti a 2.000 hospitalizácií po očkovaní Gardasilom. Je známe, že je hlásených menej než 10% nežiaducich účinkov po užití lieku na predpis alebo po očkovaní, takže toto číslo je len špičkou ľadovca.

       Ale Gardasil bol aj napriek očakávaniam v podstate finančným PREPADÁKOM firmy Merck (výrobca Gardasilu, na Slovensku známy pod skratkou MSD = Merck, Sharp and Dohme - pozn. red.).

       Čo sa teda stalo?

 

Svet sa dozvedel o nebezpečnosti Gardasilu

       Ľudia ako vy sa vzdelávajú a rozhodujú sa, že táto vakcína vskutku BLBÝ nápad. Preskúmali vedecké údaje, zvážili riziká i údajné prínosy a rozhodli sa jednoducho povedať nie.

       Je to klasický príklad toho, že aj rozhodnutie jednotlivca (napr. Vás) môže spôsobiť zmenu!

       Svet pozná pravdu, a Merck by mal v chodbách svojich budov počuť ozvenu slov: "My ťa dostaneme!"

       Gardasil bol skúmaný len približne päť rokov pred tým, ako bol schválený, a nikto nevie akou (ne)účinnou sa táto málo skúmaná vakcína nakoniec ukáže byť - najmä ak štyri kmene obsiahnuté vo vakcíne nahradí jeden alebo dva z mnohých ďalších kmeňov HPV, ktoré vo vakcíne NIE SÚ. Gardasil je potencionálne veľmi nebezpečný a sú to vyslovene zbytočne vyhodené peniaze. Veda hovorí sama za seba - je proti zdravému rozumu očkovať sa proti nákaze, ktorej sa telo väčšiny ľudí dokáže zbaviť prirodzene. A Gardasil NIE JE vakcínou proti rakovine, aj keď sa  vám to snažia nahovoriť.

       Gardasil nechráni proti všetkým typom HPV (= Human Papilloma Virus = ľudský papillomavírus), a aj keď ste očkovaná, môžete ochorieť na rakovinu krčka maternice. Dokonca aj National Cancer Institute (Federálny výskumný ústav rakoviny v USA) vraví:

"Je dôležitým faktom, že väčšina vysoko rizikových HPV infekcií vymizne samovoľne a nespôsobí rakovinu."

       Ale Gardasil nie je jedinou vakcínou, každoročne poškodzujúcou zdravie tisícov detí.

 

Očkovanie proti chrípke naďalej ničí zdravie detí

       Očkovanie proti chrípke naďalej zaťažuje krehký vyvíjajúci sa imunitný systém detí, ako to na vlastnej koži pocítila malá Saba Button.

       Minulý rok bola Saba Button prospievajúcim 11-mesačným austrálskym batoľaťom. Práve urobila svoje prvé kroky, povedala prvé slová. Potom ju rodičia dali zaočkovať proti chrípke v najlepšej viere, že robia niečo dobré pre ochranu zdravia svojho dievčatka.

       Batoľa bolo zaočkované na obed, a do večera malo vysokú horúčku. Po dvoch dňoch na jednotke intenzívnej starostlivosti bolo rodine oznámené, že pravdepodobne neprežije. Predsa však prežila. Žiaľ, dlhotrvajúce kŕče spôsobili trvalé poškodenie mozgu, takže Saba už nie je schopná chodiť, rozprávať alebo prijímať potravu ústami. Optus ZOO píše:

"Tento príbeh je o to smutnejší, že rodičia sa domnievajú, že poškodeniu zdravia ich dieťaťa sa dalo predísť. V dňoch predchádzajúcich Sabinmu očkovaniu, 111 iných detí v Perthe utrpelo nežiaduce účinky. Ministerstvo zdravotníctva muselo vedieť o týchto hrozných následkoch, napriek tomu však nevarovalo rodičov."

       Sabin prípad nebol ani zďaleka výnimkou. Minulý rok bolo prípadov nežiaducich účinkov po očkovaní v Austrálii toľko, že Austrália zakázala očkovanie proti sezónnej chrípke u detí do 5 rokov.

       Koľko detí a rodín bude musieť ešte trpieť kým to zákonodarcovia pochopia?

 

Nechutná zmes jedov vo vakcínach

       Ortuť zostáva veľkým zdravotným rizikom, nakoľko sa bez dostatočného testovania naďalej používa v mnohých vakcínach. Vedci sa čoraz jasnejšie vyjadrujú o nebezpečnosti ortute pre deti.

       Najnovšie štúdie potvrdzujú, že ortuť môže spôsobiť poškodenie detského mozgu a imunitného systému. Väčšina vakcín pre deti už konečne neobsahuje ortuť, avšak viacdávkové balenia vakcín DTwP, DT a väčšiny vakcín proti chrípke naďalej obsahujú thimerosal.

       Okrem ortuti obsahujú vakcíny ďalšie nebezpečné zložky, z ktorých si farmaceutický priemysel nerobí ťažkú hlavu:

  • formaldehyd, známy ako rakovinu spôsobujúca látka,
  • fenol (kyselina karbolová)
  • živicu a želatínu, ktoré spôsobujú alergické reakcie
  • polysorbát 80 (Tween80™), ktorý dokáže vyvolať anafylaktický šok, a môže spôsobiť potrat a neplodnosť
  • Triton X100 (detergent = čistiaci prostriedok)
     

       Vakcíny proti chrípke aspoň neobsahujú hliníkové adjuvanty.

       Čoraz viac znepokojených rodičov sa vyhýba očkovaniu svojich detí po tom, čo dospeli k záveru, že riziká vysoko prevažujú nad prínosmi. Ale ak žijete v štáte Washington (USA), Vaše právo na uplatnenie si výnimky z očkovania je ohrozené.

       Pod tlakom špeciálnych vakcinačných lobistov propagujúcich povinné očkovanie prehrmel štátnym zákonodarným zborom v zrýchlenom konaní návrh zákona, ktorý ohrozuje slobodné a informované rozhodovanie občanov štátu Washington o očkovaní. Zákonodarcovia ignorovali žiadosti vyše 100 rodičov a celostných lekárov, ktorí v Olympii protestovali proti zákonu vyžadujúcemu od rodičov podpis lekára alebo zdravotníka, ak si chcú uplatniť výnimku z očkovania z náboženských alebo filosofických dôvodov.

       Predseda zdravotnej komisie Snemovne a Senátu dovolil vypovedať len niekoľko málo rodičom a ignoroval tisíce telefonátov z celého štátu Washington, protestujúcich proti tomuto zásahu medicínskej a farmaceutickej lobby do práva na informovaný súhlas.

 

Zákon ohrozuje právo Washingtončanov na slobodné rozhodovanie v očkovaní

       Napriek verejným protestom prešiel 26.III.2011 návrh zákona zákonodarným zborom a po záverečných pripomienkach v Snemovni a Senáte mieri na stôl guvernérky Christine Gregoire.

       Navrhovaný nový zákon diskriminuje rodičov neposkytnutím rovnakej ochrany na základe zákona Federal Childhood Vaccine Injury Act (federálny zákon o poškodení zdravia očkovaním v detstve) z roku 1986 (PL 99-660).

       Podľa NVIC, ak guvernérka Washingtonu schváli tento návrh zákona, dá do rúk lekárom a iným vykonávateľom očkovania moc zasahovať rodičom do slobody náboženstva, duchovného presvedčenia a svedomia. Taktiež lekárom uľahčuje odmietnutie zdravotnej starostlivosti ako spôsob potrestania rodičov za odmietnutie určitých očkovaní, čo je nanešťastie oficiálny postup mnohých amerických detských lekárov.

       Informovaný súhlas je pri očkovaní obzvlášť dôležitý, pretože nejestvuje spôsob, ako by ste Vy alebo Váš lekár mohli predvídať, či práve Vaše dieťa nebude jedným z tých, ktoré budú znášať vážne následky očkovania, ako napríklad zápal mozgu, poruchy imunitného systému alebo dokonca smrť.

       Ak ste občanom štátu Washington (USA), a chcete vyjadriť svoj názor o tomto nespravodlivom zákone, mali by ste konať okamžite.

 

Ako môžete prispieť k zmene

       K uzákoneniu takéhoto zákona môže dôjst hocikde, a často nebadane, bez pozornosti verejnosti. Preto na Vás nalieham, aby ste sa aktívne zapojili, bezplatne sa zaregistrovali na NVIC Advocacy Portal (NCIVAP) a zistili, ako spolupracovať s inými ľuďmi vo Vašom štáte na obrane VÁŠHO práva na informované, slobodné rozhodovanie o očkovaní.

       Nestrkajte hlavu do piesku, musíme byt aktívni TERAZ.

       Rozprávajte sa so svojimi priateľmi a rodinou. Rozprávajte sa so všetkými. Prepošlite, prosím, oznam o verejnej službe NVIC Advocacy Portal všetkým, ktorých poznáte. S trochou snahy môžeme spraviť veľmi veľa pre ochranu slobodnej voľby v zdravotnej starostlivosti, čo je dôležité pre našu budúcnosť a obzvlášť pre budúcnosť našich detí.

       Šírte informáciu o novom filme "The Greater Good" ("Vyššie Dobro") posielaním odkazu na upútavkuTento dôležitý film mal premiéru v Dallase 2.-3.IV.2011 a bude uvedený 12.IV.2011 na Arizonskom filmovom festivale. V nasledujúcich mesiacoch bude premietaný v New Yorku, Chicagu a ďalších mestách. Sledujte aktuálne informácie.

       Zároveň, zvážte finančnú podporu NVIC v boji za informovaný súhlas. Vaša finančná podpora NVIC pomôže v snahe zvýšiť informovanosť o vakcínach, aj pomocou týchto výborných zdrojov informácií o očkovaní (v angličtine, niektoré informácie sú platné len pre USA - pozn. red.):

 

       Pre informácie o zákonoch o očkovaní a výnimkách z nich v Kanade sledujte stránku Vaccine Risk Awareness Network: www.VRAN.org

       Pridajte sa k NVIC na Facebooku. Spolu môžeme zmeniť svet!

 


Uverejnenie tohto článku (korektúra prekladu + vysvetlivky + grafická úprava) zabrali správcovi www.slobodaVockovani.sk približne 2 hodiny čistého času.