NÁZOR: Povinné očkovania – morálne či nemorálne?

27.11.2013 08:12

       Subkomisia pre bioetiku zriadená Konferenciou biskupov Slovenska vo svojom stanovisku k očkovaniam zaväzuje katolíkov k morálnej povinnosti očkovať ich deti, hoci nie pod hrozbou ťažkého hriechu.

       [...]

       Po prvé, prehliada, že v súčasnom očkovacom kalendári je jedinou takou MMR vakcína proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Toto sú ochorenia, ktoré patrili k rituálom detstva mojej generácie a nepredstavujú značné zdravotné riziko pre deti ani obyvateľstvo. Každá choroba sa môže skomplikovať, napokon súčasna kampaň za očkovanie proti chrípke zdôrazňuje, že hrozí aj smrť. Napriek tomu táto vakcína nie je povinná, hoci iste by si to jej výrobcovia želali - každý rok každého preočkovať...

 

       Viac na stránke postoy.sk.