Názor na očkovanie proti rakovine krčka maternice

22.04.2010 08:39

       [...]

       So znepokojením však v poslednej dobe sledujem verejnú prezentáciu očkovania proti tomuto druhu rakoviny. Mediálna komunikácia výrobcu vakcíny a vyjadrenia spriaznených lekárov-špecialistov vzbudzujú dojem, že už zase ide iba o peniaze a nie o ženu.

       [...]

       Vzhľadom na uvedené skutočnosti, považujem očkovanie proti rakovine krčka maternice za nadštandardný výkon, ktorý nie je vzhľadom na deficit prostriedkov v poisťovacom systéme zdravotnej starostlivosti v našej krajine, dostatočne efektívnym nástrojom prevencie rakoviny.

 

       Viac na stránke Ambulancie klinickej výživy.