Návrat nacistického zdravotníctva?

31.01.2012 01:19

Branislav Beňo

 

       Pozrime si titulky správ z posledných dní:

 • GlaxoSmithKline použil predčasne narodené deti ako pokusné králiky v zmanipulovaných testoch vakcín[1]
 • Farmaceutický gigant experimentoval na deťoch, 14 zomrelo! Gigant sa bráni, že za to nemôže[2]
 • Článok v časopise Zväzu amerických lekárov navrhuje povinnú účasť v skúškach experimentálnych vakcín „pre vyššie dobro“[3]
 • Nesúhlasiaci dospelí, s podtitulom Norimberský kódex, vytvorený na ochranu ľudskosti pri výskume, je sústavne ignorovaný[4]
   

       Výpovede svedkov Norimberského procesu spred šesťdesiat rokov varovali pred stratou ľudskosti. Myšlienky nacizmu a jeho praktiky sa však znova prebúdzajú. Praktiky v nacistickom Nemecku boli zarážajúco podobné tým dnešným a posledné udalosti mi naháňajú husiu kožu.

 

Prirovnanie prvé: Propaganda

       Ríšsky minister propagandy Dr. Paul Joseph Goebbels by bol asi veľmi milo prekvapený, ako ďaleko sa dostalo umenie manipulovania más. Spoločnosť sa podarilo dostať do stavu samoregulácie. Bez výraznejšieho zasahovania oficiálnych miest sa sama vysporiada s voľnomyšlienkármi hovoriacimi o alternatívnych liečiteľských postupoch. V ľuďoch je myšlienka „choroboplodných zárodkov“ a „genetickej predispozície“ zakorenená tak hlboko, že sa cítia byť ohrození, keď niekto čo i len spomenie, že nechce dať svoje dieťa očkovať. Avšak zďaleka nejde len o očkovanie.

       Svet je do svojej podoby vytváraný – nie je výsledkom prirodzeného vývoja vecí. Je vyvíjaná enormná energia a investované obrovské čiastky, aby bol taký, aký ho poznáme. Do voľného vysielacieho času medzi dvoma rozprávkami pre deti sú cielene umiestňované reklamy na vitamíny, masti na boľavé kĺby a dokonca tabletky proti bolesti. Vo večernom seriáli zo zdravotníckeho prostredia sa z ničoho nič lekár pustí do poučovania svojej pacientky o tom, že má používať ten a ten výrobok, alebo liek. Dej je trochu krkolomný, ale do myslí stoviek tisícov divákov sa už názov lieku dostal. Zatiaľ sa čakárne ordinácií stali doslova reklamnými billboardami. Z každého kúta na nás vyskakuje detská obrna, rotavírus, rakovina krčka maternice a ktovie čo ešte. Kam sa stratili plagáty o čistení zubov, pestrej strave a otužovaní z čias socializmu? Už sa nehodili do obrazu sveta v ktorom máme žiť – sú nadobro preč.

       Aj vy ste si všimli tú hystériu okolo biopotravín? Zhruba pred rokom sa tlačenými médiami prehnala doslova smršť článkov na rovnakú tému – biopotraviny. Neustále spochybňovanie, nalepovanie nálepky alternatívy a čisto náhodné umiestňovanie článkov vedľa bulvárnych správ. To nie je náhoda! Na to všetko sú najímané PR agentúry, ktoré tieto kampane produkujú a riadia. Je verejným tajomstvom, že jedno z našich ministerstiev si platí ľudí, ktorí vyrábajú čierne PR proti lekárom. Výrazne to bolo cítiť najmä počas štrajku lekárov. Odrazu sme v správach vedeli o každom pochybení lekára z Hornej-Dolnej.

       Nacistický systém propagandy pripravoval postupne ľudí na nevyhnutné: eutanázie, rasovú nenávisť a vojnu. Prežili pred 60-timi rokmi tí, ktorí neľpeli na falošnej predstave bezpečia a ušli, alebo tí, ktorí sa snažili do poslednej chvíle nevidieť prichádzajúcu katastrofu? Je drzé sa pýtať, kam smeruje propaganda dnes?

 

Prirovnanie druhé: Kríza

       Kríza je formou propagandy. Mení naše hodnoty. Sme tlačení k tomu, aby sme sa chovali ako krysy na potápajúcej sa lodi. Najhoršie však je to, čo všetko je možné krízou ospravedlniť. Z finančnej situácie sa vyrobila dogma ktorá hlása, že byť ľudský je príliš nákladné a že spoločnosť musí voliť medzi väčším a menším zlom. Je nám podsúvaný názor, že čas lekára je príliš drahý, aby sa mohol dôkladne zaoberať každým pacientom. Tiež názor, že je príliš nákladné vykonať všetky potrebné laboratórne testy a vyšetrenia. Tlačia nás k rýchlym a „lacným“ riešeniam: antibiotiká sú predpisované pri každom zakašlaní, vakcíny namiesto otužovania a čistoty, a psychofarmaká bez akéhokoľvek pátrania po príčine zhoršeného duševného stavu. A ak už ste bezvládny či trvalo chorý, stávate sa príťažou pre už tak dosť strádajúcu spoločnosť a je vám to jasne dané na javo „sociálnou“ starostlivosťou.

       Mimochodom, viete že v nacistickom Nemecku bol finančnou situáciou obhajovaný program eutanázie, teda usmrcovania ľudí, ktorí neboli pre spoločnosť prínosom?

Plagát proti postihnutým
Propagandistický plagát z roku 1938: „60.000 Ríšskych mariek stojí spoločnosť táto osoba trpiaca dedičnou chorobou. Sú to aj tvoje peniaze. Prečítaj si Neues Volk, magazín Výboru pre rasovú politiku NSDAP“[5]

 

       Vytváraním atmosféry nedostatku a núdze posilňovali v spoločnosti nehumánnosť. Ľudia ľahšie privierali oči nad zločinmi a sami požadovali rýchle a rázne riešenia. V takejto atmosfére sa ľahko podnecujú štvavé výpady proti ľuďom, ktorí majú inú predstavu o spoločnosti a lekároch.

 

Prirovnanie tretie: Autority

       Svoje názory, ktoré sú v priamom rozpore s Listinou ľudských práv a Norimberským kódexom sa Susanne Sheehy a Joel Meyer z Oxfordskej univerzity neboja vyjadriť dokonca vo vedeckom časopise.[3] Zatiaľ jediným pohoršeným v tomto prípade bola verejnosť. Veľmi to pripomína zaslepenosť lekárov Tretej ríše. Neslávne známy Dr. Mengele prezentoval výsledky svojich „výskumov“ v koncentračných táboroch vo vedeckých časopisoch, viedol semináre a diskutoval na konferenciách. Všetko bolo pokladané za „normálnu vedeckú činnosť“.[7] Nikto z vedeckej verejnosti sa neopovážil protestovať. Nájde sa niekto, kto bude protestovať proti nezákonným postupom dnes?

Dr. Karl Brandt Karl Brandt (1904–1948) – osobný lekár Adolfa Hitlera, šéf projektu Eutanázie

       Idea, že je možné považovať jednu ľudskú bytosť za hodnotnejšiu než druhú, viedla k neopísateľnému utrpeniu a mala ďalekosiahle následky. Jedným zo zástancov tejto doktríny bol aj Hitlerov osobný lekár Karl Brandt. Okrem svojho projektu eutanázie sa účastnil aj pokusov na väzňoch v najrôznejších koncentračných táboroch, či už to boli experimenty s jedmi alebo amputácie končatín.

       V roku 1945 sa pokúsil opustiť aj so svojou rodinou Nemecko, ale jeho plány odhalilo Gestapo a uväznilo ho. Následne po kapitulácii padol do zajatia spojencov a bol postavený pred Norimberský tribunál.[8] Jeho slepé nasledovanie autorít ho doviedlo do absurdnej situácie – bol väznený na oboch stranách fronty. Ako vtedy, tak aj dnes sú autority vševedúce a nespochybniteľné. Kam vedú svoje stádo?

       Byť lekárom v dnešnej dobe nie je ľahká úloha. Od svojich študentských čias je budúci lekár udržiavaný v doktrínach, postavených na teóriách Pasteura a Pavlova. Žiadny iný názor nie je prípustný. Dokonca aj keď sa lekár dostane do praxe, tak je systémom celoživotného vzdelávania neustále donucovaný nasávať dáta oficiálne uznaných autorít a farmaceutických firiem. A ak aj prejaví štipku odvahy, tak systém zdravotných poisťovní ho donúti vrátiť sa k starým zabehnutým metódam – ak chce prežiť.

       Sú naše autority samostatne mysliace bytosti alebo len bábky, slepo opakujúce poučky svojich učiteľov, ktorí zasa len slepo nasledovali tých svojich? Je to drzá otázka? Bolo by pýtať sa na to v nacistickom Nemecku drzé?

 

Prirovnanie štvrté: Bez súhlasu

       Posledné návrhy vedcov z Oxfordskej univerzity odporúčajú "povinnú účasť v štúdiách vakcín" ako riešenie všeobecného nedostatku ochotných dobrovoľníkov.[3] Táto úvaha je už tak ďaleko za hranicou zdravého rozumu a právnej zodpovednosti, že o tom musíme uvažovať ako o zločine proti ľudskosti. Ak stratíte možnosť rozhodovať o sebe samom, stanete sa otrokom.

       V nacistickom Nemecku nájdeme mnoho podobného so súčasnosťou. Počas druhej svetovej vojny si firma Bayer platila kapitána SS Helmutha Vettera za vedenie pokusov s liekmi na väzňoch, ktorým bola vstrekovaná krv väzňov už chorých na týfus. Pokusy (povedané veľmi ohľaduplne) boli veľmi kruté a mnoho väzňov zomrelo. Experimenty nemali žiadne pozitívne výsledky. Výsledky výskumu proti-týfusovej vakcíny dokonca publikovali v nemeckých lekárskych časopisoch, jeho výsledky však boli sfalšované, lebo uvádzali, že v krvi liečených nebola následne zistená prítomnosť týfusovej infekcie a tiež, že testy boli vykonávané na „dobrovoľníkoch“. Napriek tomu, že v Norimberskom procese boli odsúdení na smrť a doživotie mnohí z výskumníkov, tak objednávatelia týchto experimentov z firiem Bayer, BASF a Hoechst dostali tresty porovnateľné so zlodejmi sliepok.[6] Mimochodom, ríšske ministerstvo zdravotníctva o spoľahlivej prevencii proti týfusu určite vedelo. Fínski vojaci, bojujúci na strane fašistického Nemecka, používali saunu, nech už boli kdekoľvek. A tak, kým sovietski a nemeckí vojaci umierali po tisícoch kvôli týfusu, tak Fíni plní síl pokračovali v bojoch.[9] Prirodzeným spôsobom – každodennou hygienou a pravidelným saunovaním – sa vyhli zákernej chorobe. Ibaže sauna je pre IG Farben nezaujímavý produkt. Môže si ju totiž postaviť každý.

       Súčasný zákon vyžadujúci povinné očkovanie - teda bez vášho súhlasu - je jednou z myšlienok pochádzajúcich ešte z dôb pred nástupom nacizmu, ale až nacistické zverstvá ukázali, prečo je táto myšlienka zvrátená. Ako vtedy, tak aj dnes, sú práva človeka na rozhodovanie o sebe samom porušované. Sudcovia v Norimberskom procese iste vedeli, prečo je súhlas človeka taký dôležitý. Ako inak rozlíšite otroka od slobodného človeka?

 

Prirovnanie piate: Experimenty na ľuďoch

       To, že firma GlaxoSmithKline vykonáva svoje pokusy na deťoch je síce zarážajúce, ale nie je to nič nové. Všetko to totiž začína pri teórii, za ktorou ideovo stáli psychiatri, ktorí na začiatku minulého storočia prišli s myšlienkou, že človek je v podstate len mäso (idea na objednávku vojenského priemyslu, pretože vojaci mali zábrany zabíjať ľudí) a na tejto predstave postavili mašinériu farmaceuticko-lekárskej diktatúry.[10]

       Počas vlády nacistov firma IG Farben zamestnávala doktorov na výskum ich liekov v Osvienčime. Obzvlášť proti-týfusové lieky predstavovali obrovskú obchodnú príležitosť. „Nebolo to SS ale IG Farben (BASF, Bayer, Hoechst), ktorá iniciovala experimenty v koncentračných táboroch,“ povedal člen SS Dr. Hoven ako svedok v Norimberskom procese. Ak by sme si mysleli, že tieto pokusy si objednávali len firmy riadené nacistami, mýlili by sme sa. Univerzita v Zürichu si v rokoch 1944-1945 objednala testy svojich vakcín v koncentračnom tábore Buchenwald.[6]

       Je šokujúce, že sa to deje aj dnes. Avšak už neexperimentujú na väzňoch, dnes sú ich „pokusným materiálom“ deti... Ak by sme predpokladali že to, čo preniklo na verejnosť je len vrcholom ľadovca, boli by rozmery tohto šialenstva nepredstaviteľné. Je tento predpoklad len paranojou? Nuž, v každom prípade, na naivitu zomrelo v histórii oveľa viac ľudí než na paranoju.

 

Prirovnanie posledné: Skaza

       Rovnako ako pred šesťdesiatimi rokmi, aj dnes dochádza k rýchlemu vyhroteniu konfliktu nadradenej „mäsiariny“ a duchovnej humanity. Farmaceutické firmy korumpujú celý systém zdravotníctva. Korumpujú vládu, zdravotné poisťovne, lekárnikov a aj samotných lekárov. Prehrýzli sa do médií, ktoré sa už boja zverejňovať príbehy obetí tohto systému. Čím viac však budú uzatvárať kruh, tým viac budú silnieť hlasy volajúce po návrate otvorenosti.

Jim Carrey a Jenny McCarthy proti očkovaniu
Americký herec Jim Carrey a modelka Jenny McCarthy na pochode vo Washingtone D.C. s názvom „Green Our Vaccines“, kde žiadali odstránenie toxínov z vakcín pre deti, ktorým „je podávaných priveľa vakcín, príliš skoro a príliš jedovatých“.

 

       My sme platitelia zdravotného poistenia a mali by sme teda rozhodovať o tom, akým spôsobom chceme byť liečení my a aj naše deti. Tento spôsob uvažovania je však pre súčasný systém nepredstaviteľný. Postupne sa tento konflikt začína stávať bojom za ľudské práva, ktorým bol vlastne od samého začiatku.

       V okamihu, keď farmaceutické firmy začali porušovať Norimberský kódex a Listinu ľudských práv, prekročili nepísanú hranicu tolerancie inak celkom mierumilovnej skupiny ľudí. Možno túto hranicu nikdy prekračovať neprestali. Možno tak, ako počas druhej svetovej vojny, aj dnes sa dva nezmieriteľné tábory budú musieť stretnúť v boji, z ktorého môže vyjsť len jeden víťaz. Isté však je, že v tomto boji nikto z nás nebude môcť zostať stáť uprostred.

 


 

 1. https://www.vlastnihlavou.cz/glaxosmithkline-pouzil-predcasne-narozene-deti-jako-pokusne-kraliky-ve-zmanipulovanych-testech-vakcin/
 2. https://www.aktuality.sk/clanok/200401/farmaceuticky-gigant-experimentoval-na-detoch-14-zomrelo-gigant-sa-brani-ze-za-to-nemoze/
 3. https://www.slobodavockovani.sk/news/clanok-v-casopise-zvazu-americkych-lekarov-navrhuje-povinnu-ucast-v-skuskach-experimentalnych-vakcin-pre-vyssie-dobro/
 4. https://www.slate.com/articles/health_and_science/new_scientist/2012/01/the_nuremberg_code_set_up_to_protect_the_human_subjects_of_research_is_being_routinely_ignored_.html;
  v slovenčine tu: https://www.slobodavockovani.sk/news/norimbersky-kodex-zostaveny-na-ochranu-ludi-vo-vyskumoch-sa-bezne-ignoruje/
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Life_unworthy_of_life
 6. Naomi Baumslag: "Murderous medicine: Nazi doctors, human experimentation, and Typhus" ("Vraždiaca medicína: Nacistickí lekári, pokusy na ľuďoch a týfus"), Greenwood Publishing Group, 2005,
  https://books.google.sk/books?id=Qk3lIumGHd8C&pg
 7. Richard J. Evans: "The Third Reich at War" ("Tretia ríša vo vojne"), The Penguin Press, 2009,
  https://www.telegraph.co.uk/science/science-news/3540339/How-Hitler-perverted-the-course-of-science.html
 8. https://www.vojna.net/portal/printview.php?t=171&start=0
 9. Helene Laurent: "Control of typhus fever in Finland during World War II" ("Kontrola týfusu vo Fínsku počas 2. svetovej vojny"), Vesalius acta internationales historiae medicinae, 2009, 15(2):71-79,
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20527325
 10. Thomas Roder: "Psychiatrists: The Men Behind Hitler" ("Psychiatri: Muži, stojaci za Hitlerom"), Freedom Publishing, 1999,
  https://www.amazon.com/Psychiatrists-Behind-Hitler-Thomas-Roder/dp/0964890917

 


Zverejnenie (korektúra pravopisu, grafická úprava, klikateľné odkazy na zdroje) tohto článku zabralo správcovi www.slobodaVockovani.sk približne 1 hodinu a 30 minút čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Návrat nacistického zdravotníctva?

čistá pravda

J.N. | 19.02.2012

škoda že masy sú hluché, slepé a divoké. Preto sa história opakuje a jediným poučením je, že ľudstvo je nepoučiteľné

súdne spory

Leon | 02.02.2012

Prehľad niektorých súdnych sporov farmaceutických spoločností v USA.
Napr.:
- Pfizer - september 2009 - pokuta 2,3 miliardy $:
https://www.nytimes.com/2009/09/03/business/03health.html

- GlaxoSmithKline - október 2010 - pokuta 750 miliónov $:
https://www.naturalnews.com/030203_GSK_whistleblower.html

- AstraZeneca - apríl 2010 - pokuta 520 miliónov $:
https://abcnews.go.com/Politics/Health/astrazeneca-pay-520-million-illegally-marketing-seroquel-schizophrenia/story?id=10488647

- Sanofi Aventis - september 2007 - pokuta 190 miliónov $:
https://www.industryweek.com/articles/sanofi_to_pay_190_million_in_u-s-_fraud_probe_14944.aspx

Sanofi, GlaxoSmithKline a Pfizer dodávajú drvivú väčšinu vakcín používaných na Slovensku.

zdroj: internet

Re:súdne spory

Ing. Marián FILLO | 02.02.2012

To som napísal ja do diskusie pod vakcinacistickým článkom na blogu:
https://cesinestpasunblog.blogspot.com/2011/08/vakciny-iba-dobrovolne.html

Re:Re:súdne spory

Leon | 02.02.2012

Mal som to na mysli, pán Fillo, že tie informácie boli iste od Vás, len som to chcel dať na známosť pre ostatných ... :o)
Prajem všetko dobré

Re:Re:Re:súdne spory

Ing. Marián FILLO | 02.02.2012

Tak informácie sú to verejne prístupné, ja som ich len dal dokopy.
:-)

Chcel som len upresniť zdroj. :-)

Všetko Dobré aj Vám.

vtip

haha | 01.02.2012

https://www.poznanie.sk/images/vakcinacia-nie-je-vtip.gif

vďaka za článok

Julo | 01.02.2012

"Nie bez rozvahy a bez dôvodu hovorievajú múdri, že ak chceme predvídať, čo bude, musíme uvážiť čo bolo. Prítomné udalosti sú vždy len akoby vedľajšie dejstvo nejakej udalosti minulej. Je to tým, že postavy, ktoré vystupujú na veľkom dejisku sveta, totiž ľudia, majú a mali vždy tie isté vášne, a preto tá istá príčina musí mať tie isté následky...Poznanie budúcnosti na základe minulosti uľahčuje ešte aj to, že národ si dlhý čas zachováva rovnaké mravy, ostáva buď neprestajne ziskuchtivým alebo neprestajne ľstivým, alebo má inú podobnú neresť či cnosť."
Macchiavelli

tragedia reality

abbe | 31.01.2012

na druhej strane akoby mi autor z duse hovoril.

Re:tragedia reality

mami | 01.02.2012

aj nám hovorí z duše.

Veda ako autorita

Peter1 | 31.01.2012

v službách zločinu už niekoľko desaťročí, Na jednom zasadaní CFR (https://en.wikipedia.org/wiki/Council_on_Foreign_Relations ) bol jasne definovaný cieľ - zmiešať pravdu s polopravdami až úplnými nezmyslami v hlavnom mediálnom prúde všetkých zameraní, vrátane vedy.
Oddeliť plevel od skutočne hodnotných, pravdivých informácií, sa stalo pre obyčajného človeka nemožné !

1 | 2 >>

Pridať nový príspevok