Namiesto v Boha veríme v očkovanie? (Ad: Dr. Paul Offit o alternatívnych očkovacích kalendároch a výnimkách z očkovania)

31.08.2012 06:55

International Medical Council on Vaccination26.VIII.2012Dr. Suzanne Humphries

 

       Pôvodný článok In Vaccines We Trust? Paul Offit threatens religious and philosophical vaccine exemptions. A response by Suzanne Humphries, MD
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok - injekčná striekačka, zabalená v peniazoch       Miliónmi dolárov ocenený vynálezca vakcín a obhajca povinného očkovania Dr. Paul Offit nedávno vydal krátke video pre lekárov na stránke MedScape.com. Tu je textový prepis jeho reči. Prečítajte si ho, prosím, skôr než budete pokračovať v čítaní tohto článku. Nie je veľmi dlhý. Tento prejav, z ktorého možno vybadať Offitovo osobné presvedčenie, by mohol byť predohrou k odstráneniu všetkých filosofických a náboženských výnimiek z očkovania v USA. To je niečo, na čom Offit pracuje už roky. To je zároveň aj pravdepodobným konečným cieľom jeho série kníh.

       Dr. Paul Offit sa domnieva, že uplatnenie si výnimky z očkovania pre Vaše dieťa je z morálneho hľadiska trestuhodné. Považuje sám seba za autoritu v oblasti autizmu, všetkých prenosných ochorení, morálky, dejín, každého náboženského systému, ako aj v oblasti detskej imunológie. Možno si na Dr. Offita spomínate ako na človeka, podľa ktorého sú očkovacie látky dokonale bezpečné a malé dieťa ich znesie teoreticky až 10.000 naraz:[1]

„Praktickejším spôsobom určenia diverzity imunitnej odpovede by bolo odhadnúť počet vakcín, na ktoré by dieťa mohlo odpovedať súčasne... každé dieťa má teoretickú kapacitu odpovedať na zhruba 10.000 vakcín v ľubovoľnej chvíli.“

       Postavenie, ktoré mu udelili farmaceuti a lekári, mu dovoľuje ovplyvňovať názory a prax radových všeobecných lekárov ohľadne výnimiek z očkovania. Nanešťastie, dokonca aj lekári budú jednoducho veriť „odborníkovi“[2] bez namáhania sa s overovaním si jeho tvrdení v lekárskej literatúre, aby si potvrdili, či samozvaná expertíza má nejaké solídne vedecké základy. Výskum ukazuje, že ak ľudia načúvajú odborníkovi, tá časť ich mozgu, ktorá je schopná nezávislého myslenia, zaspí.[3]

ilustračný obrázok - zvitok svätého písma       Vo svojom videu Offit povedal, že náboženské výnimky z očkovania „nedávajú zmysel“ a pokračoval v informovaní lekárov o veku troch náboženských spisov a o tom, že ani teoreticky nemôžu mať nič do činenia s očkovaním, pretože vakcíny sú oveľa novšie niež tieto otrhané a zastaralé čmáranice spred niekoľko stoviek či niekoľko tisíc rokov. Tieto „zastaralé“ knihy, vrátane Starého Zákona a Koránu, obsahujú určité zásady, ktoré sa nepriamo dotýkajú mnohých zdravotných otázok. Pre mnohých ľudí sú vakcíny jednou z mnohých vecí, ktoré sú v rozpore so zásadami hygieny, uvedenými v týchto spisoch. Tu sú konkrétne odkazy zo Svätej Biblie a z Koránu. Vysvetlenie Dr. Katmeho o problémoch islamu s očkovaním si môžete prečítať TU. Hinduistická viera taktiež má obmedzenia na to, čo je povolené nechať vojsť do tela, na zaobchádzanie s kravami a opicami atď. Očkovanie je urážkou pre mnohých hinduistov, ktorí vedia, čo obsahujú očkovacie látky.

       Boh dal Mojžišovi základné zásady na vrchu Sinai, a tie si vážia ako kresťania, tak aj židia po celom svete. Offit opomenul nadčasovosť Božieho slova. Božie zásady nevychádzajú z módy. Rovnako tak nepotrebujú sústavné opakovanie a revízie.

       Boh mohol usmerniť Mojžiša, ako má očkovať Izraelitov v púšti, keď na nich prišli choroby. Ak preskúmate starozákonné knihy Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium (2., 3., 4. a 5. knihu Mojžišovu), uvidíte, že obsahujú veľmi konkrétne smernice na všetko od uctievania Boha po liečbu chorôb, vrátane varovaní, čo by sa mohlo stať, keby boli tieto zásady ignorované. Izraliti mali veľmi zručných kováčov a veľmi vycibrených remeselníkov i výrobu oleja. Mali prístup ku všetkým nástrojom, ktoré Edward Jenner použil na vynájdenie očkovania proti pravým kiahňam, čo zahŕňalo hnis s obsahom vírusu kravských (nie pravých) kiahní, vyškrabaný priamo z brucha nakazených kráv, hrubý filter, glycerín a ostrý hrot. Paul Offit si možno neuvedomuje, aká neotesaná v skutočnosti bola ním vysoko zvelebovaná prvá vakcína. Napriek tomu očkovanie akéhokoľvek druhu nikdy nebolo súčasťou Božích usmernení.

       Nemocniční lekári, podľa ktorých akákoľvek choroba, čo je údajne liečiteľná farmaceutickou medicínou, má duchovnú zložku, sú považovaní za šarlatánov. Neúprimné sľuby sú však dávané vďaka tolerancii kaplánov a náboženských predstaviteľov, pokým títo neprekážajú v používaní medikamentov, vakcín alebo „lekárskej vedy“.

       Obrátil sa v Novom Zákone Ježiš, najväčší liečiteľ v dejinách ľudstva, na Lukáša, apoštola-lekára, aby vykonával akékoľvek liečenie ľudí, prinášaných k nemu? Nie. Volali snáď nejakí z apoštolov a učeníkov Lukáša, aby pre nich vykonal Božie uzdravovanie? Nie. Vari Ježiš naviedol Lukáša, aby pokračoval so svojimi starými lekárskymi praktikami? Nie. Ježiš nechal tu na Zemi Ducha svätého, od ktorého každý môže žiadať, prijať a získať múdrosť.

       Na lekárskej fakulte sú budúci lekári vyučovaní, aby sa na ľudské telo pozerali ako na náhodnými omylmi zmietanú loď, ktorá má byť donútená podriadiť sa antibiotikám, antihypertenzívam, antihistaminikám, liekom proti zápalom, chirurgickým zákrokom atď. Prirodzené rozšírenie tejto paradigmy počas minulých 100 rokov umožnilo lekárom nastaviť ľudí tak, aby neverili nikomu okrem diplomovaných lekárov, že napravia tieto chybové, omylmi zmietané úchylky stvorenia. Zverolekárska veda podobne nastavila ľudí, aby považovali zvieratá za chybové, omylmi zmietané prototypy stvorenia. Najúspešnejšou stratégiou pri vytváraní tohto priemyslu vždy bolo naočkovanie strachu do hláv ľudí. Strach zvyšuje tvorbu kortizolu, ten podkopáva imunitný systém, a tým sa vytvára samo-naplňujúce proroctvo.

       Očkovanie je šablónou na strachu založeného systému viery, ktorému tí, čo nepoznajú dejiny očkovania, ľahko prepadnú. Strach odstraňuje Boha z predstáv ľudí. Strachom ovládané obyvateľstvo nemôže priznať Bohu akúkoľvek užitočnosť, akonáhle sa lekársky/farmaceutický priemysel sám postaví namiesto Boha.

ilustračný obrázok - človek s rukami hore, na pozadí biele oblaky       Skrz výsledný nedostatok viery v stvorenie človeka a v Boha, ktorý v skutočnosti má moc uzdraviť všetkých ako cez usporiadanie ľudského tela, tak aj zázrakmi, presakuje povýšenectvo (i nevedomosť) lekárov a vedcov, ktorí si myslia, že môžu preľstiť Božiu prírodu. Hoci niekedy to môže vyzerať, že je možné preľstiť prírodu, napr. použitím antibiotík, zákon „Čo zaseješ, to budeš žať“ sa častokrát vracia s odplatou. Rezistentné (voči liekom odolné) baktérie ako MRSA alebo VRE, ako aj premnoženie sa kolitídu spôsobujúcich baktérií Clostridium difficile, sú výbornými príkladmi.

       Lekári ako Paul Offit veria, že pomaly zrejúci imunitný systém bábätka je vadný[4] a že očkovanie,[5][6] navrhnuté, aby donútilo imunitný systém k hyperaktivite, odstráni všetky vady. Na druhej strane Dr. Offit nemá veľkú vieru vo svoje vlastné laboratórne vynálezy, keďže verí, že proti-očkovacie hnutie „ohrozuje nás všetkých“, podľa všetkého vrátane tých očkovaných.

       Paul Offit odkazuje na dva štáty, ktoré rozhodli, že rodičia nemajú náboženské právo rozhodnúť sa, ako budú telá ich detí ošetrované, citujúc 14. dodatok Ústavy USA. Tento 14. dodatok bol prijatý ako ochrana novo príchodzích otrokov. V Mississippi a Západnej Virginii sa používa na iný účel. Mnohí ľudia si nie sú vedomí, že 14. dodatok Ústavy USA je tým najspornejším dodatkom, aký bol kedy navrhnutý, a podľa niektorých právnikov nebol nikdy legálne schválený. Viď tiež tento PDF súbor.

       Ak bude korporátnej medicíne dovolené nedbať na filosofické a náboženské výhrady rodičov a vtrhnúť do tiel našich detí s desiatkami vakcinačných antigénov, chemikálií, zvieracích DNA, buniek, pochádzajúcich z umelo potratených bábätiek, a rakovinových buniek, treba zdroj takýchto zákonov dôkladne preskúmať.

ilustračný obrázok - 1. dodatok Ústavy USA       Treba tiež zobrať do úvahy dopady na článok I 1. dodatku Ústavy USA:

„Kongres nesmie schváliť žiadny zákon, ktorým by bolo vytvorené náboženstvo, ani zakázať slobodné vyznávanie akéhokoľvek náboženstva. Rovnako tak nesmie vydávať zákony, obmedzujúce slobodu slova a tlače, právo ľudí pokojne sa zhromažďovať, ani právo podávať štátnym orgánom žiadosti o nápravu krívd.“

       Vyzerá to tak, že Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov vypracovala plány, ktoré prevalcujú ochranu našej slobody slova.

„Systém včasného varovania a dohľadu nad antivakcinačnými aktivitami. Seth Kalichman z Connecticutskej univerzity založí celosvetový internetový systém na sledovanie a včasné varovanie, ktorý bude hľadať, analyzovať a narúšať komunikačné kampane, obsahujúce dezinformácie o očkovaní, aby tým podporil celosvetové očkovacie úsilie.“

       Iba čas ukáže, čo sa bude považovať za „dezinformácie“ a „narúšanie“. Ak by rodičia boli presvedčení o bezpečnosti a účinnosti očkovania, nebolo by tu žiadne proti-očkovacie hnutie. Na udržanie zdravia v ľudských spoločenstvách, ani na celosvetové očkovacie úsilie by sa nemali používať vojenské operácie či internetový dohľad. Takéto správanie sa nie je novinkou. Pripomína politiku nacistických ríší, stalinistických krajín a komunistickej Číny.

       Tí, čo presadzujú odstránenie filosofických a náboženských výnimiek, by mali byť prinajmenšom bez finančných konfliktov záujmov, ale nie sú. Čo je ešte dôležitejšie, na podopretie ročne-30-miliárd-dolárového očkovacieho priemyslu, ktorý považujú za vedu, založenú na dôkazoch, by nemali po celom svete verejne vyhlasovať, čo to znamená mať osobný vzťah s Ježišom, lebo to je niečo, s čím — zdá sa — nemajú nijaké skúsenosti.

       Dr. Offit považuje „na dôkazoch založenú medicínu“ za oddelenú od náboženstva či spirituality. Pritom kresťanské Písmo Sväté, ako Starý, tak aj Nový Zákon, úplne jasne hovorí, že dobré zdravie možno predpovedať zo živého vzťahu s Bohom.

       Keď príde reč na očkovanie, títo vlajkonosiči na dôkazoch založenej medicíny používajú výskumy s prísnymi kritériami výberu a vylúčenia účastníkov štúdie. Potom odporučia tie isté vakcíny — ubezpečujúc ustráchaných rodičov o ich bezpečnosti — dokonca aj deťom, ktoré by nesplnili kritériá na účasť v príslušnej štúdii očkovania.

ilustračný obrázok - paródia na rozprávku „Cisárove nové šaty“, kde na fiktívnych šatách je napísané „presvedčivé dôkazy“       Namiesto placeba používa táto „na dôkazoch založená medicína“ očkovacie látky a nazýva ich placebom, hoci nespĺňajú ich vlastnú definíciu placeba:

pla·ce·bo [pləˈsēbō] / podstatné meno

  1. neškodná pilulka, medikament alebo úkon, predpísaný viac kvôli duševnému prínosu pre pacienta než kvôli akémukoľvek fyziologickému účinku
  2. látka, ktorá nemá nijaké liečebné účinky, používaná ako kontrola pri testovaní nových liekov.
     

       Tu je pár príkladov „placeba“ v skúškach vakcín:

       Vakcína proti nákazlivej žltačke typu A bola placebom pre štúdiu vakcíny proti chrípke v  dobre známej štúdii . Človek, čo navrhol túto štúdiu, sa nechal počuť, že nechcel účastníkov z kontrolnej skupiny ukrátiť o potenciálne prínosný zdravotnícky zákrok:

„Nákazlivá žltačka nebola skúmaná, ale aby sme výskumníkom zabránili vedieť, ktorí účastníci boli a ktorí neboli očkovaní proti chrípke, museli sme ponúknuť nejaké placebo injekcie. Pritom očkovacie látky proti nákazlivej žltačke typu A robia niečo dobré, ale injekcie sterilnej vody nie.“

       Takže ak placebo nemá mať žiadny liečebný účinok, ako hovorí definícia, citovaná z vášnivo pro-očkovacej stránky, ktorá kritizuje našu kritiku ich používania placeba, a zároveň ak štúdia použila vakcínu proti žltačke typu A, lebo „voda nerobí nič dobré“, tak kde do hája je súlad dokonca s ich vlastnou definíciou vedy?

       Môžete sa pozrieť sem a uvidieť na vlastné oči, koľko nebezpečných skúšok s falošným placebom sa robí. Táto štúdia je zaujímavá, lebo placebom pre hodnotenie bezpečnosti vakcín s albumínom u detí, alergických na vajcia, je ... vakcína, obsahujúca vaječné bielkoviny.

       Vakcíny s viacerými antigénmi sú bežne používané ako placebo v klinických skúškach iných vakcín s viacerými antigénmi. To sú tie štúdie, na ktoré sa odvoláva Offit, keď hovorí o bezpečnosti podávania viacerých vakcín v ten istý deň.

       Nepoužívanie skutočného placeba, akým je fyziologický roztok (0,9% kuchynskej soli v čistej vode), je prefíkaným zavádzaním, pretože škodlivé „placebo“ dá výsledky, ktoré ukazujú, že študovaná vakcína má rovnaký bezpečnostný profil ako placebo — a preto je zjavne v poriadku.

       Pravdou je, že korporátna medicína si vytvára pravidlá tak, aby sa jej hodili. Keď dieťa na následky očkovania zomrie a rodičia úspešne žalujú výrobcu vakcíny, zodpovedného za úmrtie, najprv poslanci parlamentu (ktorí prijímajú od korporátnej medicíny obrovské sumy peňazí na svoje volebné kampane) a potom Najvyšší súd USA začnú chrániť záujmy očkovacieho priemyslu. Očkovacie odporúčania sa riadia politikou a peniazmi. Citovala som len pár príkladov pokrytectva tých, čo veria v očkovanie. Našli by sa stovky (ak nie tisícky) ďalších príkladov ako vedeckého pokrytectva, tak aj korupcie.

       Paul Offit napáda filosofické výnimky z očkovania pomocou výkladu pôvodu tohto slova:

„Philo znamená lásku, sophos znamená múdrosť. Kde už je len múdrosť v tvrdení, že je lepšie nedať sa zaočkovať než dať sa zaočkovať?“

ilustračný obrázok - dievčatko, plačúce pri očkovaní       Pre mnoho vzdelaných rodičov, vedcov a matiek očkovaním poškodených detí, ktoré následne porodili neočkované deti, prekypujúce tým druhom zdravia, aké Boh zamýšľal (a akému detskí lekári zrejme nerozumejú), spočíva v neočkovaní množstvo múdrosti a taktiež lásky.

       Mnohí z nás, čo sme sa kedysi klaňali pred oltárom „medicíny, založenej na silnej osobnosti“ (nepreložiteľná slovná hračka „eminence-based medicine“ vs. „evidence-based medicine“ — pozn. prekl.), sme sa učili na vlastných zlých skúsenostiach a museli sme prehodnotiť naše presvedčenie. Naučili sme sa na na vlastných skúsenostiach a tiež štúdiom najnovšieho základného vedeckého chápania imunitného systému, že ľudské telo môže robiť a robí to, čo Boh zamýšľal. Keď sa vrátime k Písmu a pochopíme zásady z „príručky od výrobcu“, dospejeme k novej úcte a uznaniu Božieho stvoriteľského diela. Naučíme sa, že môžeme veriť v Božie stvorenie, aby sme si udržali zdravie, ak budeme nasledovať Božie zásady pre podporu a údržbu toho, čo stvoril, čo znamená mať vzťah s Bohom a veriť v Božie slovo.

       A ja sa pýtam Vás, Paul Offit: Kde už je len múdrosť vo vpichovaní neurotoxínov, karcinogénov, cudzej zvieracej a vírusovej DNA, ako aj kovov, o ktorých je známe, že menia prirodzený beh Bohom znamenito navrhnutej imunity, novorodencom? Pre mnohých, čo veria v Boha, očkovanie je čokoľvek, len nie sväté. Strach z chorôb a viera v očkovanie, spolu so zmenou ľudského tela novými baktériami, novými vakcinačnými vírusmi a chronickými chorobami, nie sú súčasťou Božieho plánu.

       V dnešných rozvinutých krajinách vídame rodičov, čo majú odpor k rizikám, a zababušené deti, pričom jedni aj druhé sú odpojení/é od zeme, z veľkej časti ako dôsledok korporátnej medicíny. Ale keď je ten istý lekársky systém v koncoch so svojimi medikamentami, obráti sa späť k takým veciam, ako je Maggotova terapia, a v zúfalosti skúša aj fekálnu transplantáciu. Viď tiež tento článok. Obe tieto liečby sú — iróniou osudu — Božím prispením. Nie je to zaujímavé? Sú to veci, ktoré mohol robiť akýkoľvek národ v starozákonných časoch...

       Problém s človekom, ktorý sa pokúša zaujať postavenie Boha, je ten, že každý nový objav ukazuje vedcom, ako veľa toho  nevedia . Príležitostne lekári objavia chybu, ktorú urobili, a potom musia zmeniť kurz a prestať s nejakou dlho zaužívanou praxou, pretože spôsobovala rakovinu, srdcovo-cievne ochorenia, znetvorenie plodu alebo úmrtia. Len zriedkavo však o tom povedia verejnosti. Kedykoľvek to je možné, je takéto poznanie držané „pod pokrievkou“.

       Mali by sme sa opýtať seba samých, prečo sa ten najtučnejšie financovaný výskum zameriava na chemické a biologické ovplyvňovanie imunitného systému, o ktorom lekári vedia len málo.

ilustračný obrázok - levy v aréne       Kde sú tie štúdie, čo dokazujú krátkodobú i dlhodobú bezpečnosť očkovania žien, nosiacich nový život pod srdcom? V príbalových letákoch vakcín sa dočítate, že nebola testovaná ich mutagenita (schopnosť spôsobiť mutácie) ani teratogenita (schopnosť spôsobiť poškodenia plodu). Určite nebudú nikdy testované ich dlhodobé dopady na vyvíjajúce sa dieťa. Vari sa lekcia s dietylstilestrolom (DES) netýka vakcín? Na silnej osobnosti založená medicína bude nepochybne vykonávať štúdie vakcín, aby sa pýtala len prefíkané, starostlivo vopred vybrané otázky, a videla len to, čo vidieť chce. Údaje, vyrobené štatistikmi vo výrobcami vakcín financovaných štúdiách so šikovne zvoleným placebom, nepochybne nezistia nijaké nebezpečenstvo očkovania tehotných žien.

       Kde sú tie dlhodobé štúdie zdravia očkovaných detí v porovnaní s neočkovanými? „Také štúdie nemožno vykonať,“ hovorí Offit a kol. Čo je najdôležitejšie: kam sa podel záujem úspešne vyliečiť prenosné ochorenia? Ostatne, jedným z najsilnejších reklamných sloganov, ktorými sú propagované mnohé z týchto vakcín, je: „pretože nejestvuje žiadna liečba“. Slovo „liečba“ je zrejme zakázané na zozname potenciálnych výskumov.

       Ako študenti medicíny sme a učili o biochemických procesoch oxidačného metabolizmu a o úžasnej práci mitochondrií. Koľkí lekári skutočne oceňujú usporiadanie týchto biochemických a elektrických dráh, ktoré sú kľúčové pre správne fungovanie tela a pre silné zdravie? Koľkí lekári vedia uplatniť toto poznanie v praxi? Prečo vzdelávanie lekárov nezahŕňa programy výživy, ktoré sú zamerané na základný proces využitia kyslíka na energiu a zmiernenie zápalov? Nie je nič dôležitejšie pre výživu a udržanie si zdravia. Však skúste zadržať dych na tri minúty a sami uvidíte, či je to pravda. Nie je nič dôležitejšie, než využitie kyslíka v tele, ktoré siaha ďaleko za pľúca a nevyhnutne zahŕňa aj mitochondrie. Kde sú tie štúdie, čo skúmajú, ako očkovanie mení proces oxidačného metabolizmu, pomer NAD/NADH? Bojím sa čo len pomyslieť, aké výsledky by také štúdie priniesli. Kde sú tie štúdie, ktoré skúmajú, či očkovanie nemá nežiaduci epigenetický účinok na vývoj a fungovanie imunitného systému? Pre mňa sú tieto zložité a prepracované procesy posvätné a skonštruované bytosťou oveľa mocnejšou než je Paul Offit či akýkoľvek iný vedec. Napriek tomu sa Offit a mnoho jemu podobných správajú, ako keby dokázali vyvinúť oveľa lepšieho človeka s oveľa lepším imunitným systémom než je ten, ktorý študujú.

       Tí z nás, čo neočkujú svoje deti, sa jeden od druhého naučili, ako podporiť svoje deti počas bežných detských ochorení, pretože za nemôžeme spoľahnúť na prístup konvenčnej medicíny. Je totiž príliš obmedzená vo svojich princípoch, nazeraní a riešeniach.

       V dejinách ľudstva sú vakcíny moderným vynálezom, nemajú však absolútne nijakú zásluhu na zdokonalení ľudstva. Sú rôzne známe faktory, ktoré mali oveľa väčší dopad na chorobnosť a úmrtnosť než očkovanie, a tie boli zavedené už dávno pred tým, ako sa začalo očkovanie naplno používať. Píšu o tom Aiello, Nelson i McKinlayovci, viď tiež The Amazing Decline“ („Úžasný pokles“). Pokým nebude vypracovaná poriadna štúdia, porovnávajúca zdravie očkovaných detí s neočkovanými, nikto nemá právo vyzdvihovať očkovanie ako niečo, čo má navrch oproti celostnému prístupu ku zdraviu.

ilustračný obrázok - Lucifer       Paul Offit sa vydáva za nezaujatého vedca bez akéhokoľvek osobného záujmu na očkovaní. To ale nedáva zmysel. V roku 2008, keď sedel v ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices = Poradný výbor pre očkovacie postupy v USA; obdoba slovenskej Pracovnej skupiny pre imunizáciu - pozn. prekl.) ako hlasujúci člen, Detská nemocnica vo Philadelphii predala svoje patentové práva na Offitovu vakcínu RotaTeq za 182 miliónov dolárov, z čoho Offit dostal neuvedené percento. Jeho podiel na duševnom vlastníctve bol údajne „v miliónoch“. Prečo sám seba nenazýva tým, čím v skutočnosti je? „Vlastník multimiliónového patentu na vakcínu, ktorý ovplyvňovaním očkovacej praxe počas členstva v ACIP mal veľký osobný záujem na tvorbe politiky, ktorý Vás chce zbaviť Vášho osobného práva rozhodovať o tom, čo bude alebo nebude vpichnuté do tela Vášho dieťaťa, a ktorý cez internet vnucuje svoje vlastné osobné pocity o náboženstve a múdrosti naivným lekárom“ by bolo, myslím, oveľa čestnejšie označenie.

       V roku 2009 sa v rozhovore pre časopis Philadelphia Magazine novinár opýtal Offita, či je Antikristom. Offit odpovedal: „Ja som len jedným z mnohých diablových pokorných služobníkov.“

 

Dodatok

       V pôvodnej verzii tohto článku som sa pomýlila. Napísala som:

„Verejný zákon č. 97-280 96 STAT.1211 je zákonom, ktorý prehlasuje Bibliu za slovo Božie. Predstavuje stanovisko Kongresu, že Biblia je po správnosti nadradená Ústave USA, pretože naši predkovia boli inšpirovaní Bibliou pri písaní Ústavy USA.“

Verejný zákon č. 97-280 96 STAT.1211 však nie je „zákonom“, ako ma moji kritici veľkoryso upozornili. Hoci nesie názov „Zákon“, v skutočnosti to je „uznesenie“. Aj tak by som však bola rada, keby Dr. Offit dokázal svoje tvrdenie o tom, že dieťaťu možno bezpečne podať až 10.000 vakcín naraz (všimnite si, že hovorí o vakcínach, nie o antigénoch). Navrhujem, aby tých 10.000 nedali dieťaťu, ale opici, ktorá je zhruba rovnako veľká a rovnako ťažká, ako dvojmesačné ľudské bábätko. To by malo dokázať, či má Offit pravdu.

 

Zdroje:

[1]  Paul A. Offit, Jessica Quarles, Michael A. Gerber, Charles J. Hackett, Edgar K. Marcuse, Tobias R. Kollman, Bruce G. Gellin, Sarah Landry: Addressing Parents’ Concerns: Do Multiple Vaccines Overwhelm or Weaken the Infant’s Immune System?, Pediatrics, 2002, 109(1):124-129

[2]   https://www.ted.com/talks/noreena_hertz_how_to_use_experts_and_when_not_to.html 

[3]  Jan B. Engelmann, C. Monica Capra, Charles Noussair, Gregory S. Berns: Expert Financial Advice Neurobiologically “Offloads” Financial Decision-Making under Risk, PLoS ONE, 2009, 4(3):e4957

[4]  R. L. Chelvarajan, S. M. Collins, I. E. Doubinskaia, S. Goes, J. Van Willigen, D. Flanagan, W. J. S. de Villiers, J. S. Bryson, S. Bondada: Defective macrophage function in neonates and its impact on unresponsiveness of neonates to polysaccharide antigens, J Leukoc Biol, 2004, 75(6):982-994

[5]  Claire-Anne Siegrist: Neonatal and early life vaccinology, Vaccine, 2001, 19(25-26):3331-3346

[6]  Stuart Marshall-Clarke, Denis Reen, Lynn Tasker, Jaythoon Hassan: Neonatal immunity: how well has it grown up?, Immunology Today, 2000, 21(1):35-41

 

Dr. Suzanne Humphries

       je atestovanou nefrologičkou. Je tiež licencovanou internistkou a homeopatkou.

       https://DrSuzanne.net/

 


Preklad a zverejnenie tohto článku zabrali prekladateľovi vyše 7 hodín čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Namiesto v Boha veríme v očkovanie? (Ad: Dr. Paul Offit o alternatívnych očkovacích kalendároch a výnimkách z očkovania)

...

lol | 11.07.2014

neprečítal som si to celé, ale stavať sa za Bibliu, Korán a podobné staré sračky ktoré mimochodom vôbec neznejú ako originál lebo boli 1000000x prepisované a menené (niet o tom čo má biblia s medicínou) je fakt wow ... ľudia, nikdy ste nechodili na medicínu a zrazu "smeť lekárom ...ako by sa živili na tom že nás zabíjajú? nelogické ... vpichujeme do seba odumreté vírusy a baktérie aby si náš organizmus vytvoril protilátky a následne ho ďalej nedostali v plnej forme ..ak by ich vyrábal napr. štát PRE ĽUDÍ a nie pre peniaze, mali by byť POVINNÉ, keďže tak trochu zachránilo milióny životov aj teraz aj pred storočím ... Pasteur a Flemin sa v hrobe obracajú

Re:...

Ing. Marián Fillo | 18.01.2016

Ozvite sa, až keď si to prečítate celé.

Na kritikov, čo nie sú schopní ani prečítať si to, čo kritizujú, nemienim reagovať.

Re:...

Maria Kusnierova | 23.11.2021

Ale tieto vakciny,nemaju virusy,maju nieco horsie.

smrt očkovaniu a všetkym lekarom ktory to robia.

karol | 28.01.2013

očkovanie sa musi zastavit.je to svinstvo pachane na detoch a dospelych.
smrt každemu ekarovi ktori to podporuje.Samozrejme vakcinami ktore vpichuju detom.oni sa urcite neockuju lebo dobre vedia co to je za svinstvo.Nikdy som neveril lekarom a ani nebudem pretože moderna medicina je diablov vymysel.

preco zabijat nevinne zviera len kvoli Profitovej sprostosti?

alena | 04.09.2012

super, len tu opicu by som vymenila za Dr.Profita - excelentny zaver jeho online kurzu o bezpecnosti (aj jeho) vakcin by bol, keby si na zaver, dal online napichat vsetky tie vakciny,ktore by mali byt "teoreticky" bezpecne. To by bolo krasne "potvrdenie" jeho slov - smrt v priamom prenose...len evidentne za svoju "pravdu" zomriet nechce...vyzvu prof.Blaylocka doteraz ignoruje...

ttento dr

Mária | 31.08.2012

nebol to on, čo skúšal naraz viac vakcín a zle skončil, myslím pri nejakej 70-tej?

Re:ttento dr

Ing. Marián FILLO | 01.09.2012

No áno, to je on, ale to bol len prvoaprílový žart.

On to v skutočnosti na sebe vôbec neskúšal, čiže sám na sebe nie je ochotný dokázať, že verí tomu, čo hovorí.

Záznamy: 1 - 7 zo 7

Pridať nový príspevok