Nákupy vakcín lekármi

23.01.2012 09:12

       [...]

       Pamätám si ešte nedávne obdobie, keď vakcíny boli distribuované prostredníctvom úradov hygieny, podľa príslušnosti obvodu. Táto inštitúcia taktiež mohla kedykoľvek odkontrolovať a sankcionovať každého, kto s vakcínami narábal nenáležite. V mojom poňatí to bola istá centrálna inštitúcia s rozsiahlymi možnosťami pomôcť aj pri prípadnom postihu rodičov za zanedbanie povinnosti očkovať.

       To, že sa časom očkovací proces totálne zanedbal, pripisujem tomu, že viac ako sledovanie zdravia občanov a dlhodobo sa zhoršujúcich životných podmienok sa niekto zameral na zisky plynúce z distribúcie liekov a hry na to, kto z toho viac vyťaží. Absolútne grobianstvo však je, že lekári prvej línie sa stávajú rukojemníkmi verejnej mienky bez šance aspoň upozorniť na nezmyselnosť tohto právneho lapsusu, ktorý z lekárov robí nákupcov téglikov obrovskej hodnoty.

 

       Viac na stránke SME blog.