Nakoľko je spoľahlivá vakcinácia proti hepatitíde typu B u ľudí s celiakiou?

14.05.2012 17:01

       [...]

       Ertekin a kol. došli k záveru, že výrazne vyššie percento detí s celiakiou v porovnaní s kontrolnou skupinou na vakcináciu proti hepatitíde B nereagovalo.
Došli k záveru, že reakcia na HBV vakcínu u detí s celiakiou by sa mala prešetriť a pre celiatikov by sa mala rozvinúť iná vakcinačná schéma. Výskumníci sa domnievajú, že deti s celiakiou, ktoré dodržiavajú bezlepkovú diétu, môžu mať lepšiu imunitnú reakciu na HBV vakcínu.

       Tieto údaje súhlasia s predchádzajúcimi štúdiami, ktoré potvrdzujú zistenia, že deti s celiakiou nedokážu reagovať na HBV vakcínu a to vo výrazne vyššom pomere ako zdravé deti. V skutočnosti výskumníci poukazujú na podobnú štúdiu u dospelých. Noh a kol., z ktorej vyplýva, že z 23 dospelých celiatikov, ktorí podstúpili kompletnú HBV vakcináciu, 19 z nich reagovalo na HbsAb pozitívne a 13-tim sa nepodarilo obnoviť dlhodobú imunitu.

 

       Viac na stránke Celiakia.