Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej

22.10.2010 21:44

Pôvodný článok "Hepatitis A and Hepatitis A Vaccine"
uverejnený na stránke National Vaccine Information Center
z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Nasledujúce informácie sú poskytované ako verejná služba organizáciou National Vaccine Information Center (NVIC) v snahe pomôcť Vám porozumieť chorobe zvanej nákazlivá žltačka typu A a očkovaniu proti nej, aby ste mohli učiniť informované rozhodnutie ohľadom (ne)očkovania. Tieto informácie nie sú zamýšľané ako lekárske poradenstvo, ale ako podkladové informácie pre Vašu orientáciu, ktoré Vám umožnia klásť lekárom otázky.

       NVIC Vás vyzýva, aby ste sa stali plne informovanými v otázke nákazlivej žltačky typu A a očkovania proti nej a hovorili o tom s jedným či viacerými profesionálnymi zdravotníkmi, ktorým dôverujete, skôr než sa rozhodnete o (ne)očkovaní.

       Kedykoľvek robíte podstatné rozhodnutie o zdravotnej starostlivosti o Vás či Vaše deti, obzvlášť ak ide o použitie farmaceutického výrobku ako je očkovacia látka, je veľmi dôležité získať informácie z viacerých rôznych zdrojov a konzultovať to s profesionálnymi zdravotníkmi, ktorým dôverujete.

       Keď sa stanete informovaným spotrebiteľom zdravotnej starostlivosti, umožní Vám to klásť lekárovi otázky a pomôže Vám to vziať do svojich rúk rozhodovanie o Vašom zdraví. Ak Váš lekár nepodporuje Vaše informované rozhodnutia o zdravotnej starostlivosti, zvážte konzultácie s iným lekárom, ktorý sa k Vám bude správať ako partner pri rozhodovaní o zdravotnej starostlivosti o Vás či Vaše dieťa.

 

Čo je to nákazlivá žltačka typu A?

       Je to vírusové ochorenie pečene, ktorým sa človek nakazí kontaktom alebo prehltnutím ľudského fekálneho odpadu, zvyčajne jedením znečisteného jedla a pitím znečistenej vody.

       Nákazlivej žltačke typu A sa darí v oblastiach s nízkou úrovňou hygienických zariadení a šíri sa, keď ľudia zjedia alebo vypijú niečo, čo je znečistené ľudskými výkalmi. U detí sa častokrát neprejavia nijaké príznaky. Ochorenie je vážnejšie u dospelých.

       Nákazlivá žltačka typu A zasahuje pečeň a okolo 15% ľudí, ktorí sa ňou nakazia, má príznaky žltačky (zažltnutie pokožky a očí), únavu, žalúdočné bolesti, nevoľnosť, hnačku a horúčku, ktoré pretrvávajú 6 až 9 mesiacov. Väčšina detí a dospelých sa zotaví bez komplikácií a získa si tým celoživotnú imunitu voči tejto chorobe.

       Príznaky nákazlivej žltačky typu A sa zvyčajne objavia znenazdajky a zahŕňajú únavu, bolesti brucha a kĺbov, stratu chuti do jedla, horúčku, nevoľnosť, zažltnutie pokožky a očí, tmavý moč, sivo-bledú stolicu a hnačku.

       Zažltnutie pokožky a očí je bežné u dospelých, ale zriedkavé u detí. U väčšiny detí do 6 rokov sa po nákaze nerozvinie choroba, ale môžu nakaziť staršie deti a dospelých.

       Inkubačná doba je 15 až 45 dní alebo okolo 4 týždňov. Je možné, že vírus sa začne vylučovať stolicou nakazenej osoby 2 týždne pred a 1 týždeň po nástupe choroby.

       Ak chcete vidieť obrázok niekoho so žltačkou, kliknite sem.

 

Ako sa môžete nakaziť nákazlivou žltačkou typu A?

       Nákazlivá žltačka typu A sa šíri takmer výlučne fekálne-orálnou cestou a zvyčajne je spojená s biednou úrovňou hygieny a hygienických zariadení, ako aj so stiesnenými životnými podmienkami (priveľa ľudí na meter štvorcový).

       Tiež sa spája s nižším spoločensko-ekonomickým stavom, určitými sexuálnymi praktikami a injekčnou aplikáciou drog. Avšak epidémie nákazlivej žltačky typu A nastali tiež v reštauráciách, jasliach, nemocniciach a iných inštitúciách a komunitách.

       Pôvodcom niektorých epidémií nákazlivej žltačky typu A bolo znečistené jedlo, voda, mlieko, mrazené maliny a jahody, a mäkkýše.

       Medzi dospelými so známymi rizikovými faktormi sa väčšina prípadov vyskytuje medzi mužmi, čo majú sex s mužmi, medzi osobami užívajúcimi nelegálne drogy a medzinárodnými cestovateľmi. Keďže prenos nákazlivej žltačky typu A počas sexuálnych aktivít pravdepodobne nastáva skrz fekálno-orálny kontakt, opatrenia zvyčajne používané na zabránenie prenosu iných pohlavne prenosných chorôb (napr. použitie kondómov) nebránia prenosu tejto choroby.

       Nákazy žltačkou typu A boli tiež spojené s adopciou detí z určitých krajín.

 

Je nákazlivá žltačka typu A prenosnou chorobou? Môže sa šíriť od človeka k človeku?

       Áno, môže. Avšak nešíri sa skrz príležitostný kontakt ako napr. podanie ruky, objatie či kašeľ.

       Zriedkavo sa prenáša krvou, aj keď niektoré epidémie boli zistené medzi tými, ktorým boli vpichnuté koncentráty na zlepšenie zrážanlivosti krvi.

       Chabá osobná hygiena môže zvýšiť šance na šírenie nákazlivej žltačky typu A. Preto je časté umývanie si rúk mydlom a vodou, obzvlášť po použití záchodu, výmene plienky a pred prípravou a konzumáciou jedla, veľmi dôležité pri predchádzaní šíreniu tejto choroby.

       Chabá hygiena bola zistená ako rizikový faktor aj v jasliach/škôlkach a jednotkách intenzívnej starostlivosti o novorodencov.

       Cestovanie do krajín tretieho sveta, kde sa nákazlivá žltačka typu A vyskytuje častejšie, je tiež známym rizikovým faktorom.

 

Ako možno nákazlivú žltačku typu A liečiť?

       Nejestvuje žiadna liečba nákazlivej žltačky typu A a 99% nakazených osôb sa zotaví bez akejkoľvek liečby. Liečebný postup (ak to tak možno nazvať) sa sústredí na podávanie dostatku tekutín a výživových doplnkov, ktoré nahrádzajú to, čo sa stratí zvracaním a hnačkou.

 

Ak človek prekoná nákazlivú žltačku typu A, môže sa nakaziť znovu?

       Podľa "Harrison's Principles of Internal Medicine" ("Harisonových princípoch interného lekárstva"): ak sa raz úplne zotavíte z nákazlivej žltačky typu A, protilátky proti tejto chorobe Vám dajú celoživotnú imunitu a zabránia opätovnej nákaze. Avšak krvné testy na nákazlivú žltačku typu A zostanú navždy pozitívne.

 

Môže nákazlivá žltačka typu A spôsobiť poškodenie zdravia a/alebo smrť?

       V lekárskom poznaní sú diery v otázke predpovedania, kto bude mať mierny priebeh nákazlivej žltačky typu A a kto bude mať vážny prípad, ktorý by mohol viesť (veľmi zriedkavo) k smrti.

       Podľa CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva - pozn. prekl.) sa drvivá väčšina predtým zdravých pacientov z nákazlivej žltačky typu A úplne zotaví, ale u malej časti z nich sa objaví choroba znovu po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch po očividnom uzdravení. V zriedkavých prípadoch môže táto choroba spôsobiť problémy s pečeňou na niekoľko mesiacov, tie však neprerastú do chronického ochorenia pečene.

 

Aký je výskyt nákazlivej žltačky typu A v USA?

       V minulosti výskyt nákazlivej žltačky typu A cyklicky rástol a klesal po celých USA každých 10-15 rokov. Celoštátny výskyt akútnej nákazlivej žltačky typu A klesol o 92% od posledného vrcholu v roku 1995 - krátko pred tým, ako bola uvedená na trh očkovacia látka proti tejto chorobe.

       Počas rokov 1987 až 1997 sa v USA vyskytlo v priemere 28.000 prípadov nákazlivej žltačky typu A. V roku 2007 bolo v USA hlásených celkovo 2.979 akútnych prípadov s príznakmi nákazlivej žltačky typu A.

       V roku 2007 bolo možné pripísať 18% všetkých prípadov tejto choroby medzinárodnému cestovaniu. Približne 85% z toho boli cesty do Mexika a Strednej či Južnej Ameriky.

       CDC hlásilo, že približne 29,1% až 33,5% obyvateľov USA má známky prekonanej nákazlivej žltačky typu A a je voči tejto chorobe imúnnych.

       Z vody pochádzajúce epidémie, aj keď nie sú príliš časté, sú zvyčajne spojené s vodou znečistenou splaškami alebo vodou nedostatočne ošetrenou.

       Nákazlivá žltačka typu A je len zriedkavo smrteľná. Aj keď vyhlásenie CDC o očkovacej látke proti nákazlivej žltačke typu A (posledná aktualizácia v roku 2006) hovorí o 3 až 5 úmrtiach na 1.000 nakazených, správa CDC z roku 2009 ukazuje, že žiadne úmrtie na túto chorobu nebolo hlásené najmenej 10 rokov.

 

Aký je výskyt nákazlivej žltačky typu A vo zvyšku sveta?

       Nákazlivá žltačka typu A sa vyskytuje po celom svete sporadicky a zvykne sa opakovane objavovať po 5 až 20 rokoch, s vrcholným výskytom v neskorú jeseň alebo skorú zimu v miernom podnebí. Celosvetovo ide o približne 1,4 milióna prípadov ročne.

 

Aké sú očkovacie látky proti nákazlivej žltačke typu A?

       ACIP (Advisory Committee for Immunization Practices = Poradný výbor pre očkovacie postupy v USA - pozn. prekl.) schválil tri inaktivované injekčné očkovacie látky proti nákazlivej žltačke typu A: Havrix, Twinrix a Vaqta.

       Havrix obsahuje vírusový antigén a hydroxid hlinitý (adjuvant) s aminokyselinovými doplnkami vo fosforečnanovom soľnom roztoku, polysorbát 20 (emulgátor). Vírus je množený na ľudských diploidných bunkách. Havrix obsahuje aj neomycín (antibiotikum). Neobsahuje konzervačné látky. Puzdro na ihlu a injekčná striekačka obsahujú latex.

       Twinrix je kombinovanou očkovacou látkou, ktorá by mala chrániť proti nákazlivej žltačke typu A aj typu B. Vyrába sa na bunkovej kultúre MRC-5 odvodenej z pľúcneho tkaniva v roku 1966 umelo potrateného 14-týždňového ľudského plodu a obsahuje vírusové antigény, kvasnice, fosforečnan hlinitý, hydroxid hlinitý, neomycín a formalín (vodný roztok formaldehydu). Neobsahuje konzervačné látky. Puzdro na ihlu a injekčná striekačka obsahujú latex.

       Vaqta obsahuje inaktivovaný celý vírus vypestovaný na ľudských diploidných fibroblastoch z pľúcneho tkaniva MRC-5 pochádzajúceho z umelo potrateného ľudského plodu. Je inaktivovaná formalínom a adsorbovaná na amorfný sulfát hydroxyfosforečnanu hlinitého. Obsahuje tiež stopy hovädzieho albumínu a formaldehydu. Neobsahuje konzervačné látky. Puzdro na ihlu a injekčná striekačka obsahujú latex.

 

Prečo ACIP odporúča toto očkovanie?

       Od roku 2010 ACIP odporúča všetkým deťom od jedného do dvoch rokov dve dávky očkovania proti nákazlivej žltačke typu A v rozostupe najmenej 6 mesiacov. Deti plne nezaočkované pri dosiahnutí veku dvoch rokov môžu byť očkované pri nasledujúcej návšteve lekára.

       Dve dávky tejto očkovacej látky sú tiež odporúčané pre staršie deti, ktoré žijú v oblastiach so zvýšeným rizikom nákazy, alebo u ktorých je žiadúca imunita voči nákazlivej žltačke typu A.

       Očkovacia látka nie je schválená pre deti mladšie ako jeden rok.

       Poznámka NVIC: Jestvujú lekári, ktorí buď očkujú samostatne alebo obmedzujú počet súčasne podávaných očkovacích látok. Mohli by ste prediskutovať so svojím lekárom možnosti načasovania očkovania.

 

Je očkovanie proti nákazlivej žltačke typu A zákonnou povinnosťou v jednotlivých štátoch USA?

       V roku 2010 najmenej 10 štátov požadovalo toto očkovanie pre vybrané skupiny ľudí, od ľudí manipulujúcich s potravinami cez návštevníkov detských jaslí až po škôlkárov. Pre viac informácií o povinných očkovaniach v jednotlivých štátoch USA si pozrite túto stránku.

 

Kto by nemal byť očkovaný?

       Podľa výrobcov očkovacích látok a CDC by určité osoby nemali byť očkované proti nákazlivej žltačke typu A alebo by mali toto očkovanie odložiť. Týmito osobami sú:

 • Každý, kto mal vážnu (život ohrozujúcu) alergickú reakciu na predchádzajúcu dávku očkovacej látky proti nákazlivej žltačke typu A, by nemal dostať ďalšiu dávku.
 • Každý, kto má vážnu (život ohrozujúcu) alergiu na ľubovoľnú zložku očkovacej látky, by nemal byť očkovaný. Povedzte Vášmu lekárovi, ak máte akúkoľvek vážnu alergiu. Všetky očkovacie látky proti nákazlivej žltačke typu A obzahujú hliník a niektoré aj 2-fenoxyetanol (chemická konzervačná látka).
 • Každý, kto je stredne až vážne chorý v čase, keď má byť očkovaný, by mal počkať do úplného zotavenia sa. Spýtajte sa Vášho lekára alebo zdravotnej sestry. Ľudia s miernym ochorením zvyčajne môžu byť zaočkovaní.
   

       Poznámka NVIC: Niektorí lekári očkujú len deti, ktoré sú zdravé a nie sú v čase očkovania choré na nejakú vírusovú alebo bakteriálnu chorobu. Ak nechcete dať očkovať svoje dieťa, ktoré je práve choré, a Váš lekár s Vami nesúhlasí, mohli by ste to pred očkovaním konzultovať s jedným alebo viacerými profesionálnymi zdravotníkmi, ktorým dôverujete.

       Povedzte svojmu lekárovi, ak ste tehotná. Bezpečnosť očkovania proti nákazlivej žltačke typu A pre tehotné ženy doposiaľ nebola skúmaná. Podľa príbalových letákov neboli doposiaľ vykonané žiadne štúdie vplyvu akejkoľvek očkovacej látky proti nákazlivej žltačke typu A na plodnosť.

       Tiež nie je známe, či ktorákoľvek očkovacia látka proti nákazlivej žltačke typu A môže spôsobiť poškodenie plodu, keď je podaná tehotnej žene, alebo či môže ovplyvniť reprodukčnú schopnosť. Všetci výrobcovia tvrdia, že ich očkovacie látky môžu byť podané tehotným ženám, iba ak by to bolo nevyhnutné.

       Všetci traja výrobcovia tiež hlásia, že nie je známe, či prechádzajú ich očkovacie látky do materského mlieka. Preto vyzývajú k opatrnosti pri očkovaní žien, ktoré dojčia.

       Podľa príbalového letáku od GlaxoSmithKline by Twinrix mal byť podávaný obzvlášť opatrne osobám s poruchami krvi ako je hemofília alebo trombocytopénia a osobám podstupujúcim antikoagulačnú liečbu.

       Havrix nesie varovanie, že vážne alergické a anafylaktické reakcie môžu byť spôsobené latexom obsiahnutým v injekčnej striekačke.

 

Aké účinné je očkovanie proti nákazlivej žltačke typu A?

       Príbalové letáky všetkých troch očkovacích látok proti nákazlivej žltačke typu A nemusia, vlastne nemôžu zabrániť tejto chorobe alebo ju vyliečiť u niekoho, kto je už touto chorobou nakazený. Obsahujú tiež varovanie, že niektorí jedinci s oslabenou imunitou možno nebudú chránení tak-či-onak.

 

Môže očkovanie proti nákazlivej žltačke typu A spôsobiť poškodenie zdravia alebo smrť?

       Lekárske poznanie nedokáže predpovedať, kto bude mať nežiadúce reakcie po očkovaní proti nákazlivej žltačke typu A a kto nie. Avšak prečítanie si príbalových letákov výrobcu v časti "kontraindikácie, varovania, výstrahy a nežiadúce účinky" Vám pomôže zvážiť prínosy a riziká očkovania skôr než urobíte rozhodnutie o očkovaní seba samých alebo Vašich detí.

       V príbalových letákoch k očkovacím látkam proti nákazlivej žltačke typu A nájdete niektoré nežiadúce účinky počnúc horúčkou, nevoľnosťou a stratou chuti do jedla cez závraty až po neuromuskulárne (nervovo-svalové) príznaky, vrátane Guillain-Barrého syndrómu. Podľa CDC sú niektoré ďalšie riziká a nežiadúce účinky týchto očkovacích látok:

       Mierne problémy:

 • bolestivosť v mieste vpichu (približne 1 z 2 dospelých, 1 z 6 detí)
 • bolesti hlavy (približne 1 z 6 dospelých a 1 z 25 detí)
 • strata chuti do jedla (približne 1 z 12 detí)
 • únava (približne 1 z 14 dospelých)

       Tieto problémy zvyčajne trvajú 1 až 2 dni.

       Vážne problémy: vážne alergické reakcie v priebehu niekoľkých minút až niekoľkých hodín po očkovaní (veľmi vzácne).

       Prečítajte si príbalové letáky:

 • Havrix od firmy GlaxoSmithKline
 • Twinrix od firmy GlaxoSmithKline (kombinovaná proti nákazlivej žltačke typu A aj B)
 • Vaqta od firmy Merck

 

Čo je to Vyhlásenie o očkovacej látke?

       Vyhlásenie o očkovacej látke (Vaccine Information Statement = VIS) tvoria federálny predstavitelia verejného zdravotníctva v CDC. Sú to tlačené informačné materiály, ktoré stručne popisujú choroby a očkovacie látky, a federálny zákon (National Childhood Vaccine Injury Act = Celoštátny zákon o poškodeniach zdravia očkovaním v detstve z roku 1986) vyžaduje, aby boli dané osobe, ktorá má byť zaočkovaná vládou odporúčaným alebo vyžadovaným (povinným) očkovaním, alebo rodičom či zákonným zástupcom danej osoby, pred očkovaním.

 

Prečo si treba prečítať aj príbalový leták od výrobcu aj VIS pred rozhodnutím o očkovaní?

       VIS sú len jedna či dve stránky a neobsahujú podrobnosti, ktoré sa nachádzajú v príbalových letákoch od výrobcu.

       Čítanie príbalového letáku Vám pomôže zistiť presne aké zloženie (vrátane konzervantov, adjuvantov a iných prísad) obsahuje daná očkovacia látka a akým spôsobom je vyrobená.

       Príbalový leták Vám tiež poskytne úplnejšie informácie o:

 1. hlásených nežiadúcich účinkoch vrátane poškodení zdravia a úmrtí hlásených pred schválením očkovacej látky i po jej uvedení na trh,
 2. dôvodoch, pre ktoré by (podľa výrobcu) Vaše dieťa nemalo danú očkovaciu látku použiť (kontraindikáciách).
   

       Môžete si vypýtať od Vášho lekára (resp. od toho, kto očkuje) príbalový leták výrobcu očkovacej látky i VIS od CDC vopred - pred dňom, v ktorý má byť Vaše dieťa očkované.

       Prečítajte si VIS z dielne CDC pre očkovaciu látku proti nákazlivej žltačke typu A tu (jednotlivé očkovacie látky) a tu (kombinované očkovacie látky).
 

Malo by byť očkovanie proti nákazlivej žltačke typu A povinné?

       Nákazlivá žltačka typu A nespôsobuje chronické dlhotrvajúce ochorenia a len veľmi zriedkavo spôsobí smrť. Prirodzené prekonanie nákazlivej žltačky typu A poskytne danému človeku celoživotnú imunitu a v niektorých miestach na svete má takmer 100% obyvateľov protilátky proti tejto chorobe.

       CDC tvrdí, že osoby s vysokým rizikom nákazy nákazlivou žltačkou typu A sú:

 • tí, čo žijú s nakazeným v jednej domácnosti alebo sa s ním intímne stýkajú,
 • užívatelia drog,
 • osoby cestujúce do krajín, kde je nákazlivá žltačka typu A bežná, a
 • osoby z oblastí, kde je "sústavne zvýšený výskyt nákazlivej žltačky typu A".
   

       Najlepším prostriedkom pri predchádzaní nákazlivej žltačke typu A je umývanie si rúk mydlom a vodou po použití záchodu, výmene plienok alebo pred prípravou a konzumáciou jedla.

       Zatiaľčo NVIC podporuje dostupnosť očkovacej látky proti nákazlivej žltačke typu A pre všetkých, ktorí sa ju rozhodnú použiť, zároveň je proti povinnému očkovaniu proti nákazlivej žltačke typu A z nasledujúcich dôvodov:

 • Nákazlivá žltačka typu A nespôsobuje chronické ochorenia a len zriedkavo je smrteľná. Úmrtnosť je nižšia než jedno percento (0,6%) a vyše 70% úmrtí nastáva u dospelých nad 49 rokov. Drvivá väčšina tých, čo ochorejú na nákazlivú žltačku typu A sa zotaví bez akejkoľvek liečby. Navyše je táto choroba tak zriedkavo smrteľná, že CDC už niekoľko rokov nezaznamenalo žiadne úmrtie na ňu.
 • Prirodzené prekonanie nákazlivej žltačky typu A poskytne - na rozdiel od očkovania - celoživotnú imunitu. Keď deti ochorejú na túto chorobu, častokrát nevykazujú nijaké príznaky, a získajú tým celoživotnú imunitu. Nikto však nevie, ako dlho trvá imunita získaná očkovaním (všetky očkovania majú len dočasné trvanie ochranného účinku).
 • Prenos choroby z dieťaťa na dieťa v škole je zriedkavý. Podľa CDC: "prenos tejto choroby z dieťaťa na dieťa v rámci školy je neobvyklý."
 • Očkovanie proti nákazlivej žltačke typu A môže spôsobiť nežiadúce účinky, vrátanie zdravie/život-ohrozujúcich, ako je Guillain-Barrého syndróm (viď vyššie kapitolu "Môže očkovanie proti nákazlivej žltačke typu A spôsobiť poškodenie zdravia alebo smrť?").
         V klinických skúškach vykonaných firmou SmithKline Beecham (teraz GlaxoSmithKline) 9% až 14% dospelých a detí hlásilo bolesti hlavy po očkovaní a 21% až 56% malo lokálne reakcie. Až 10% malo horúčky, únavu, nepokoj, nevoľnosť a stratu chuti do jedla.
         Ďalší hlásili reakcie ako žalúdočné bolesti, hnačka, zvracanie a bolesti kĺbov. Hlásenia nežiadúcich účinkov po uvedení očkovacej látky na trh zahŕňali anafylaxiu, zažltnutie kože/očí, kŕče, roztrúsenú sklerózu a neuropatiu.
         Od schválenia očkovacej látky v roku 1996 boli do VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System = Systém hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania v USA) hlásené tisíce vážnych nežiadúcich účinkov tohto očkovania, vrátane úmrtí.
 • Zloženie očkovacích látok nie je vhodne zhodnotené: očkovacie látky od firiem GlaxoSmithKline a Merck sú vyrobené použitím ľudských diploidných buniek (z pľúc umelo potrateného ľudského plodu) na množenie vírusu.
         Havrix obsahuje hliník ako aj fenoxyetanol (konzervant), stopy formalínu a zostatkové bielkoviny z ľudských diploidných buniek.
         Vaqta obsahuje hliník a malé množstvá nevírusových bielkovín, DNA, hovädzí albumín a formaldehyd.
         Príbalové letáky k Havrixu i k Vaqte hovoria, že u týchto očkovacích látok "nebol hodnotený karcinogénny a mutagénny potenciál, ani potenciál znížiť plodnosť."
 • Žiadne dlhodobé štúdie. Neboli vykonané žiadne dlhodobé štúdie, ktoré by vyhodnotili, či očkovanie proti nákazlivej žltačke typu A samotné alebo v kombinácii s inými očkovaniami spôsobuje chronické ochorenia alebo poškodenia zdravia, ako napr. cukrovku, astmu, epilepsiu, poruchy učenia, ADHD či autizmus.
         Príbalový leták k Vaqte hovorí: "Testované osoby boli pozorované 5 dní na horúčku a lokálne reakcie a 14 dní na systémové choroby."
   

       Podľa WHO (World Health Organization = Svetová zdravotnícka organizácia OSN):

"Plánovanie plošných očkovacích programov by malo zahŕňať dôkladné ekonomické zhodnotenie a zváženie alternatívnych a dodatočných metód prevencie, ako napr. lepšie hygienické zariadenia a vzdelávanie v oblasti zdravotnej starostlivosti vedúce k vyššej úrovni hygieny.

       Či zaviesť toto očkovanie do bežného detského očkovacieho kalendára, závisí od miestnych pomerov, vrátane úrovne rizika pre deti."

 

Ďalšie súvisiace články a zdroje:

 

Zdroje tohto článku: