Najčítanejšie články vo februári 2014

18.11.2014 23:48
 1. Pár laických otázek pro SÚKL ohledně očkování
 2. MUDr. Ludmila Eleková: „Proč na mě útočí?“
 3. Kto sú tí tak-zvaní „Lovci šarlatánov“?
 4. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 5. Nemoc duše nebo těla? aneb Není deprese jako deprese (Meduňka 9/2013 a 10/2013)
 6. Nové videá o očkovaní — relácie na TV Lux a RTVS Dvojke, beseda časopisu Dieťa
 7. Ad: Padá hviezda kolektívnej imunity (Dieťa 1/2014) — OPRAVA
 8. Proč se vůbec hýbat? (Meduňka 11/2013)
 9. Nová štúdia zistila, že kurkumín prekonáva pneumokokové vakcíny v ochrane bábätiek
 10. Hořký sladký život (Meduňka 7/2013)
 11. Štúdia: Epidémia príušníc v komunitách pravoverných židov v USA - 97% chorých boli očkovaní
 12. Silgard/Gardasil vedie v zozname nebezpečných nežiaducich účinkov
 13. Odpoveď RÚVZ Nitra na niekoľko otázok k MMR vakcíne a očkovaniu všeobecne
 14. Máte obavy z geneticky modifikovaných očkovacích látek?
 15. Nová štúdia: Deti, ktoré sú najviac očkované, majú najvyššiu pravdepodobnosť hospitalizácie a úmrtia
 16. Štúdia: Deti spia lepšie, keď sú nadrogované a očkované popoludní
 17. Hitovka od Amy Parker: „Rodičia ma odmietli očkovať. Takto vyzeralo moje detstvo“ — rozobratá na kúsočky
 18. O besede s Dr. Liptákom, Dr. Mikasom a Ing. Vranskou v Bratislave-Lamači 2.V.2011
 19. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 20. Tucna's blog: Stránka, ktorá obhajuje nekalé praktiky farmaceutických firiem, súvisiace s očkovaním
 21. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 22. Hliník ve vakcínách – trocha jednoduché aritmetiky a pár úvah
 23. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 24. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 25. Proč se NEočkovat proti chřipce
 26. Liečba čierneho kašľa vitamínom C - 1. časť
 27. Zamyslenie sa nad informáciami o čiernom kašli, ktoré na svojej stránke ponúka CDC
 28. Zdravoveda.eu: údajne zdravý rozum, v skutočnosti farmaceutická propaganda (Ad: Škodlivé následky antiočkovacích hnutí)
 29. Ohliadnutie za rokom 2013 v oblasti (ne)očkovania
 30. Očkovacie látky v "povinnom" očkovaní na Slovensku