Najčítanejšie články v travni/máji 2017

29.09.2017 13:00
 1. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 2. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 3. Všeobecná zdravotná poisťovňa neodporúča očkovanie proti HPV, ale vakci-celebrita prof. Hudečková požaduje plnú úhradu ZP za Cervarix
 4. Z dejín povinného očkovania na Slovensku
 5. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 6. Kde sú aké očkovania povinné
 7. Ekzém, vysoké horúčky, pobyt v nemocnici a neurologické následky po očkovaní vakcínami Infanrix Hexa (výrobca: GlaxoSmithKline) a Prevenar 13 (výrobca: Pfizer)
 8. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 9. Komplikácie po očkovaní proti tuberkulóze, vykonanom napriek silnej novorodeneckej žltačke
 10. HPV, rakovina krčka maternice a očkovanie proti HPV
 11. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 12. Když dítě nejí… (Meduňka 8/2014)
 13. Dr. Taťjana Obuchanyč: „Ilúzia očkovania — O tom, ako očkovanie oslabuje prirodzenú imunitu a čo možno urobiť pre znovuzískanie zdravia“0. Úvod
 14. Čo možno neviete o očkovaní45. časť (Vitalita 3/2017)
 15. Vysoké horúčky, febrilné kŕče, hnačka, neutíšiteľný plač a ďalšie problémy po očkovaní MMR (Priorix)
 16. Spoveď detskej lekárky, ktorá dostala od RÚVZ Levice pokutu 7.000 € za to, že poctivo dodržiavala platné zákony Slovenskej republiky
 17. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 18. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 19. Nedávajte Gardasil/Silgard Vašej dcére – bez ohľadu na to, čo tvrdí Váš lekár
 20. Očkovanie proti meningokokom je snáď jedným z úplne najzbytočnejších
 21. Mýty a fakty o očkovaní psov
 22. Čo možno neviete o očkovaní19. časť (Vitalita 4/2013)
 23. Rotavírusy a očkovanie proti nim
 24. Dokumentárny film „Zaočkovaní: od zatĺkania ku katastrofe“ („VAXXED: from cover-up to catastrophe“) / 2016 / slovenské titulky
 25. Slovenský preklad knihy Dr. Wakefielda dokončený
 26. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 27. Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že ako výrobca, tak aj zdravotnícke úrady VEDIA, prečo máme z tejto očkovacej látky obavy
 28. Vysoké horúčky po očkovaní proti kliešťovej encefalitíde, ochrnutie po MMR vakcíne
 29. Autizmus po očkovaní MMR
 30. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí1. časť