Najčítanejšie články v travni/máji 2016

02.06.2016 10:26
 1. Spoveď detskej lekárky, ktorá dostala od RÚVZ Levice pokutu 7.000 € za to, že poctivo dodržiavala platné zákony Slovenskej republiky
 2. Rozhovor s MUDr. Ludmilou Elekovou: „Očkovanie — Rodičia by mali klásť otázky a trvať na odpovediach“ (Dieťa 3/2013)
 3. Plošné očkovanie nie je potrebné (rozhovor s prof. dr hab. Mariou Dorotou Majewskou)
 4. Hliník v očkovacích látkach s platnou registráciou na Slovensku
 5. ÚVZ SR a RÚVZ PP zvysoka kašlú na základné ľudské práva a slobody a ignorujú platné právne predpisy Slovenskej republiky (Poznámky a námietky k Vyjadreniu ÚVZ SR k žalobe mamičky neurologicky poškodeného dieťaťa kvôli protiprávne naparenej pokute)
 6. Ako to v skutočnosti je s tou kanadskou štúdiou o šialených nežiaducich účinkoch očkovania proti HPV ai.
 7. Očkovanie proti meningokokom je snáď jedným z úplne najzbytočnejších
 8. Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy42. Údaje, požadované pred očkovaním
 9. Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy43. Očkovanie: posledná posvätná krava lekárskej vedy
 10. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí1. časť
 11. Rozhlasové besedy o očkovaní na Slobodnom vysielači