Najčítanejšie články v studeni/novembri 2017

07.12.2017 00:15
 1. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 2. Drvivá väčšina slovenských lekárov odmieta očkovanie. Horšiu PR správu už propagátori očkovania snáď ani nemohli vydať
 3. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 4. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 5. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 6. Všeobecná zdravotná poisťovňa neodporúča očkovanie proti HPV, ale vakci-celebrita prof. Hudečková požaduje plnú úhradu ZP za Cervarix
 7. Proč se NEočkovat proti chřipce
 8. HPV, rakovina krčka maternice a očkovanie proti HPV
 9. Osýpky: neúčinnosť a nežiaduce účinky očkovania, výhody prirodzeného prekonania choroby
 10. Ako čo najlepšie odmietnuť konkrétne vakcíny z povinného očkovania detí na Slovensku — AKTUALIZOVANÉ
 11. Očkovanie proti meningokokom je snáď jedným z úplne najzbytočnejších
 12. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 13. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 14. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 15. Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že ako výrobca, tak aj zdravotnícke úrady VEDIA, prečo máme z tejto očkovacej látky obavy
 16. Rotavírusy a očkovanie proti nim
 17. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 18. Nedávajte Gardasil/Silgard Vašej dcére – bez ohľadu na to, čo tvrdí Váš lekár
 19. Poznámky a námietky k Odvolaniu sa ÚVZ SR z 18.IV.2016 voči priaznivému rozhodnutiu KS PO z 29.II.2016 v žalobe od mamičky neurologicky poškodeného dieťaťa kvôli pokute od RÚVZ PP za neočkovanie
 20. Čo možno neviete o očkovaní19. časť (Vitalita 4/2013)
 21. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí6. časť
 22. Pneumokoky a očkovanie proti nim
 23. Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy54. Benjaminov príbeh ● Príbeh matky z Brisbane ● Dwayneov príbeh ● Gwendolynin príbeh
 24. Mýty a fakty o očkovaní psov
 25. Čo možno neviete o očkovaní49. časť (Vitalita 10/2017): (Ne)etika plošného očkovania
 26. Autizmus po očkovaní MMR
 27. Z dejín povinného očkovania na Slovensku
 28. Vysoké horúčky, febrilné kŕče, hnačka, neutíšiteľný plač a ďalšie problémy po očkovaní MMR (Priorix) — 2x DOPLNENÉ
 29. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí1. časť
 30. 10 dôvodov, prečo by ste nemali dať očkovať svoje dieťa

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.