Najčítanejšie články v septembri 2015

31.01.2016 15:10
 1. Bývalá zamestnankyňa výrobcu vakcín vysvetľuje, že účelom povinného očkovania sú zisky farmaceutických molochov, nie verejné zdravie
 2. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 3. Ako je to s povinným očkovaním u imigrantov, ktorí prídu na Slovensko?
 4. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 5. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 6. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 7. GSK žiada ospravedlnenie za článok „Povinné očkovanie = fašizmus v zdravotníctve?“
 8. Typická vakci-propaganda pre typické vakci-ovečky (Ad: Kdo odmítá povinné očkování, hraje ruskou ruletu, tvrdí lékař)
 9. Obežník ohľadne nežiaducich účinkov vakcíny Infanrix Polio; Stránku SEVS OckovanieInfo.sk platí zrejme GSK; Nová stránka o očkovaní na obzore?
 10. Verejný ochranca práv (ombudsman): Slovenská právna úprava povinného očkovania je protiústavná
 11. Pár (seba)kritických poznámok do vlastných radov
 12. Proč se NEočkovat proti chřipce
 13. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 14. Hitovka od Amy Parker: „Rodičia ma odmietli očkovať. Takto vyzeralo moje detstvo“ — rozobratá na kúsočky
 15. „Odborníčka“ na očkovanie MUDr. Ingrid Urbančíková popiera informácie uvedené na stránke Európskej liekovej agentúry
 16. Kde sú aké očkovania povinné
 17. Voices for Vaccines: 12 skutočností, ktoré ukazujú, že ide o propagandistické spiknutie Emory University, CDC a farmaceutického priemyslu
 18. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 19. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 20. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 21. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 22. Ad: Očkovanie rozumné aj nerozumné (Zem&vek 7/2015)
 23. HPV, rakovina krčka maternice a očkovanie proti HPV
 24. Očkovacie látky v "povinnom" očkovaní na Slovensku
 25. Mýty a fakty o očkovaní psov
 26. 10 dôvodov, prečo by ste nemali dať očkovať svoje dieťa
 27. Hypotonie a děsivý zoufalý pláč po očkování vakcínami Infanrix Hexa (GlaxoSmithKline) a Prevenar 13 (Pfizer)
 28. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 6. časť
 29. ŠÚKL zatajuje nežiadúce účinky vakcín - porovnanie anglických a slovenských info o MMR vakcínach
 30. Ako na RÚVZ - časť 1.