Najčítanejšie články v septembri 2014

20.11.2014 12:12
 1. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 2. Verejný ochranca práv (ombudsman): Slovenská právna úprava povinného očkovania je protiústavná
 3. GlaxoSmithKline v Belgicku vypustil do rieky funkčný vírus detskej obrny
 4. Očkování: věda nebo víra? (rozbor jednotlivých „článků víry“ očkovací věrouky) — 2. část
 5. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 6. Zverejnený e-mail od informátora z amerického úradu verejného zdravotníctva odhaľuje kriminálne zatajovanie údajov o MMR vakcíne a autizme počas uplynulých 12 rokov
 7. Malý epidemiologický slovník
 8. Kto sú tí tak-zvaní „Lovci šarlatánov“?
 9. Je spravodlivé porovnávať celkové zdravie očkovaných a neočkovaných detí?
 10. Pár laických otázek pro SÚKL ohledně očkování
 11. Čo možno neviete o očkovaní — 32. časť (Vitalita 6/2014)
 12. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 13. Očkování: věda nebo víra? (rozbor jednotlivých „článků víry“ očkovací věrouky) — 1. část
 14. Proč se NEočkovat proti chřipce
 15. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 16. Jak zůstat zdravá navzdory vašemu gynekologovi? (Meduňka 1/2014, 2/2014 a 3/2014)
 17. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 18. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 19. Ad: Kampane proti očkovaniu: Pokúšame sa páchať „samovraždu“ z hlúposti
 20. Vakcíny očami chemika: Čo sa dostáva do detského organizmu pri očkovaní? (Dieťa 5/2013)
 21. Nemoc duše nebo těla? aneb Není deprese jako deprese (Meduňka 9/2013 a 10/2013)
 22. MUDr. Ludmila Eleková: „Proč na mě útočí?“
 23. O besede s Dr. Liptákom, Dr. Mikasom a Ing. Vranskou v Bratislave-Lamači 2.V.2011
 24. Kde sú aké očkovania povinné
 25. Leukémia a následná smrť po očkovaní MMR vakcínou (Priorix od GlaxoSmithKline)
 26. Černý kašel vrací úder
 27. Nová vakcína od GSK proti malárii väčšinou nefunguje, ale podľa výrobcu je dosť dobrá na to, aby sa predávala
 28. Informátor: Americký úrad verejného zdravotníctva úmyselne zatajoval údaje o významnom podiele očkovania MMR vakcínou na vzniku autizmu
 29. Dojčenská úmrtnosť v porovnaní s počtom plošných očkovaní: Je tu nejaká biochemická či synergická toxicita?
 30. Tucna's blog: Stránka, ktorá obhajuje nekalé praktiky farmaceutických firiem, súvisiace s očkovaním