Najčítanejšie články v septembri 2013

18.11.2014 20:41
 1. Niečo k dezinformáciám, čo o nás šíria naši neprajníci
 2. MUDr. Ludmila Eleková: „Proč na mě útočí?“
 3. Podívejte se na svého muže novýma očima (Meduňka 8/2013)
 4. Ad: Veríte očkovaniu? Názory za aj proti
 5.  Reportáž z prednášky prof. MUDr. Henriety Hudečkovej, PhD., MPH — 4. časť 
 6. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 7. Doplňujúce otázky, na ktoré RÚVZ Nitra neodpovedal ani po roku a pol
 8. Odpoveď-neodpoveď ŠÚKLu na pár otázok ohľadne očkovania
 9. Očkování: věda nebo víra? (rozbor jednotlivých „článků víry“ očkovací věrouky) — 1. část
 10. Hliník v očkovacích látkach s platnou registráciou na Slovensku
 11. Vakcíny z umelých potratov: utajená pravda
 12. Články o očkovaní v časopisoch Dieťa a Vitalita 9/2013
 13. Rozhovor s MUDr. Ludmilou Elekovou:  „Očkovanie — Rodičia by mali klásť otázky a trvať na odpovediach“  (Dieťa 3/2013)
 14. Proč se NEočkovat proti chřipce
 15. Všeobecní lekári nie sú povinní hlásiť odmietnutie povinného očkovania. Porušili by tým zákon
 16. Očkování: věda nebo víra? (rozbor jednotlivých „článků víry“ očkovací věrouky) — 2. část
 17. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 18. Doláre pre lekárov — Florida je Mekkou platieb farmaceutických molochov (GSK, Pfizer, Merck, Novartis…) nemocniciam a lekárom
 19. Čo možno neviete o očkovaní — 23. časť (Vitalita 8/2013)
 20. Ďalšie zlyhanie vakcíny: Široko medializovaná vakcína proti rakovine od GlaxoSmithKline neuspela v klinických skúškach
 21. Pár laických otázek pro SÚKL ohledně očkování
 22. Vakci-deň na ktorý sa nedostali ani niektorí zdravotníci, nová kniha o očkovaní, trestné oznámenie na ohováračov a pár zaujímavých zistení
 23. Dezinformovaný súhlas
 24. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 25. Očkovanie: mýtické dejiny
 26. GSK žiada ospravedlnenie za článok „Povinné očkovanie = fašizmus v zdravotníctve?“
 27. GSK vs. Zem & vek 5/2013 — 2. kolo
 28. Ako čo najlepšie odmietnuť konkrétne vakcíny z povinného očkovania detí na Slovensku
 29. Príušnice chránia pred rakovinou vaječníkov. Očkovanie proti nim vás okráda o túto ochranu
 30. Hořký sladký život (Meduňka 7/2013)