Najčítanejšie články v sečeni/januári 2017

02.02.2017 04:48
 1. Donald Trump požiadal k očkovaniu skeptického Roberta F. Kennedyho Jr., aby viedol komisiu pre „bezpečnosť očkovania“
 2. Špičkoví vedci, pracujúci pre vládu USA, odmietajú očkovanie svojich detí
 3. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 4. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 5. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 6. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 7. Očkovanie proti meningokokom je snáď jedným z úplne najzbytočnejších
 8. Príručka Svetovej zdravotníckej organizácie usmerňuje úrady, ako majú odpovedať popieračom očkovania na verejnosti
 9. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 10. Všeobecná zdravotná poisťovňa neodporúča očkovanie proti HPV, ale vakci-celebrita prof. Hudečková požaduje plnú úhradu ZP za Cervarix
 11. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 12. Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že ako výrobca, tak aj zdravotnícke úrady VEDIA, prečo máme z tejto očkovacej látky obavy
 13. Když dítě nejí… (Meduňka 8/2014)
 14. HPV, rakovina krčka maternice a očkovanie proti HPV
 15. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 16. Príjem hliníka z vakcín vs. z dojčenia
 17. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 18. Spoveď detskej lekárky, ktorá dostala od RÚVZ Levice pokutu 7.000 € za to, že poctivo dodržiavala platné zákony Slovenskej republiky
 19. Vysoké horúčky, febrilné kŕče, hnačka, neutíšiteľný plač a ďalšie problémy po očkovaní MMR (Priorix)
 20. 10 dôvodov, prečo by ste nemali dať očkovať svoje dieťa
 21. Kde sú aké očkovania povinné
 22. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 23. Proč se NEočkovat proti chřipce
 24. Rotavírusy a očkovanie proti nim
 25. Plošné povinné očkovanie — nezamieňame si účel s prostriedkom? (Zem & vek 12/2016)
 26. Očkovaní šíria čierny kašeľ o 17% dlhšie než neočkovaní (Ad: „Kotlebovci v logike očkovania a prečo deti patria do blata“)
 27. Nedávajte Gardasil/Silgard Vašej dcére – bez ohľadu na to, čo tvrdí Váš lekár
 28. Vakcíny očami chemika: Čo sa dostáva do detského organizmu pri očkovaní? (Dieťa 5/2013)
 29. Obsah seriálu článkov MUDr. Ludmily Elekovej v časopise Meduňka
 30. Pět mocných psychologických triků, které váš lékař používá, aby naočkoval vaše dítě