Najčítanejšie články v rujni/októbri 2017

06.12.2017 23:53
 1. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 2. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 3. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 4. Proč se NEočkovat proti chřipce
 5. Ako čo najlepšie odm ietnuť konkrétne vakcíny z povinného očkovania detí na Slovensku — AKTUALIZOVANÉ
 6. Všeobecná zdravotná poisťovňa neodporúča očkovanie proti HPV, ale vakci-celebrita prof. Hudečková požaduje plnú úhradu ZP za Cervarix
 7. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 8. Otázky nie celkom dostatočne zorientovanej mamičky o očkovaní a príslušných chorobách + odpovede na ne
 9. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 10. HPV, rakovina krčka maternice a očkovanie proti HPV
 11. Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že ako výrobca, tak aj zdravotnícke úrady VEDIA, prečo máme z tejto očkovacej látky obavy
 12. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 13. Mýty a fakty o očkovaní psov
 14. Čo obsahuje Infanrix Hexa na Slovensku a čo v Austrálii? — DOPLNENÉ
 15. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 16. Šokujúca štúdia odhaľuje, že očkovanie proti chrípke zabraňuje chrípke len u 1,5% dospelých (nie 60%, ako sa oficiálne tvrdí)
 17. Osýpky: neúčinnosť a nežiaduce účinky očkovania, výhody prirodzeného prekonania choroby
 18. Očkovanie proti meningokokom je snáď jedným z úplne najzbytočnejších
 19. Rotavírusy a očkovanie proti nim
 20. Hliník v očkovacích látkach s platnou registráciou na Slovensku — 3x AKTUALIZOVANÉ
 21. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 22. Čo možno neviete o očkovaní19. časť (Vitalita 4/2013)
 23. Nedávajte Gardasil/Silgard Vašej dcére – bez ohľadu na to, čo tvrdí Váš lekár
 24. Otvorený list 120 talianskych lekárov: „Neočkované deti sú zdravšie“
 25. Vysoké horúčky, febrilné kŕče, hnačka, neutíšiteľný plač a ďalšie problémy po očkovaní MMR (Priorix) — 2x DOPLNENÉ
 26. Pneumokoky a očkovanie proti nim
 27. Kde sú aké očkovania povinné
 28. Autizmus po očkovaní MMR
 29. 10 dôvodov, prečo by ste nemali dať očkovať svoje dieťa
 30. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí1. časť

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.