Najčítanejšie články v rujni/októbri 2016

25.12.2016 21:24
 1. Otvorený list 120 talianskych lekárov: „Neočkované deti sú zdravšie“
 2. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 3. Ako očkovanie spôsobuje „precitlivelosť“ a vedie k extrémnym alergiám, autizmu a smrti
 4. Proč se NEočkovat proti chřipce
 5. Očkovanie proti chrípke? Jedine pre masochistov a samovrahov! (rozhovor pre denník Plus 1 deň)
 6. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 7. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 8. Dokumentárny film „O pôvode AIDS“ („Origins of AIDS“, 2004) o tom, ako sa vírus HIV dostal zo šimpanzov na ľudí pomocou očkovania proti detskej obrne (slovenské titulky)
 9. Spoveď detskej lekárky, ktorá dostala od RÚVZ Levice pokutu 7.000 € za to, že poctivo dodržiavala platné zákony Slovenskej republiky
 10. Hollywoodsky herec Rob Schneider argumentuje proti povinnému očkovaniu (slovenské titulky)
 11. Jak zůstat zdravý navzdory vašemu lékaři (Meduňka 8/2012)
 12. Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy46. Sú aj iné možnosti predchádzania prenosným chorobám?
 13. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 14. Když dítě nejí… (Meduňka 8/2014)
 15. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 16. Čo možno neviete o očkovaní19. časť (Vitalita 4/2013)
 17. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 18. Nový film „Man Made Epidemic“ („Človekom stvorená epidémia“) o súvislosti MMR vakcíny s autizmom (slovenské titulky)
 19. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 20. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 21. HPV, rakovina krčka maternice a očkovanie proti HPV
 22. Hliník ve vakcínách – trocha jednoduché aritmetiky a pár úvah
 23. Vakcíny očami chemika: Čo sa dostáva do detského organizmu pri očkovaní? (Dieťa 5/2013)
 24. Kde sú aké očkovania povinné
 25. Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že ako výrobca, tak aj zdravotnícke úrady VEDIA, prečo máme z tejto očkovacej látky obavy
 26. Najnebezpečnejší dokumentárny film v dejinách lekárstva („Vaxxed“ / „Zaočkovaní“) má v piatok (1.IV.2016) premiéru v New Yorku
 27. Nedávajte Gardasil/Silgard Vašej dcére – bez ohľadu na to, čo tvrdí Váš lekár
 28. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 29. Černý kašel vrací úder
 30. Šokujúca štúdia odhaľuje, že očkovanie proti chrípke zabraňuje chrípke len u 1,5% dospelých (nie 60%, ako sa oficiálne tvrdí)