Najčítanejšie články v októbri 2015

31.01.2016 15:54
 1. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 2. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 3. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 4. Proč se NEočkovat proti chřipce
 5. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 6. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 7. GSK žiada ospravedlnenie za článok „Povinné očkovanie = fašizmus v zdravotníctve?“
 8. Typická vakci-propaganda pre typické vakci-ovečky (Ad: Kdo odmítá povinné očkování, hraje ruskou ruletu, tvrdí lékař)
 9. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 10. Pár (seba)kritických poznámok do vlastných radov
 11. Bývalá zamestnankyňa výrobcu vakcín vysvetľuje, že účelom povinného očkovania sú zisky farmaceutických molochov, nie verejné zdravie
 12. Verejný ochranca práv (ombudsman): Slovenská právna úprava povinného očkovania je protiústavná
 13. Štúdia, čo nepotvrdila, že očkovanie spôsobuje autizmus? Prečo nie som prekvapená, že médiá to OPÄŤ pochopili zle?
 14. Kde sú aké očkovania povinné
 15. Hitovka od Amy Parker: „Rodičia ma odmietli očkovať. Takto vyzeralo moje detstvo“ — rozobratá na kúsočky
 16. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 17. Ako výrobcovia vakcín i potravín utajujú prítomnosť glutamanu sodného vo svojich výrobkoch
 18. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 19. „Odborníčka“ na očkovanie MUDr. Ingrid Urbančíková popiera informácie uvedené na stránke Európskej liekovej agentúry
 20. Europoslankyňa Michele Rivasi pojednáva o európskom škandále okolo vakcíny Gardasil
 21. Obežník ohľadne nežiaducich účinkov vakcíny Infanrix Polio; Stránku SEVS OckovanieInfo.sk platí zrejme GSK; Nová stránka o očkovaní na obzore?
 22. HPV, rakovina krčka maternice a očkovanie proti HPV
 23. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 24. Ako je to s povinným očkovaním u imigrantov, ktorí prídu na Slovensko?
 25. Očkovacie látky v "povinnom" očkovaní na Slovensku
 26. Mýty a fakty o očkovaní psov
 27. ASIA syndróm — autoimunitné a zápalové procesy vyvolané adjuvanciami (Dieťa 10/2013)
 28. 10 dôvodov, prečo by ste nemali dať očkovať svoje dieťa
 29. Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že ako výrobca, tak aj zdravotnícke úrady VEDIA, prečo máme z tejto očkovacej látky obavy
 30. Autoimunita jako důsledek nadměrné stimulace imunitního systému