Najčítanejšie články v októbri 2014

20.11.2014 12:52
 1. Ako toto mohlo nebyť vopred naplánované? Vakcína od GSK proti ebole je zázračne pripravená k testovaniu na ľuďoch v priebehu pár týždňov, nie rokov
 2. Americký výskumný ústav zdravia chce zaočkovať celé krajiny vakcínou proti ebole
 3. Jak být zdravý v zimě? (Meduňka 12/2013)
 4. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 5. Očkování: věda nebo víra? (rozbor jednotlivých „článků víry“ očkovací věrouky) — 2. část
 6. Farmaceutický moloch mal vakcínu proti ebole pripravenú už dlhé roky, čakal však, kým vírus pozabíja dosť ľudí, aby bola jej výroba výnosná
 7. Pár laických otázek pro SÚKL ohledně očkování
 8. Povinné očkovanie verzus základné práva zaručené Ústavou Slovenskej republiky (Justičná revue 2/2014)
 9. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 10. „Odborníčka“ na očkovanie MUDr. Ingrid Urbančíková popiera informácie uvedené na stránke Európskej liekovej agentúry
 11. Vakcíny očami chemika: Čo sa dostáva do detského organizmu pri očkovaní? (Dieťa 5/2013)
 12. O besede s Dr. Liptákom, Dr. Mikasom a Ing. Vranskou v Bratislave-Lamači 2.V.2011
 13. Rozhovor s MUDr. Ludmilou Elekovou (Meduňka 6/2014)
 14. Verejný ochranca práv (ombudsman): Slovenská právna úprava povinného očkovania je protiústavná
 15. Emoce a zdraví (Meduňka 5/2014)
 16. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 17. Proč se NEočkovat proti chřipce
 18. Jak zůstat zdravá navzdory vašemu gynekologovi? (Meduňka 1/2014, 2/2014 a 3/2014)
 19. Očkování: věda nebo víra? (rozbor jednotlivých „článků víry“ očkovací věrouky) — 4. část
 20. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 21. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 22. Odvolanie sa voči rozhodnutiu RÚVZ Liptovský Mikuláš o udelení pokuty neočkujúcim rodičom
 23. GlaxoSmithKline v Belgicku vypustil do rieky funkčný vírus detskej obrny
 24. Kto sú tí tak-zvaní „Lovci šarlatánov“?
 25. Stoja za epidémiou eboly americké laboratóriá na vývoj biologických zbraní?
 26. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 27. MUDr. Ludmila Eleková: „Proč na mě útočí?“
 28. Černý kašel vrací úder
 29. Kde sú aké očkovania povinné
 30. Studie ukazuje, že toto neuvěřitelně jednoduché opatření snižuje výskyt dvou nejčastějších dětských nemocí o více než 50%!