Najčítanejšie články v októbri 2013

18.11.2014 20:47
 1. Štúdia: Přispívají hliníková adjuvans ve vakcínách k stoupajícímu výskytu autismu?
 2. Zaujímavosti z XIX. vakcinačného dňa SR alebo Čo sme si vypočuli na vlastné uši
 3. Proč se NEočkovat proti chřipce
 4. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 5. Reportáž z prednášky prof. MUDr. Henriety Hudečkovej, PhD., MPH — 4. časť
 6. Zdravoveda.eu: údajne zdravý rozum, v skutočnosti farmaceutická propaganda (Ad: Škodlivé následky antiočkovacích hnutí)
 7. Očkování: věda nebo víra? (rozbor jednotlivých „článků víry“ očkovací věrouky) — 4. část
 8. Pár laických otázek pro SÚKL ohledně očkování
 9. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 10. Všeobecní lekári nie sú povinní hlásiť odmietnutie povinného očkovania. Porušili by tým zákon
 11. Očkování způsobuje autismus — tohle o tom vědí…
 12.  Drobné zamyslenie sa nad efektivitou očkovania proti chrípke (Ad: VZP nabízí všem očkování proti chřipce zdarma) 
 13. Vakci-deň na ktorý sa nedostali ani niektorí zdravotníci, nová kniha o očkovaní, trestné oznámenie na ohováračov a pár zaujímavých zistení
 14. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 15. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 16. MUDr. Ludmila Eleková: „Proč na mě útočí?“
 17. Príušnice chránia pred rakovinou vaječníkov. Očkovanie proti nim vás okráda o túto ochranu
 18. Niečo k dezinformáciám, čo o nás šíria naši neprajníci
 19. Hliník v očkovacích látkach s platnou registráciou na Slovensku
 20. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 21. Očkování: věda nebo víra? (rozbor jednotlivých „článků víry“ očkovací věrouky) — 1. část
 22. Vakcíny očami chemika: Čo sa dostáva do detského organizmu pri očkovaní? (Dieťa 5/2013)
 23. Dr. Andrew Wakefield mal pravdu: MMR vakcína spôsobuje autizmus a zápalové ochorenie čriev
 24. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 25. Doplňujúce otázky, na ktoré RÚVZ Nitra neodpovedal ani po roku a pol
 26. Ako čo najlepšie odmietnuť konkrétne vakcíny z povinného očkovania detí na Slovensku
 27. Rozhovor s MUDr. Ludmilou Elekovou: „Očkovanie — Rodičia by mali klásť otázky a trvať na odpovediach“ (Dieťa 3/2013)
 28. Očkovacie látky v "povinnom" očkovaní na Slovensku
 29. Kde sú aké očkovania povinné
 30. Typická vakci-propaganda pre typické vakci-ovečky (Ad: Kdo odmítá povinné očkování, hraje ruskou ruletu, tvrdí lékař)