Najčítanejšie články v októbri 2012

01.11.2012 10:04
 1. ŠÚKL nariadil stiahnutie výrobnej dávky hexavakcíny Infanrix Hexa kvôli mikrobiálnej kontaminácii
 2. Proč se NEočkovat proti chřipce
 3. Nezrovnalosti vo vyjadreniach ŠÚKL a GSK ku stiahnutiu výrobnej dávky hexavakcíny Infanrix Hexa
 4. Vodcovia 4 slovenských odborných lekárskych spoločností spoľahlivo dokázali, že sú úslužnými poskokmi očkovacieho priemyslu
 5. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 6. Nezodpovedané otázky okolo Infanrixu Hexa a stiahnutia jednej šarže
 7. Jak zůstat zdravý navzdory vašemu lékaři (Meduňka 8/2012)
 8. Hlavný hygienik Ivan Rovný bezočivo klame (Ad: Hlavný hygienik SR prezradil detaily o povinnom očkovaní) — 1. časť
 9. Stanovisko GlaxoSmithKline k stiahnutiu šarže vakcíny Infanrix Hexa
 10. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 11. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 12. Musí dostať včeličku? Povinné očkovanie porušuje podľa ústavného právnika naše základné právo na súkromie
 13. MUDr. Ludmila Eleková o chrípke a očkovaní v Českej televízii a ďalšie videá
 14. V Nemecku sťahujú ďalších 5 šarží hexavakcíny Infanrix Hexa, v Austrálii 6 šarží - všetky s expiráciou v januári 2014
 15. Aj vo Francúzsku sťahujú z trhu Infanrix Hexa, a navrch k tomu aj Infanrix Polio a Infanrix IPV+Hib
 16. Infanrix Hexa sťahujú z trhu aj v Kanade a Španielsku; Zhrnutie: kde sú sťahované ktoré šarže
 17. Ukázali jsme jim důkaz autizmu z očkování
 18. Reportáž spred XVIII. vakcinačného dňa v Žiline 29.IX.2012
 19. Hlavný hygienik Ivan Rovný bezočivo klame (Ad: Hlavný hygienik SR prezradil detaily o povinnom očkovaní) — 2. časť
 20. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 21. Pozor na StopMeningokok.sk! Ohrozený je hlavne zdravý rozum (+ vaša peňaženka)
 22. Čo obsahuje Infanrix Hexa na Slovensku a čo v Austrálii?
 23. Kedy mať podozrenie na poškodenie dieťaťa očkovaním?
 24. „Riziko kontaminácie“, vakcína Infanrix Hexa stiahnutá v 19 krajinách sveta. V Taliansku nie
 25. ŠÚKL = Štátny ústav pre KONTAMINÁCIU liečiv? :-)
 26. Štúdia potvrdila súvislosť medzi očkovaním proti chrípke a spontánnymi potratmi
 27. Smrť po očkovaní MMR
 28. Na margo stanoviska 4 slovenských vakcinacistov k úmrtiu bábätka po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 29. Čo možno neviete o očkovaní - 13. časť
 30. Kde sú aké očkovania povinné

 


Zostavenie a zverejnenie tohto rebríčka zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk vyše 1 hodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.