Najčítanejšie články v októbri 2010

01.11.2010 05:50
 1. Ukrajinci hovoria NIE vakcínam od globalistov
 2. Očkovanie ako prostriedok na zníženie počtu obyvateľov
 3. Ak milujete svoje deti, nedajte ich zaočkovať proti chrípke
 4. Je hliník v očkovacích látkach naozaj neškodný?
 5. Ad: Význam pravidelného povinného očkovania detí v SR
 6. Smrť po očkovaní MMR
 7. Autizmus po očkovaní MMR
 8. Prečo nemôže očkovanie proti chrípke fungovať?
 9. Pravda o očkovaní proti chrípke
 10. Bábätká zaočkované proti pneumokokom sú ohrozené vážnou bakteriálnou nákazou dýchacieho ústrojenstva, na ktorú neúčinkujú antibiotiká
 11. V Česku definitívne rušia povinné očkovanie proti TBC
 12. Aký nebezpečný je glutaman sodný a ako je skrytý v očkovacích látkach?
 13. Epidémie čierneho kašľa a zlyhania vakcín
 14. Exkluzívna reportáž z XVI. vakcinačného dňa SR - 2. časť
 15. Dojčenie je pri predchádzaní nákazám lepšie než očkovanie
 16. Exkluzívna reportáž z XVI. vakcinačného dňa SR - 3. časť
 17. Autosedačky kontra očkovanie
 18. Protiprávnosť povinného očkovania
 19. Vitamín D sa ukázal byť v predchádzaní chrípke oveľa lepší než očkovanie
 20. Rastúca cysta po očkovaní Infanrixom Hexa
 21. Dvojičky zomreli pár minút po očkovaní proti osýpkam
 22. Ad: PrečoOčkovanie.sk - 1. časť
 23. Vedecké "dôkazy neškodnosti" ortuti vo vakcínach majú vážne trhliny
 24. Október je mesiacom uvedomenia si nežiadúcich účinkov očkovania
 25. ŠÚKL zatajuje nežiadúce účinky vakcín - porovnanie anglických a slovenských info o MMR vakcínach
 26. Čo obsahuje Infanrix Hexa na Slovensku a čo v Austrálii?
 27. Nehanební propagátori očkovania používajú striptízové kluby, aby nalákali ľudí na lekársky zbytočné očkovanie
 28. Exkluzívna reportáž z XVI. vakcinačného dňa SR - 1. časť
 29. Bill Gates financuje utajenú očkovaciu nanotechnológiu
 30. Tvárou v tvár pro-očkovacej dogme