Najčítanejšie články v novembri 2015

31.01.2016 16:24
 1. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 2. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 3. Proč se NEočkovat proti chřipce
 4. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 5. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 6. GSK žiada ospravedlnenie za článok „Povinné očkovanie = fašizmus v zdravotníctve?“
 7. Typická vakci-propaganda pre typické vakci-ovečky (Ad: Kdo odmítá povinné očkování, hraje ruskou ruletu, tvrdí lékař)
 8. Úmrtia dojčiat viedli Francúzsko k prehodnoteniu dvoch vakcín
 9. Hitovka od Amy Parker: „Rodičia ma odmietli očkovať. Takto vyzeralo moje detstvo“ — rozobratá na kúsočky
 10. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 11. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 12. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 13. Kde sú aké očkovania povinné
 14. Pár (seba)kritických poznámok do vlastných radov
 15. „Odborníčka“ na očkovanie MUDr. Ingrid Urbančíková popiera informácie uvedené na stránke Európskej liekovej agentúry
 16. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 17. Očkovacie látky v "povinnom" očkovaní na Slovensku
 18. Obežník ohľadne nežiaducich účinkov vakcíny Infanrix Polio; Stránku SEVS OckovanieInfo.sk platí zrejme GSK; Nová stránka o očkovaní na obzore?
 19. HPV, rakovina krčka maternice a očkovanie proti HPV
 20. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 21. Dr. Andrew J. Wakefield: „Bezcitná bezohľadnosť“ („Callous Disregard“) — 8. Hortonovo svedectvo
 22. Mýty a fakty o očkovaní psov
 23. Ako na RÚVZ - časť 1.
 24. Dr. Andrew J. Wakefield: „Bezcitná bezohľadnosť“ („Callous Disregard“) — 9. Diabol tkvie v detaile
 25. Leukémia a následná smrť po očkovaní MMR vakcínou (Priorix od GlaxoSmithKline)
 26. ASIA syndróm — autoimunitné a zápalové procesy vyvolané adjuvanciami (Dieťa 10/2013)
 27. Očkovanie a možnosti prevencie v homeopatii
 28. Dr. Andrew J. Wakefield: „Bezcitná bezohľadnosť“ („Callous Disregard“) — 10. Bedlam či Bonaparte?
 29. Odvolanie sa voči rozhodnutiu RÚVZ Liptovský Mikuláš o udelení pokuty neočkujúcim rodičom
 30. Vysoké horúčky, neutíšiteľný plač a strata chuti do jedla po očkovaní Infanrix Hexa + Prevenar