Najčítanejšie články v novembri 2014

01.12.2014 09:44
 1. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 2. Sterilizačnou chemikáliou prešpikované tetanové vakcíny na rasistickú genocídu Afričanov
 3. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 4. Pár laických otázek pro SÚKL ohledně očkování
 5. Když dítě nejí… (Meduňka 8/2014)
 6. Očkovanie — pohľad pod kapotu
 7. Proč se NEočkovat proti chřipce
 8. Hitovka od Amy Parker: „Rodičia ma odmietli očkovať. Takto vyzeralo moje detstvo“ — rozobratá na kúsočky
 9. Kde sú aké očkovania povinné
 10. Černý kašel vrací úder
 11. „Odborníčka“ na očkovanie MUDr. Ingrid Urbančíková popiera informácie uvedené na stránke Európskej liekovej agentúry
 12. O besede s Dr. Liptákom, Dr. Mikasom a Ing. Vranskou v Bratislave-Lamači 2.V.2011
 13. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 14. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 15. Návrh na výmenu členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu
 16. Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy13. Čierny kašeľ: čo to je a čo s ním môžete robiť?
 17. Slovenský preklad knihy Dr. Andrewa J. Wakefielda
 18. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 19. MUDr. Ludmila Eleková: „Proč na mě útočí?“
 20. Studie ukazuje, že toto neuvěřitelně jednoduché opatření snižuje výskyt dvou nejčastějších dětských nemocí o více než 50%!
 21. 5 rokov povinného očkovania proti pneumokokom na Slovensku
 22. Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy12. Súvisí očkovanie s náhlym nečakaným úmrtím dojčaťa?
 23. Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy14. Príbeh matky
 24. Vedci vyvinuli nový kmeň vírusu vtáčej chrípky H5N1, ktorý môže zabiť milióny ľudí
 25. Sebeláska je začátkem skutečné lásky (Meduňka 7/2014)
 26. Úplné stanovisko Dr. Andrewa Wakefielda: ‚Vláda sa pokúsila zatĺkať, pričom uprednostnila cenu pred zdravím detí‘
 27. Dr. Andrew J. Wakefield: „Bezcitná bezohľadnosť“ („Callous Disregard“)0. Venovanie. Poďakovanie. Predhovor. Predslov. Osoby a obsadenie. Prečo. Úvod
 28. Vakci-milionár Paul Offit chce zrušiť akékoľvek náboženské a filosofické výnimky z povinného očkovania v USA
 29. Názor kandidáta na poslanca NR SR za stranu SDKÚ-DS na (ne)povinné očkovanie
 30. Jak být zdravý v zimě? (Meduňka 12/2013)