Najčítanejšie články v novembri 2010

01.12.2010 11:44
 1. ŠÚKL zatajuje nežiadúce účinky vakcín - porovnanie anglických a slovenských info o MMR vakcínach
 2. 40 detí vo Veľkej Británii zabila MMR vakcína, skutočný počet však môže byť 10x vyšší
 3. Nový dôkaz, že očkovanie proti chrípke je zbytočné a neúčinné
 4. Krv na ich rukách: svetovo najslizkejší podvod a kopec smrteľných LŽÍ...
 5. Ad: Význam pravidelného povinného očkovania detí v SR
 6. Očkovacie látky v "povinnom" očkovaní na Slovensku
 7. Očkovanie ako prostriedok na zníženie počtu obyvateľov
 8. Ešte väčšia šialenosť: očkovanie proti chrípke údajne "môže ochrániť pred infarktom"
 9. Ad: PrečoOčkovanie.sk - 2. časť
 10. Prečo sa na USA rúti epidémia pásového oparu?
 11. Ad: PrečoOčkovanie.sk - 1. časť
 12. Ad: PrečoOčkovanie.sk - 3. časť
 13. Neurologické poruchy po očkovaní Rotarix + Infanrix Hexa + Prevenar
 14. Je čas na obnovenie zdravého rozumu v otázke očkovania, hovorí americký vedec
 15. Mýty o očkovaní - rozpory medzi lekárskou vedou a očkovacou politikou
 16. Zaočkovanosť u lepšie vzdelaných rodín klesá navzdory úradnému pretláčaniu očkovacieho šarlatánstva
 17. Byť za očkovanie neznamená obmedzovať slobodu druhých
 18. Ako na RÚVZ - časť 5.
 19. Očkovanie a vývoj mozgu - zhrnutie prednášky
 20. Ad: Očkovanie - iba veda?
 21. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 22. Očkovanie - iba veda?
 23. Nezvyšuje v skutočnosti Gardasil riziko rakoviny krčka maternice?
 24. Ako na RÚVZ - časť 6.
 25. Ad: PrečoOčkovanie.sk - 4. časť
 26. Lekári a sestričky radi pichajú injekcie
 27. Prevencia a liečba poškodení zdravia spôsobených očkovaním
 28. Epidémie čierneho kašľa a zlyhania vakcín
 29. Ako na RÚVZ - časť 1.
 30. Očkovanie proti HPV – otázna účinnosť a veľa vedľajších účinkov