Najčítanejšie články v mrazni/decembri 2017

21.01.2018 02:03
 1. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 2. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 3. Hliník ve vakcínách – trocha jednoduché aritmetiky a pár úvah
 4. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 5. Z dejín povinného očkovania na Slovensku
 6. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 7. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 8. Všeobecná zdravotná poisťovňa neodporúča očkovanie proti HPV, ale vakci-celebrita prof. Hudečková požaduje plnú úhradu ZP za Cervarix
 9. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 10. Ako čo najlep šie odmietnuť konkrétne vakcíny z povinného očkovania detí na Slovensku — AKTUALIZOVANÉ
 11. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 12. Očkovanie proti meningokokom je snáď jedným z úplne najzbytočnejších
 13. HPV, rakovina krčka maternice a očkovanie proti HPV
 14. Žiadame ministerstvo zdravotníctva o lepšiu informovanosť lekárov i verejnosti o vážnych nežiaducich účinkoch očkovania (tlačová správa Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania)
 15. Čo možno neviete o očkovaní12. časť (Vitalita 8/2012)
 16. Autizmus po očkovaní MMR
 17. 10 dôvodov, prečo by ste nemali dať očkovať svoje dieťa
 18. Keď pseudo-skeptický kritik nechtiac potvrdzuje to, čo chce vyvrátiť (Ad: „Christopher Exley: Zlá veda na démonizáciu hliníkových adjuvantov vo vakcínach“)
 19. Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že ako výrobca, tak aj zdravotnícke úrady VEDIA, prečo máme z tejto očkovacej látky obavy
 20. Nedávajte Gardasil/Silgard Vašej dcére – bez ohľadu na to, čo tvrdí Váš lekár
 21. Vysoké horúčky, febrilné kŕče, hnačka, neutíšiteľný plač a ďalšie problémy po očkovaní MMR (Priorix) — 2x DOPLNENÉ
 22. Kde sú aké očkovania povinné — 12x AKTUALIZOVANÉ
 23. Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy56. Zdravie — jediná skutočná imunita
 24. Slovníček prenosných ochorení — 4x DOPLNENÉ
 25. Rotavírusy a očkovanie proti nim
 26. Čo možno neviete o očkovaní19. časť (Vitalita 4/2013)
 27. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí1. časť
 28. Autoimunita jako důsledek nadměrné stimulace imunitního systému
 29. Štúdia: Hliník v bunkovom tkanive mozgov autistov
 30. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.