Najčítanejšie články v marci 2013

01.08.2013 21:54
 1. Výzva na protest proti pripravovanej zmene legislatívy v oblasti očkovania
 2. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 3. Robo Papp o (ne)očkovaní svojej predčasne narodenej dcérky
 4. Hippokratés: „Potraviny budiž vašimi léky!“ (Meduňka 1/2013 a 2/2013)
 5. Rozhovor s MUDr. Ludmilou Elekovou v časopise Dieťa 3/2013
 6. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 7. Vypočujte si záznam včerajšej (8.III.2013) rozhlasovej relácie o pripravovaných zmenách v očkovacej legislatíve
 8. Očkovať, či neočkovať? – nič nie je čiernobiele (Dieťa č. 2/2013)
 9. O nepriaznivých dopadoch očkovania na TV Prima v relácii „Reportéři na vaší straně“ 1.III.2013
 10. Vyjadrenie bioetika prof. MUDr. Jozefa Glasu, PhD., CSc. k otázkam poslucháča rádia Lumen
 11. Ako v praxi vyzerá celoživotné vzdelávanie lekárov (kreditný systém) na Slovensku
 12. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 13. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 14. Rada pre reklamu rozhodla, že reklama na očkovanie proti meningokokom (StopMeningokok.sk) je čiastočne NEETICKÁ
 15. MUDr. Ludmila Eleková o očkovaní na vlnách Českého rozhlasu 19.II.2013
 16. WikiLeaks.sk: Reklamná agentúra chce usporiadať 10 besied o očkovaní v MC v najväčších mestách Slovenska
 17. Proč se NEočkovat proti chřipce
 18. Zákony, vyhlášky a ďalšie právne normy v SR, týkajúce sa očkovania
 19. Ako čo najlepšie odmietnuť konkrétne vakcíny z povinného očkovania detí na Slovensku
 20. Odpoveď MUDr. Ludmily Elekovej na otázky k jej článku "Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí"
 21. Vakci-pieseň
 22. Ako na RÚVZ - časť 1.
 23. ŠÚKL zatajuje nežiadúce účinky vakcín - porovnanie anglických a slovenských info o MMR vakcínach
 24. Ďalšia štúdia potvrdzuje, že očkovanie proti prasacej chrípke spôsobuje chorobnú spavosť — narkolepsiu
 25. Očkovacie látky v "povinnom" očkovaní na Slovensku
 26. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 27. Kde sú aké očkovania povinné
 28. Novela očkovacieho Zákona č. 355/2007 Z.z. vychytáva viaceré nedostatky, na ktoré už dlho upozorňujeme
 29. Formaldehyd / formalín
 30. O očkovaní v aprílových/dubňových číslach časopisov Dieťa i Mama a ja + zrušené živé vysielanie relácie SuperMama o očkovaní na TV JOJ v utorok 2.IV.2013

 


Zostavenie tohto prehľadu zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 35 minút čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.